Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Ympäristökasvatus / Koulumetsät / Koulumetsäopas

Koulumetsäopas

Koulumetsäopas on käsikirja kasvattajille, opettajille ja kuntien viranomaisille. Havainnolliset esimerkit ja tehtävät opastavat koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen.

Koulumetsaopas_kuva_Heidi_Moisio_raj.jpg
Kuva: Heidi Moisio

Sahi, V.: Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen. 102 s.+5 liites. Suomen luonnonsuojeluliitto ry 2014 (pdf) / 2015 (print)

Koulumetsäopas on saatavilla sähköisenä  tai painettuna kirjana.

 

Lue lisää:

Kirjaesittely: Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
Turenki LIIKKEELLE Jetro Staven 400.jpg
Kuva: Jetro Staven

Koulumetsäopas esittelee opettajille ja kasvattajille havainnollisesti, miten oman koulun tai päiväkodin tärkeän lähimetsän käyttöä voidaan lisätä ja kehittää pysyvästi. Materiaali sisältää runsaasti tehtäviä, esimerkkejä ja valokuvia. Opas sopii myös kuntien kaupunkisuunnittelun, luonnonhoidon sekä opetus- ja sivistystoimen käyttöön. Oppaan on laatinut maatalous- ja metsätieteiden maisteri Virpi Sahi Koulumetsät arvoonsa -hankkeen kokemuksien pohjalta yhteistyössä hankekumppanien kanssa.

Oppaan sisältöjä ovat

 • Koulumetsäkonsepti - mitä, miksi ja kenelle

 • Liikkeelle lähimetsään - jokamiehenoikeudet ja alkukartoitus tärkeän lähimetsän tiimoilta

 • Koulumetsän turvaamiskeinot ja yhteistyö maanomistajan kanssa

 • Luonnon monimuotoisuus ja sen merkitys koulujen ja päiväkotien lähimetsissä

 • Koulumetsän hoitosuosituksia ja turvallisuus koulumetsässä

 • Ulkona oppimisen ja metsäluontokasvatuksen kehittäminen

 • Kaupungit ja kunnat koulumetsätyön edistäjinä

Opas julkaistaan sähköisessä PDF-muodossa, jota on helppo selailla tietokoneruudulta tai tulostaa vaaka-arkille (asetukset vaaka, väri ja 2-puoleinen tuottavat miellyttävän lopputuloksen). Tietokoneelta selattaessa myös hyperlinkit ja sähköinen sisälllysluettelo ovat käytössä.

Mörrimetsiä ja ulkoluokkahuoneita

Koulujen ja päiväkotien läheiset metsät ovat lasten ja nuorten kannalta tärkeitä oppimis-, liikunta- ja leikkiympäristöjä. Rakennettu puisto tai voimakkaasti harvennettu puistometsä eivät korvaa alkuperäistä metsäluontoa. 

Koulut ja päiväkodit arvostavat aitoa metsäluontoa lähellään. Metsä on ahkerassa käytössä silloin, kun se on lähellä, mieluiten alle 300 metrin päässä.

Luonto lisää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia

Luonnossa oleminen vähentää tutkitusti lasten ja nuorten stressiä, parantaa keskittymiskykyä, lisää luovuutta, myönteisiä tunteita toisia kohtaan sekä koordinaatiokykyä. Oma luontosuhde ja tavat liikkua luonnossa omaksutaan jo varhain. Lasten ja nuorten leikkiminen ulkona luonnossa on vähenemässä, kun taajamat tiivistyvät ja vapaa-aikaa vietetään tietokoneruutujen ja sisäliikuntalajien parissa. Suuri osa ajasta kuluu koulussa tai päiväkodissa, joiden sisätiloista sekä asvaltti- ja hiekkapihoilta olisi hyvä päästä ulos luontoon myös kesken päiväkoti- tai koulupäivän.

Monimuotoinen metsä on mielenkiintoinen oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti toimintamahdollisuuksia: piilopaikkoja, kiipeilypuita, lammikoita, majanrakennusta. Ympäristökasvatus ja monimuotoinen metsäluonto sopivat hyvin yhteen.

Koulu- ja päiväkotimetsiä turvaamaan ja kehittämään

Koulut ja päiväkodit ovat kunnallista toimintaa. Useimmiten myös niiden tärkeän lähimetsän omistaa kunta tai kaupunki, joka myös vastaa alueen suunnittelusta ja hoidosta. Alueita voidaan turvata kaavoituksen, metsänhoidon suunnittelun ja METSO-ohjelman tarjoamin keinoin.

Koulumetsäoppaan esimerkkitapaukset ja tehtäväpaketti

Koulumetsäoppaan esimerkkitapaukset ovat peräisin Koulumetsät arvoonsa -hankkeeseen osallistuneista kouluista, päiväkodeista ja kaupungeista. Koulumetsäoppaan tehtävät muodostavat etenemisen portaat kohti hyvää koulumetsää.

Koulumetsäoppaan ESIMERKIT:

 1. Sääksjärven koulun kolme tärkeää lähimetsääKoulumetsäoppaan kansi -klikkaa ladataksesi opas.

 2. Keväinen retki Hösmärinpuiston päiväkodin Mörripaikkaan

 3. Biologian ja maantieteen opetuskohteet Kotkassa

 4. Luonnonmukainen piha sulautuu metsäiseen opetusalueeseen Martinkallion koulussa

 5. Turengin koulu lähti kehittämään koulumetsäänsä

 6. Lähimetsän suunnittelutilanteen selvittäminen Siimapuiston päiväkodissa

 7. Turengin koulu lausui kaavamuutoksesta

 8. Yhteydenotto maanomistajaan

 9. Koulujen lähimetsien METSO-arvojen tarkastelu

 10. Lapset ja vanhemmat metsässä Lemun koulussa

 11. Kaikki menee metsään Hiidenkiven päiväkodissa

 12. Teeriniemen Taikametsä säilyi lasten ja heidän vanhempiensa ansiosta

 13. Kymmenen vuotta Meri-Rastilan metsän puolesta

 14. Karhuvuoren päiväkodin metsien toimintamahdollisuudet

 15. Haapamäen koulumetsä

 16. Kuivien kuusien kaataminen maapuiksi Toivion koulussa

 17. Metsän säännöt Sääksjärven koulussa

 18. Infokirje vanhemmille: Teeriniemen koulun Metsäkoulu

 19. Luontokasvatuksen ja ulkona oppimisen suunnitelma Matinlahden koulussa

 20. Koulumetsään oppimaan -koulutus Turengin koululla

 21. Vanhemmat mukana päiväkoti Pakilan arjessa ja juhlassa

 22. Suomen luonnon päivä Ounasvaaran yläasteella

 23. Metsäeskarin perustamisen portaat Metsätontuissa

 24. Espoo käynnisti koulumetsätyön Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa

 25. Lahden päiväkodit merkitsivät kartoille lähimetsien tarjoumia

 26. Koulumetsätyöpaja helsinkiläisille opettajille

Koulumetsäoppaan TEHTÄVÄT:

 1. Jokamiehen oikeudet

 2. Alkukartoitus: tärkeä lähimetsämme

 3. Lähimetsä kartalla

 4. Oma kartta lähimetsästä

 5. Maanomistajan selvittäminen

 6. Kaavatilanteen selvittäminen

 7. Metsänhoitosuunnitelman selvittäminen kuntametsissä

 8. Metsäretki kunnan luottamushenkilöille ja virkamiehille

 9. Tämä metsä on meille tärkeä -teos

 10. Metsän arvot

 11. Videomielipidekirjoitus

 12. Tämän metsän monimuotoisuus

 13. Kasvupaikkatyypit latvuksissa, saappaiden tasalla ja niiden alla

 14. Pohdittavaa luonnonmetsistä

 15. Toiminnallinen teemapäivä metsäluonnon vaalimiseksi

 16. Metsän säännöt

 17. Turvallisuussuunnitelma retkille ja ulkona opettamiseen

 18. Ympäristökasvatusmateriaalin arviointi

 19. Metsäluontopolku

 20. Suomen luonnon päivä

 21. Metsälaulu esi-isien tapaan

Koulumetsäoppaan kirjaesittely on saatavilla myös tulostetettavassa, kuvitetussa muodossa

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,