Alusneva

Kohdetta Alusneva ehdotettiin yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä -kohteista. Vaikka kohdetta ei valittu sadan luontohelmen joukkoon, kohde on osa Suomen kaunista luontoa ja tutustumisen arvoinen paikka.

 

Pähkinänkuoressa

  • Maakunta: Keski-Suomi
  • Kunnat: Karstula, Kyyjärvi
  • Luontotyypit: suot
  • Koko: 50–200 ha

 

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus kohteesta

Ojittamaton suoalue 


Merkitys ihmisille


Erityiset luontoarvot

Alusnevan pohjoisosa on letto, osa mesotrofisia yhdistelmätyyppejä, eteläosa on oligotrofista nevaa. Alusnevaan liittyy luonnontilaltaan vähän muuttuneita lähteitä. Kasvillisuuteen sisältyy monia Keski-Suomessa uhanalaisia suotyyppejä, kuten metsäkortekorpi, korpiräme, rimpiletto, lettoräme, sarakorpi, sararäme, lyhytkorsiräme ja rimpinevaräme. Punakämmekkä kasvaa mesotrofisella sararämeellä.

 

Mahdolliset uhkatekijät

  • Turvetuotanto 

 

Luonnon säilymistä suojaavaa status

  • Kaavan  luonnonsuojelualuevarauksia (SL-alueet)