Iiton palsasuo

Iiton palsasuo on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Iitonpalsasuo_HannaAho_2012.jpg
Kuva: Hanna Aho

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Lappi
  • Kunta: Enontekiö
  • Luontotyyppi: suo
  • Koko: 66 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Iiton palsasuo kuuluu Tunturi-Lapin palsasuovyöhykkeeseen ja monet sen palsoista ovat yli viisi metriä korkeita. Palsasuo on aapasoita muistuttava suoyhdistymätyyppi, jossa esiintyy routaytimisiä turvekumpuja eli palsoja.

 

Merkitys ihmisille

Iiton palsasuon luontopolku on aivan valtatie 21:n tuntumassa noin 45 km Kilpisjärveltä etelään. Palsasuolla on opastetauluja ja helppokulkuiset pitkokset. Kierros on arviolta puolen kilometrin mittainen.

Romahtanut palsa. Kuva: Tony Mannela

Erityiset luontoarvot

Alue on tärkeä opetus- ja tutkimuskohde, ja palsasoiden lisäksi siellä on vaihettumis- ja rantasuota sekä tunturikoivikkoa. Lintudirektiivin lajeista alueella tavataan kapustarintaa, liroa, suokukkoa ja suopöllöä.

Palsasoiden ainutlaatuisten palsojen jäälinssien kehitystä uhkaa ilmaston lämpeneminen, jonka myötä palsojen dynamiikka ja niiden aikaansaama elinympäristö saattaa kadota kokonaan. 

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Ilmastonmuutos

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita


Lisätietoja:

 

Kuva: Tony Mannela