Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Ympäristökasvatus / Nuorten ekotiimi

Nuorten ekotiimi

Nuorten ekotiimi

Olemme olleet mukana suunnittelemassa Nuorten ekotiimiä.


Nuorten ekotiimi on 13-16 -vuotiaille suunnattu kestävän elämäntavan toimintamalli ja ympäristökasvatusmateriaali. Ohjelmaa toteutetaan mm. koulussa tai nuorisotyössä aikuisen ohjaamana. Nuorten ekotiimin avulla pohditaan omia toimintatapoja ympäristönäkökulmasta yhdessä muiden kanssa sekä muutetaan omaa elämää ympäristöystävällisempään suuntaan pienillä arjen teoilla.
ekotiimi3.jpg
Materiaali koostuu yhdeksästä teema/elämänalueesta. Kutakin teemaosiota käsitellään yhteisen alustuksen jälkeen pienryhmissä. Osallistujat testaavat oman ekokuntonsa ja sen jälkeen valitsevat elämäänsä sopivia tehtäviä toteutettavaksi seuraavaa ekotiimikertaa varten. Tehtävien avulla tehdään elämäntapamuutoksia ympäristömyönteiseen suuntaan. Teeman lopuksi, tehdään kuntotesti uudelleen ja katsotaan, kuinka paljon ekokunto on noussut ja paljonko esim. luonnonvarojen kulutusta tai hiilidioksidipäästöjä on yhdessä vähennetty.

Nuorten ekotiimi on suunniteltu tukemaan jo olemassa olevia koulujen ja vapaa-ajan toiminnan ympäristöjärjestelmiä ja -ohjelmia, kuten Vihreää Lippua ja Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia. Kanssamme ohjelmatyössä ovat olleet mukana asiantuntijatahoina myös Luonto-Liitto, Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus ja Suomen Ympäristökasvatuksen seura/ Vihreä lippu.

Nuorten ekotiimi -ohjelma on Gap Finland – Kestävän elämäntavan yhdistyksen julkaisema ja sen ovat toteuttaneet ympäristökasvattajat Jaana Hiltunen ja Heli Konivuori. Taitto ja kuvitus on Juha Harjun käsialaa.

Nuorten ekotiimimateriaali löytyy osoitteesta: www.ekotiimi.fi

Materiaalin tuottamista ovat rahoittaneet: ympäristöministeriö, Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Lahden kaupunki, opetusministeriö ja Sparbanksstiftelsen i Helsingfors.
ekotiimi1