Isojärvi

Isojärvi on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Keski-Suomi
  • Kunta: Kuhmoinen
  • Luontotyypit: Metsät, suot, järvet, kallio
  • Koko: Kansallispuisto 2167 ha, MH:n suojelumetsä 481 ha, vanhojen metsien suojelualue 15 ha, MH:n ympäristöarvometsä 747 ha, kansallispuiston viereiset UPM:n suojelunarvoiset alueet n. 150 ha. Yhteensä 3560 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Isojärven kansallispuisto ja sitä ympäröivät vanhat kalliometsät, jyrkänteet, rakentamattomat rannat, rehevät korpilaikut ja ojittamattomina säilyneet avosuot muodostavat valtakunnallisesti erittäin arvokkaan luontokokonaisuuden. Alueeseen kuuluu myös Valkulamminvuoren jyrkässä rinteessä oleva luola.

Osa kansallispuiston ulkopuolisista alueista kuuluu Metsähallituksen suojelumetsään. Metsähallituksen ympäristöarvometsä sekä metsäyhtiö UPM:n omistamat arvokkaat luontokohteet kannattaisi liittää osaksi kansallispuistoa, jolloin niiden säilyminen olisi turvattu.


Merkitys ihmisille

Isojärvi on tärkeä retkeilykohde. Isojärven kansallispuiston laajennuksella on suuri merkitys virkistysalueiden kasvulle Keski-Suomessa.


Erityiset luontoarvot

Alue on poikkeuksellisen laaja ja maisemallisesti näyttävä luontokokonaisuus, joka on myös valtakunnallisesti merkittävä luontomatkailualue.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Kansallis- tai luonnonpuistoon kuuluvia alueita

 

Lisätietoja: