Helsingin Keskuspuisto

Helsingin Keskuspuisto on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Uusimaa
  • Kunta: Helsinki
  • Luontotyypit: metsät, suot, perinneympäristöt, jokiluonto, pienvedet, kalliot
  • Koko: noin 700 ha / 1000 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Helsingin Keskuspuisto on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen - se on lähes pääkaupungin ytimeen asti ulottuva metsäalue, joka takaa sen, että pääkaupungin keskustasta on käveltävissä oleva välimatka metsäalueeseen. Helsingin Keskuspuisto halkoo kaupungin etelästä Töölönlahdelta pohjoiseen kaupungin pohjoisrajalle. Keskuspuiston luonto on monipuolista, maasto vaihtelevaa sekä lintu- ja nisäkäslajisto runsas. Keskuspuisto edustaa hyvin etelärannikon rikasta ja vaihtelevaa luontoa.

Keskuspuisto täytti sata vuotta vuonna 2014. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi arkkitehti Bertel Jungin suunnitelman Helsingin Keskuspuistoksi vuonna 1914. Keskuspuisto on kokonaisuudessaan asemakaavoitettu virkistyksen, suojelun ja liikunnan alueeksi.


Merkitys ihmisille

Keskuspuisto toimii lähivirkistyksen aarreaittana, siellä myös luodaan ja hoidetaan luontosuhdetta. Keskuspuistossa retkeillään, leikitään, kuntoillaan, urheillaan, hoidetaan viljelypalstoja, tutustutaan luontoon ja virkistytään. Puistoon tehdään pari miljoonaa käyntiä vuodessa. Myös monen helsinkiläisen työmatka kulkee Keskuspuiston kautta. Kouluille ja päiväkodeille Keskuspuisto on tärkeä luontokasvatuksen, biologian opetuksen ja liikunnan paikka.


Erityiset luontoarvot

Keskuspuiston pohjoisosassa on neljä luonnonsuojelualuetta: Pitkäkosken rinnelehto, Haltialan aarnialue, Niskalan puulajipuisto ja Ruutinkosken rantalehto. Ruutinkosken rantalehto kuuluu myös valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Pitkäkosken ja Haltialan aarnialueen välisen metsäalueen suojelu yli 135 ha laajuisena on vireillä.


Keskuspuistosta on luotettavia havaintoja yli 70 valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisesta tai silmälläpidettävästä lajista. Lajistoon kuuluu jopa muutamia erittäin uhanlaisia sieni- ja kasvilajeja sekä äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu lahokaviosammal. Luontotyyppitasolla Keskuspuisto on erityisen merkittävä kangas-, lehto- ja kalliometsien suojelulle, alueen pohjoisosassa on laajalti myös reheviä korpia. Keskuspuiston liito-oravakanta on Helsingin tihein. Viisi luontojärjestöä julkisti vuonna 2014 suojeluesityksen 20 Keskuspuiston erityisen arvokkaasta alueesta, muun muassa Pirkkolan, Maunulan ja Laakson metsissä. 

Keskuspuistossa virtaavassa Haagan purossa elää äärimmäisen uhanalainen taimen, jonka elinympäristö on haavoittuvaa ulkoapäin tuleville uhkatekijöille.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Rakentaminen
  • Haitalliset vieraslajit
  • Maaston kuluminen

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
  • Kaavan virkistysalueita (V-alueet)


Lisätietoja:

 

Helsingin keskuspuisto 2016. Kuva: Aiko Lohtander