Vesi on yksi elämämme perusedellytyksistä: kaikki tarvitsevat puhdasta vettä. Jokainen voi itse omassa elämässään vaikuttaa vesiympäristön hyvään tilaan ja vaikuttaa veden laadun parantamiseksi. Luonnonsuojeluliitto tuo tunnetuksi kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa lähivesiensä suojeluun.

Jokainen voi
auttaa vesiä

Alle on koottu keinoja, miten voi omilla valinnoillaan parantaa vesien laatua ja estää niiden pilaantumista. Tutustu myös vesistöoppaaseen, joka auttaa ymmärtämään, mitä vesistöissämme tapahtuu ja miksi.

Lataa maksuton opas

Kuva: Tuuli Hakulinen

Lahjoita puhtaille vesille

Suomen vesiluonto on ainutlaatuinen. Tuhannet järvet, lammet, lähteet, joet ja purot tarjoavat elinympäristöjä lukuisille kasveille, linnuille, kaloille sekä hyönteisille. Erityisesti virtavedet ja pienvedet tarvitsevat apuamme. Pienvesiä sisältyy suojelualueisiin ja kansallispuistoihin, mutta varsinaista pienvesien suojeluohjelmaa ei Suomessa ole toteutettu. Perinteisesti on suojeltu suuria järviä ja jokia joten pienvedet ovat osin unohdettuja ja kaltoin kohdeltuja ekosysteemejä.

Pienvesien suojelu on tärkeää sen erityisen lajiston vuoksi ja suojelutoimenpiteet voivat edistää merkittävästi myös suurempien vesistöjen suojelua. Luonnonsuojeluliitossa ennallistetaan puroluontoa talkootyönä ja osana hankkeita. Lisäksi vaikutetaan vesistönsuojeluun laajemmin vesistöjen kuormituksiin vaikuttamalla. Esimerkiksi turpeen nostaminen soilta ja soiden ojittaminen kuormittavat vesistöjä.

Arjen valinnat

Arjen valinnat vaikuttavat vesistöihin, vaikka vettä ei olisi näköpiirissäkään. Esimerkiksi ruoka- ja vaatevalinnoilla on merkitystä, sillä maatalous ja puuvillan viljely kuluttavat huomattavan paljon vettä. Suosi suomalaista luonnonkalaa, luomua ja kasvispitoista ruokavaliota. Maatalous on suurin makean veden kuluttaja maailmassa, ja lihantuotanto vaatii enemmän vettä kuin kasvisravinnon tuotanto.

Käytä ympäristöä vähän kuormittavia pesuaineita ja muita kodin kemikaaleja. Estä jätteiden syntymistä ja lajittele jätteet. Näin vähennät kaatopaikkojen vesistövaikutuksia. Ongelmajätteet tulee kerätä käsittelyä varten erikseen. Viemäriin joutuessaan haitalliset aineet huonontavat jätevedenpuhdistamon puhdistustulosta.

Valitse kotiisi uusiutuva sähkö, mutta ole tarkkana vesivoimalla tuotetun sähkön kanssa. Jos valitse vesivoiman, käytä EKOenergia-merkittyä sähköä. EKOenergialla on kriteerit vesivoimalle ja sähkön hinnasta kerätään varoja virtavesien kunnostamiseen. Voit kysyä sähkönmyyjältä mistä ja millaisista voimaloista sähkö on peräisin.

Kalasta ja veneile oikein

Kalasta kestävästi. Älä siis ota kaloja enempää kuin itse tarvitset.  Muista kalojen rauhoitusajat: kalat tarvitsevat lisääntymisrauhan. Vapauta kala tarvittaessa. Esimerkiksi alamittaiset kalat tulee aina vapauttaa. Muista myös hellävarainen käsittely vapautettaessa.

Muista maksaa kalastuksenhoitomaksu ja tarvittavat lupamaksut. Maksut käytetään kalavesien hoitoon. Liity paikallisen kalastusseuran jäseneksi. Jäsenenä voit vaikuttaa asioihin paremmin. Hanki tietoa kaloista ja niiden suojelusta. Internetistä, kirjoista sekä seurojen ja järjestöjen jäseniltä saat paljon tietoa.

Veneillessä ota selvää luonnonsuojelualueista ja maihinnousukielloista lintujen pesimäaikaan. Noudata veneillessä nopeusrajoituksia ja liiku hiljaa matalilla alueilla ja vältä turhaa melua. Huolehdi veneen jätevedet asianmukaiseen tyhjennyspisteeseen. Jäteveden laskeminen suoraan vesistöön on kiellettyä.

Lähde mukaan vesiensuojelutyöhön

Seuraa lähijärvesi tai muun vesistön tilaa. Seuraa, laajeneeko ruovikko ja lisääntyykö vesikasvillisuus, se kertoo järven rehevöitymisestä. Mittaa järven näkösyvyys rakentamalla itse näkösyvyyslevy.  Järven tyyppi ja kunto vaikuttavat näkösyvyyteen, joten tärkeintä on muutoksen seuraaminen. Lataa ilmainen vesistöopas ja lue muita vesiensuojeluvinkkejä. Tutustu vesiensuojelijan aapiseen: vesistöoppaaseen. Kirja opastaa lähivesistöjen tarkkailuun ja vaalimiseen sekä antaa taustatukea sinulle, joka haluat toimia oman järvesi tai jokesi hyväksi. Lataa maksuton opas.

Lähde mukaan konkreettiseen toimintaan: Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistykset ja piirit. Voit lähteä mukaan pienvesitalkoisiin, erilaisiin kampanjoihin ja muuhun vesiensuojelutyöhön. Luonnonsuojeluliitolla on myös edustajat vesienhoidon yhteistyöryhmissä. Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset tarkkailevat veden laatua ja edistävät vesiensuojelua alueellaan. Jos harrastat kalastusta, liity paikallisen kalastusseuran jäseneksi. Jäsenenä voit vaikuttaa asioihin paremmin ja opit monia hyödyllisiä taitoja. Ota kaveri tai lapsi mukaan kalaan ja kerro kestävästä kalastuksesta.

Ilmoita ympäristövahingosta

Ympäristövahingosta tulee ilmoittaa heti viranomaiselle. Suorin tie on soittaa hätäkeskukseen (112). Nopea toiminta suojelee ympäristöä ja estää vahingon vakavammat seuraukset.

Merellä tapahtuneesta tai havaitusta ympäristövahingosta tai sellaisen vaarasta tulee ilmoittaa meripelastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskukselle, hätäkeskukselle tai VTS-viranomaiselle. Nämä ilmoittavat tilanteesta edelleen Suomen ympäristökeskuksen päivystäjälle ja alueen pelastustoimelle. Lisää tietoa öljyvahingoista ja -onnettomuuksista Suomen ympäristökeskuksen sivuilla.

Tavoitteena puhtaat vedet

Luonnonsuojeluliitossa tehdään töitä sen eteen, että myös seuraavilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaista vesistämme. Luonnonsuojeluliitto suojelee monin tavoin tuhansia järviämme, monimuotoista pienvesiluontoa ja erityislaatuista Itämertamme.

Lue lisää vesitavoitteistamme

Mitä teemme vesien puolesta

Suojelemme ainutlaatuista vesiluontoamme monin keinoin. Luonnonsuojeluliitto on ajanut vuosikymmeniä vesiensuojelua edistäviä lakeja ja olemme useissa vesiensuojelun työryhmissä. Teemme konkreettista suojelutyötä: ennallistamme esimerkiksi pien- ja virtavesiluontoa.

Tutustu toimintaamme