Inarijärvi

Inarijärvi on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Lappi
  • Kunta: Inari
  • Luontotyypit: metsät, suot, järvet
  • Koko: yli 1000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Inarijärvi on viimeinen suuri erämaajärvi Suomessa, jonka saarista ja rannoilta löytyvät maapallon pohjoisimmat mäntymetsät. Järvi on myös napapiirin pohjoispuolisista järvistä suurin. Järven rannat ja saaret ovat vielä suurimmaksi osaksi rakentamatta, kuten myös järveen laskevat vesistöt. Järven vesi on juomakelpoista.


Merkitys ihmisille

Järven alueelle voi retkeillä useita päiviäkin törmäämättä muihin ihmisiin. Järvi on perinteisesti inarisaamelaisten nautinta-aluetta sekä paikkakuntalaisten retkeily- ja kotitarvekalastus paikka. Inarilla on myös ammattikalastusta.

Kulttuuriset perinteet ja merkitykset liittyvät saamelaiskulttuuriin ja historiaan. Järveltä löytyy muinaismuistoalueita kuten Ukonkivi.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen
  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Rantojensuojelualue
  • Vätsärin erämaa-alue
  • Metsähallituksen omalla päätöksellä suojellut ranta-alueet

 

Lisätietoja: