Haapalehdon tila

Kohdetta Haapalehdon tila ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

 • Maakunta: Keski-Suomi
 • Kunta: Joutsa
 • Luontotyypit: metsät, suot, perinneympäristöt, järvet, maakunnallisesti arvokas rakenettu ympäristö
 • Koko: 25 ha

 

Haapalehto_ilmakuva_2009_kirsiimmonen.jpg
Ilmakuva tilasta 2009. Kuva: Kirsi Immonen
  

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Haapalehdon tila on yksityisessä omistuksessa oleva perinnemaisematila keskellä Leivonmäen kansallispuistoa. Tilan metsät ovat Metso-suojeltuja. Lisäksi 6,5 ha on suojeltua suoluontoa osana kansallispuiston Haapasuota. Tilalla on myös perinnebiotooppeja, kuten metsälaidun ja  niitty. Tila on maisemallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokas.


Merkitys ihmisille

Tila kuuluu Polku mansikkapaikolle -perinnetilaverkostoon. Tila on maisemallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokas. Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry järjesti kesällä 2016 tilalla Luonnonkukkien päivän tapahtuman. Tilalla vaalitaan perinteistä pientilan rakennuskantaa ja perinnebiotooppeja.


Erityiset luontoarvot

Jyväskylän yliopiston eri tutkimushankkeet ovat kartoittaneet tilalta lajistoa. Suurin toistaiseksi löytynyt harvinaisuus lienee metsälaitumena toimivasta kaskikoivikosta löytynyt karjuhaprakas. Perinnebiotooppien lajisto on monipuolinen.

 

Mahdolliset uhkatekijät

 • Kaivostoiminta
 • Umpeenkasvu (vesistön, perinnemaisemien)
 • Ilmastonmuutos

 

Luonnon säilymistä suojaava status

 • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita
 • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
 • Perinnebiotoopit
 • Metso
 • Maatalouden ympäristökorvaus: luonnon monimuotoisuussopimukset

  

 

Haapalehto_vasikat_leaelinanikkila_2015.jpg
Haapalehdon vasikat ja lehmät 2015. Kuva: Lea-Elina Nikkilä