Eräpyhä

Eräpyhä on yksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vuoden 2017 aikana kohteessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa ja siihen kehotetaan tutustumaan myös omatoimisesti jalkautumalla luontoon. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa olla juhlistamassa 100-vuotiasta Suomea nostamalla nämä 100 luontohelmeä esimerkeiksi siitä, miten kaunista luontoa Suomesta löytyy.

 

ERAPYHA_MG_6766_Petteri_Tolvanen.jpg
Eräpyhän kalliojyrkänteet nousevat korkealle Längelmävedestä. Kuva: Petteri Tolvanen

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Pirkanmaa
  • Kunta: Orivesi
  • Luontotyypit: metsät, järvet, kalliot
  • Koko: 10–50 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Eräpyhän hieno alue koostuu olemassa olevasta luonnonsuojelualueesta ja siihen rajautuvasta virkistysalueesta, jota uhkaavat hakkuut Oriveden kaupungin toimesta.

Eräpyhän alue on luonnoltaan maakunnallisesti arvokas kohde, jossa nykyinen luonnonsuojelualue ja siihen rajautuva, hakattavaksi suunniteltu virkistysalue, muodostavat selvän kokonaisuuden niin maiseman kuin luonnonarvojen osalta. Luonnonsuojelualueella mäntyvaltaisen kalliometsän osuus on suuri, mutta virkistysalueen puolella on runsaasti rehevämpiä metsiä, jotka monipuolistavat suojelualuetta merkittävästi.


Merkitys ihmisille

Eräpyhä on erittäin tärkeä virkistysalue, joka on paitsi luonnonsuojelullisesti myös maisemallisesti ja kulttuurisesti arvokas. Eräpyhän kallioinen niemi kohoaa yli 60 metriä Längelmäveden pinnasta. Eräpyhästä aukeaa hienoja näkymiä Längelmävedelle, minkä lisäksi alue hallitsee maisemaa järveltä päin katsottuna.

Eräpyhässä on Nunnankirkoksi nimetty kiviröykkiö, joka on museoviraston mukaan pronssikautinen hautaröykkiö. Kohde on myöhemmin ollut mahdollisesti myös kristinuskon pyhä paikka (kirkko).


Erityiset luontoarvot

Suojelualueen ulkopuolisella osa-alueella on muun muassa lehtomaisen kankaan vanhaa kuusivaltaista rinnemetsää, kallionaluslehtoa ja lehtipuuvaltaista rantametsää, suojelualueen puolella on erityisesti kalliometsää, jyrkänteitä ja niiden alusmetsiä. Suojelualueen ulkopuolinen osa-alue täyttää METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet kokonaisuudessaan.

Alueella elää useita uhanalaisia lajeja, joita kuuluvat muun muassa liito-orava (NT, dir.), valkoselkätikka (VU, erityisesti suojeltava) ja mehiläishaukka (EN).

P6210005_Minna_Knuuttila.jpg
Eräpyhän kiertävä polku ja kaksi laavua houkuttelevat retkelle. Kuva: Minna Knuuttila

Mahdolliset uhkatekijät

  • Metsätalous ja hakkuut

 

Luonnon säilymistä suojaava status

  • Luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita
  • Kaavan  virkistysalueita (V-alueet)

 

Lisätietoja:

 

Eräpyhän niemi nousee korkealle Längelmävedestä. Kuva: Jukka Könönen