Suomessa esiintyviä vaelluskalalajeja ovat: lohi, taimen, nieriä, vaellussiika, vimpa, toutain, nahkiainen ja ankerias. Näistä lähes kaikki ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Näiden lajien kaikki kannat eivät vaella. Järvilohi luokitellaan äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi. Sekä Jäämeren että Itämeren lohet luokitellaan vaarantuneiksi. Meritaimen ja ankerias on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi ja vaellussiika erittäin uhanalaiseksi. Nahkiainen ja toutain ovat silmälläpidettäviä.

Vael­lus­ka­lam­me ovat uhanalaisia

Lähes kaikki Suomen lohijoet on padottu. Luontainen ja alkuperäinen kanta on enää Teno-, Näätämön-, Tornion- ja Simojoella.

Kuva: Henrik Kettunen

Miksi vaelluskalamme ovat uhanalaisia?

Iso syy vaelluskalojemme uhanalaisuuteen liittyy jokien patoamiseen. Valtaosa joistamme on padottu, jolloin vaelluskalat eivät pääse nousemaan kutualueilleen ja takaisin mereen. Tämä heikentää merkittävästi niiden listääntymistä.  Esimerkiksi lähes kaikki Suomen lohijoet on padottu. Luontainen ja alkuperäinen kanta on enää Teno-, Näätämön-, Tornion- ja Simojoella.

Kalojen elinympäristöjä on myös tuhottu niin lisääntymisalueilla kuin syönnösalueilla. Vaikka kalat pääsisivät nousemaan lisääntymisalueilleen, ei lisääntyminen onnistu, jos aluetta on liiaksi muokattu. Suurimmat syyt elinympäristöjen tuhoutumiseen ovat jokien patoaminen ja koskien perkaaminen uittoa varten.

Lisääntymisen lisäksi kalastus on useilla alueilla kestämättömällä pohjalla. Kaloja pyydetään alamittaisina ja liian paljon suhteessa kantojen kestävyyteen. Yksi merkittävä syy uhanalaistumiseen on myös vedenlaatu, joka on monin paikoin heikentynyt. Tämä osaltaan vaikeuttaa kalojen selviytymistä.

Purotalkoot. Kuva: Timo Torpo.
Puron ennallistusta Pohjanmaalla. Kuva: Timo Torpo.

Näin Luonnonsuojeluliitto toimii vaelluskalojen hyväksi

Luonnonsuojeluliitto vaatii kalan kulun ja ympäristövirtaaman palauttamista. Patojen purkamista ja kalateiden rakentamista rakennettuihin vesistöihin tuetaan aloittein, kannanotoin ja lausunnoin. Kalateiden rakentamista voidaan edistää vaatimalla vesivoimaloihin kalatalousvelvoitteita ja vanhojen kalatalousvelvoitteiden päivittämistä nykyajan tasolle.

Vaelluskalojen kestävien kantojen turvaamiseen liittyy elinympäristö- ja vedenlaatukysymyksiä. Liitto nostaa esille erityisesti turvetuotannon ja metsien kunnostusojitusten vaikutukset sekä vaelluskalojen lisääntymisympäristöjen kunnostustarpeet.

Luonnonsuojeluliitto tekee esityksiä ja seuraa vaelluskalojen nousua turvaavien hankkeiden ja toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttaa vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen turvaamiseksi.

Lohikanta on elpymässä

Luonnonsuojeluliitto on tehnyt vuosikymmeniä töitä lohen ja muiden vaelluskalojen hyväksi kotimaassa ja EU:ssa. Suomen lohi- ja meritaimenstrategiasta saatiin onnistunut ja Suomen kalastuspolitiikka on saatu muutettua kestäväksi. Tämän tuloksena muun muassa Tornionjoen ja Simojoen lohikannat ovat elpymässä.

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Näin voit auttaa vaelluskaloja

  • Kalasta kestävästi. Älä siis ota kaloja enempää kuin itse tarvitset.
  • Muista maksaa kalastuksenhoitomaksu ja tarvittavat lupamaksut. Maksut käytetään kalavesien hoitoon.
  • Liity paikallisen kalastusseuran jäseneksi. Jäsenenä voit vaikuttaa asioihin paremmin ja opit monia hyödyllisiä taitoja.
  • Muista kalojen rauhoitusajat. Kalat tarvitsevat lisääntymisrauhan.
  • Ota kaveri tai lapsi mukaan kalaan ja kerro kestävästä kalastuksesta.
  • Vapauta kala tarvittaessa. Esimerkiksi alamittaiset kalat tulee aina vapauttaa. Muista hellävarainen käsittely vapautettaessa.
  • Hanki tietoa kaloista ja niiden suojelusta. Internetistä, kirjoista sekä seurojen ja järjestöjen jäseniltä saat paljon tietoa.
  • Tue ympäristöjärjestöjen, esimerkiksi Luonnonsuojeluliiton toimintaa. Näin olet mukana auttamassa mm. vesiensuojelua.
  • Lähde mukaan koskien- tai järvienkunnostustalkoisiin. Osallistumalla vaikutat enemmän.
  • Vastusta uusien vesivoimaloiden rakentamista. Suomen monet tärkeät lohi- ja taimenjoet on jo padottu eikä enempään ole varaa.

EKOenergia

Luonnonsuojeluliiton koordinoima kansainvälinen EKOenergia on ympäristömerkki uusiutuvalle sähkölle, lämmölle ja energiansäästölle. EKOenergian Ympäristörahastosta tuetaan vuosittain hankkeita, joilla vähennetään ja kompensoidaan vesivoiman aiheuttamia haittoja luonnolle. Rahastosta on myönnetty tukea muun muassa virtavesien ennallistamiselle ja vaellusesteiden poistamiselle.

Lue lisää EKOenergiasta

Mitä teemme vesien puolesta

Luonnonsuojeluliitossa tehdään töitä sen eteen, että myös seuraavilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaista vesistämme. Luonnonsuojeluliitto suojelee monin tavoin tuhansia järviämme, monimuotoista pienvesiluontoa ja erityislaatuista Itämertamme.

Tutustu toimintaamme