Jäppilän kivikuru

Jäppilän kivikuru on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

IMG_2466.jpg
Kuva: Yrjö Snellman


Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Etelä-Savo
  • Kunta: Pieksämäki
  • Luontotyypit: metsät, louhikko
  • Koko: 30 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Kivikuru on nimensä mukaisesti kivinen kuru geologisessa ruhjevyöhykkeessä ja löytyy esim. Kansalaisen karttapaikasta paikkanimellä Kivikuru, kunta Pieksämäki. Se on jääkauden puhtaaksi huuhtoma kivikkolaakso. Kivikuru sijaitsee itäisen järvi-Suomen maisemamaakunnassa, Savonselän seudun ja  Pohjois-Savon järviseudun vaihettumisvyöhykkeessä. Savonselän seutu tunnetaan soistaan, mutta alueelta löytyviä geologisia kohteita on myös syytä tehdä tunnetuksi. 


Merkitys ihmisille

Kurussa on esiintymislava ja katsomo. Siellä on järjestetty muun muassa konsertteja.


Erityiset luontoarvot

Alue on etelä-Suomen oloissa harvinaisen laaja louhikko, koko aluetta kutsutaan Savon Inariksi.

 

IMG_2465.jpg
Kuva: Yrjö Snellman

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Kohteella ei ole mitään sen säilymistä turvaavaa tai edistävää statusta

 

Lisätietoja:

  

 

IMG_2464.jpg
Kuva: Yrjö Snellman