Voimme vaikuttaa yhdessä ja omilla arjen valinnoillamme vesien tilaan kaupungissa, maaseudulla ja mökillä. Entä ryhtyisitkö vesistölähettilääksi tai muuten mukaan vesiensuojelutyöhön? Ota vesiensuojelu osaksi arkeasi, liity muihin vesistöjen ystäviin tai lahjoita puhtaille vesille!

Näin voit suojella vesiä

Suomen luonnonsuojeluliiton Vesistöopas sopii jokaisen vesiluonnosta kiinnostuneen luettavaksi. Se auttaa ymmärtämään, mitä vesistöissämme tapahtuu ja miksi. Sähköinen Vesistöopas on ladattavissa maksutta, ja suosittelemme sitä erityisesti ranta-asukkaiden, maanomistajien, järviyhdistysten ja kalaveden osakaskuntien käyttöön. Alle on koottu lisää keinoja, miten voi omilla valinnoillaan parantaa vesien laatua ja estää niiden pilaantumista.

Lataa Vesistöopas

Kuva: Tuuli Hakulinen

Ryhdy vesistölähettilääksi

Ovatko lähivedet sinulle sydämen asia? Ryhdy vesistölähettilääksi tai ehdota vesistölähettilästoimintaa esimerkiksi mökkinaapureille, yhdistyksessäsi tai kalaporukassa.

Vesistölähettiläänä vedät lähivesiteemaista opintopiiriä, tukenasi Suomen luonnonsuojeluliiton jo pilotoima konsepti tukimateriaaleineen. Saat käyttöösi yleistajuisen sisävesistä kertovan käsikirjan, Vesistöoppaan. Lisäksi saat Vesistöoppaan pariksi suunnitellun Vesistölähettilään tehtävävihkon, jossa on monipuolisia vesiaiheisia tehtäviä, harjoitteita ja vinkkejä.

Opintopiirin tapaamisten tavat ja ajat voitte sopia itse. Samalla olette mukana luomassa vesistöjen ystävien verkostoa ympäri Suomea.

Lue lisää vesistölähettilästoiminnasta

Toimi näin

Ilmoittaudu vesistölähettilääksi oheisella lomakkeella. Postitamme sinulle Vesistöoppaan kirjana. Halutessasi voit ladata sen myös sähköisenä tästä. Vesistölähettilään tehtävävihko on julkaistu sähköisenä, saat ladattua sen tästä. Lisätietoja antaa Virpi Sahi (virpi.sahi(at)sll.fi, p. 050 308 2457).

Lähde mukaan vesiensuojelutyöhön

Liity jäseneksi Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistykseen. Voit lähteä mukaan pienvesitalkoisiin, erilaisiin kampanjoihin ja muuhun yhdistyksen tai piirin vesiensuojelutyöhön. Luonnonsuojeluliitolla on myös edustajat vesienhoidon yhteistyöryhmissä. Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset tarkkailevat veden laatua ja edistävät vesiensuojelua alueellaan. Jos harrastat kalastusta, liity paikallisen kalastusseuran jäseneksi. Jäsenenä voit vaikuttaa asioihin paremmin ja opit monia hyödyllisiä taitoja. Ota kaveri tai lapsi mukaan kalaan ja kerro kestävästä kalastuksesta.

Kaupungissa

Arjen valinnat vaikuttavat vesistöihin, vaikka vettä ei olisi näköpiirissäkään. Maatalous on suurin makean veden kuluttaja maailmassa, ja lihantuotanto vaatii enemmän vettä kuin kasvisravinnon tuotanto. Suosi siis suomalaista luonnonkalaa, luomua ja kasvispitoista ruokavaliota. Myös vaatevalinnoilla on merkitystä, sillä puuvillan viljely kuluttaa paljon vettä.

Käytä ympäristöä vähän kuormittavia pesuaineita ja muita kodin kemikaaleja. Viemäriin joutuessaan haitalliset aineet huonontavat jätevedenpuhdistamon puhdistustulosta. Estä jätteiden syntymistä ja lajittele jätteet. Näin vähennät kaatopaikkojen vesistövaikutuksia. Ongelmajätteet tulee kerätä käsittelyä varten erikseen.

Valitse kotiisi uusiutuva sähkö, mutta ole tarkkana vesivoimalla tuotetun sähkön kanssa. Jos valitse vesivoiman, käytä EKOenergia-merkittyä sähköä. EKOenergialla on kriteerit vesivoimalle ja sähkön hinnasta kerätään varoja virtavesien kunnostamiseen.

Maaseudulla

Maanviljelijänä, metsänomistajana tai ranta-asukkaana jaamme elämämme lähivesien kanssa. Oikeanlainen ojien kunnostus ja lannoitus sekä kosteikkojen ja laidunten sijoittelu ovat tärkeitä vesiensuojelutekoja. Metsissä maanpinnan rikkoontumisen välttäminen etenkin turvemailla ehkäisee vesistökuormitusta. Luonnonmukainen ranta puustoineen suojaa vesistöjä. Moniin vesiensuojelutoimiin on saatavilla myös tukea.

Mökillä

Me suomalaiset rakastamme mökkeilyä. Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä ja mieluisin paikka on tietenkin järven tai muun vesistön äärellä. Mökkiläisinä kannamme siis osaltamme vastuuta lähivesien hyvinvoinnista. Voit suojella järviveden puhtautta, rantojen luontoa ja retkeilijöiden rauhaa omilla valinnoillasi monin tavoin.

Kalasta ja veneile oikein

Kalasta kestävästi. Älä siis ota kaloja enempää kuin itse tarvitset. Muista kalojen rauhoitusajat ja alamitat: kalat tarvitsevat lisääntymisrauhan. Tarvittaessa vapauta kala hellävaraisesti.

Muista maksaa kalastuksenhoitomaksu ja lupamaksut. Maksut käytetään kalavesien hoitoon. Liity paikalliseen kalastusseuraan. Jäsenenä voit vaikuttaa asioihin paremmin. Hanki tietoa kaloista ja niiden suojelusta.

Veneillessä ota selvää luonnonsuojelualueista ja maihinnousukielloista lintujen pesimäaikaan. Noudata veneillessä nopeusrajoituksia ja liiku hiljaa matalilla alueilla ja vältä turhaa melua. Huolehdi veneen jätevedet asianmukaiseen tyhjennyspisteeseen. Jäteveden laskeminen suoraan vesistöön on kiellettyä.

Ilmoita ympäristövahingosta

Ympäristövahingosta tulee ilmoittaa heti viranomaiselle. Suorin tie on soittaa hätäkeskukseen (112). Nopea toiminta suojelee ympäristöä ja estää vahingon vakavammat seuraukset.

Merellä tapahtuneesta tai havaitusta ympäristövahingosta tai sellaisen vaarasta tulee ilmoittaa meripelastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskukselle, hätäkeskukselle tai VTS-viranomaiselle. Nämä ilmoittavat tilanteesta edelleen Suomen ympäristökeskuksen päivystäjälle ja alueen pelastustoimelle.

Lahjoita puhtaille vesille

Suomen vesiluonto on ainutlaatuinen. Tuhannet järvet, lammet, lähteet, joet ja purot tarjoavat elinympäristöjä lukuisille kasveille, linnuille, kaloille sekä hyönteisille. Erityisesti virtavedet ja pienvedet tarvitsevat apuamme. Pienvesiä sisältyy suojelualueisiin ja kansallispuistoihin, mutta varsinaista pienvesien suojeluohjelmaa ei Suomessa ole toteutettu. Perinteisesti on suojeltu suuria järviä ja jokia joten pienvedet ovat osin unohdettuja ja kaltoin kohdeltuja ekosysteemejä.

Pienvesien suojelu on tärkeää sen erityisen lajiston vuoksi ja suojelutoimenpiteet voivat edistää merkittävästi myös suurempien vesistöjen suojelua. Luonnonsuojeluliitossa ennallistetaan puroluontoa talkootyönä ja osana hankkeita. Lisäksi vaikutetaan vesistönsuojeluun laajemmin vesistöjen kuormituksiin vaikuttamalla. Esimerkiksi turpeen nostaminen soilta ja soiden ojittaminen kuormittavat vesistöjä.

Tavoitteena puhtaat vedet

Luonnonsuojeluliitossa tehdään töitä sen eteen, että myös seuraavilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaista vesistämme. Luonnonsuojeluliitto suojelee monin tavoin tuhansia järviämme, monimuotoista pienvesiluontoa ja erityislaatuista Itämertamme.

Lue lisää vesitavoitteistamme

Mitä teemme vesien puolesta

Suojelemme ainutlaatuista vesiluontoamme monin keinoin. Luonnonsuojeluliitto on ajanut vuosikymmeniä vesiensuojelua edistäviä lakeja ja olemme useissa vesiensuojelun työryhmissä. Teemme konkreettista suojelutyötä: ennallistamme esimerkiksi pien- ja virtavesiluontoa.

Tutustu toimintaamme

Kuvaajatiedot: Ryhdy vesistölähettilääksi: Steve Giamba / lähde mukaan: Raisa Kyllikki Ranta / ympäristövahinko: Ari Kananen / lahjoita: Teemu Tuovinen / muut kuvat: CC0 & Public Domain