Evo

Evo on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

Evo_2_Olli_Turunen.JPG
Kuva: Olli Turunen


Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Kanta-Häme
  • Kunta: Hämeenlinna
  • Luontotyypit: metsät, suot, kedot, niityt tai muut perinneympäristöt, järvet, pienvedet, kosteikot
  • Koko: 8500 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Evon alue on yksi Etelä-Suomen suurimmista metsäalueista. Se koostuu vuonna 1994 perustetusta valtion retkeilyalueesta ja luonnonsuojelualueista, Hämeen ammattikorkeakoulun Evon opetusmetsästä sekä Hämeenlinnan kaupungin ulkoilumetsästä sekä rantojensuojelu- ja soidensuojeluohjelma-alueista.

Merkitys ihmisille

Rauhallinen erämainen retkeilykohde vetää väkeä maakunnan ohella pääkaupunkiseudulta. Yhteensä noin 8 500 hehtaarin alueella voi patikoida merkityillä reiteillä, yöpyä laavuilla tai telttailuun varatuilla paikoilla. Kalaonnea pääsee kokeilemaan Evon virkistyskalastusalueella. Evon retkeilyalue soveltuu hyvin päivän tai parin patikkaretkikohteeksi.

Erityiset luontoarvot

Evolla tavataan EU:n direktiivin mukaisesti erityissuojelua vaativia lajeja kuten liito-orava, ilves, saukko, karhu, kivisimppu ja punahärö. Harvinaisimpia kasveja ovat ketokatkero, kirkiruoho, hirvenkello, kangasvuokko, haapariippusammal, lupporustojäkälä ja lännenmunuaisjäkälä. Evon aarnimetsät Kotinen ja Sudenpesänkangas kuuluvat eteläisimmän Suomen parhaimmistoon. Näiden vanhojen metsien suojelualueiden yhteispinta-ala on noin 700 ha. Niiden aarniolajisto tunnetaan poikkeuksellisen hyvin Helsingin yliopiston Lammin biologisella asemalla pitkään tehdyn tutkimuksen ansiosta.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilyttämistä suojaava status

  • Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita

  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita

  • Kaavan  luonnonsuojelualuevarauksia (SL-alueet)

  • Kaavan  virkistysalueita (V-alueet)

  • Valtion ulkoilualue

 

Lisätietoja:

 

Evo_3_Jukka_Ruuhijarvi.jpg
Kuva: Jukka Ruuhijärvi