Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Ympäristökasvatus / Koulumetsät / Monimuotoinen metsä / Vinkkejä metsäluontokasvatukseen

Vinkkejä metsäluontokasvatukseen

Vinkkejä metsäluontokasvatukseen

Kuva: Minna Suhonen

Metsäjuhla

Tehkää retki lähimetsään Suomen luonnon päivän (31.8.) alusviikolla. Lisätietoa http://suomenluonnonpaiva.fi/

Metsälaulu

Tutun sävelmän uusi sanoittaminen on hauskaa. Tyylilajiksi sopivat loppusoinnut tai kalevalamitta. Sanoja ja tunnelmia voi hakea suoraan metsästä ja työstää ryhmissä säkeistöiksi. Laulaminen kohottaa tunnelmaa ja yhteishenkeä. Esimerkkejä:

Metsäluontopolku

Laatikaa oma luontopolku eli merkitty reitti, jonka varrella on opastusta tai tehtäviä. Valitkaa luontopolullenne teema, reitti ja rastit sekä toteutustapa. Olkaa tarvittaessa yhteydessä maanomistajaan, esimerkiksi jos liikutte yksityisillä mailla tai sijoitatte kunnan virkistysmetsään pysyviä tauluja.

  • Teema. Esimerkiksi puut ovat monien metsän asukkaiden koti tai kasvit kertovat maaperän ravinteikkuudesta ja kosteudesta tai tämä metsä on meille tärkeä. Luontopolun rastit havainnollistavat teemaa monipuolisesti.
  • Reitti voi olla tuttu polku, uusi reitti tai näiden yhdistelmä.
  • Rasteja on hyvä olla noin 3-10 riippuen tekijöiden lukumäärästä ja iästä sekä reitistä ja teemasta.
  • Toteutustapa voi olla paperit/vihko, diaesitys tai maastoon vietävät taulut. Tärkeää on, että teemaa havainnollistetaan piirroksin ja valokuvin, tekstein ja tehtävin.


Esimerkkejä teemoitetuista metsäluontopoluista verkossa:

 

Ulkona oppimisen ja luontokasvatuksen suunnitelma

Liittäkää lähimetsän käyttö eri oppiaineissa koulunne OPSiin, tai laatikaa aiheesta erillinen suunnitelma. Suunnitelma yhdistää tiedot eri aineiden opettajilta sekä koulun yhteiset tapahtumat ja teemapäivät. Viestikää suunnitelmastanne myös metsän omistajalle. Esimerkkejä:

 

Valmiit materiaalit verkossa

Tässä muutama metsäluonto-opetuksen materiaalivinkki: