Jurmo

Kohdetta Jurmo ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Varsinais-Suomi
 • Kunta: Parainen
 • Luontotyypit: metsät, suot, kedot, niityt tai muut perinneympäristöt, pienvedet, meret ja rannikot, harjut
 • Koko: 2,79 km2

 

Kuva: Emma Kosonen

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Pitkulainen Jurmon saari syntyi jääkaudella ja on oikeastaan III Salpausselän kaukainen jatke. Jurmon maaperä onkin hyvin kivistä ja kivisyys jatkuu myös merenpinnan alle. Tälle sora- ja kivisaarelle onkin kehittynyt niin erikoisen rikas kasvi- ja eläinlajisto, että sitä pidetään Saaristomeren kansallispuiston arvokkaimpana kohteena. Osa Jurmosta kuuluu kansallispuistoon, mutta suurin osa maa- ja vesialueista on saaren neljän kantatilan omistuksessa. Majoittuminen tapahtuu paikallisiin vuokramökkeihin ja leiriytyminen on suotavaa vain erikseen osoitetuille paikoille. Saaristomeren kansallispuiston Jurmon luontotuvassa Iurimassa voi tutustua saaren luonnosta ja historiasta kertovaan näyttelyyn.

Turun lintutieteellisen yhdistyksen lintuasema Korppoon Jurmossa on toiminut vuodesta 1962 lähtien. Lintuaseman päätavoitteina on rengastus, muutonseuranta ja lepäilijöiden laskenta.


Merkitys ihmisille

Saari on hyvin merkittävä luontokohde ja osa merkittävä saariston historiaa ja kulttuuria.


Erityiset luontoarvot

Alueella on tavattu muun muassa ikkunoidanlukko, meriotakilokki ja etelänsuosirri.

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Haitalliset vieraslajit
 • Roskaantuminen
 • Maaston kuluminen
 • Umpeenkasvu (vesistön, perinnemaisemien)
 • Ilmastonmuutos
 • Vieraslajit

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
 • Kansallis- tai luonnonpuistoon kuuluvia alueita
 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita

 

Lisätietoja: