Vesistölähettilästoimintaan ovat tervetulleita kaikki omista lähivesistään kiinnostuneet mökkiläiset, ranta-asukkaat, yhdistykset ja aikuiskasvatuksen toimijat. Vapaaehtoisena vesistölähettiläänä vedät vesistöaiheista opintopiiriä ja olet mukana luomassa vesistöjen ystävien verkostoa ympäri Suomea.

Ve­sis­tö­ai­hei­set opintopiirit

Opintopiireissä tutustutaan oman lähiveden luontoon yhdessä oppien ja toimien.

Kuva: Hilkka Peltola

Etusivu Mitä me teemme Vedet Näin toimimme Freshabit Vesistölähettiläät

Kutsu vesistölähettilääksi

Miten lähivetesi voivat? Mikä niissä ilahduttaa ja mikä huolestuttaa? Haluatko oppia tuntemaan paremmin lähivetesi luontoa ja ymmärtää, miten vesistöt toimivat? Haluatko kohdata myös muita vesien äärellä?

Suomen luonnonsuojeluliitto kutsuu lähivesistään kiinnostuneita mukaan vapaaehtoiseen vesistölähettilästoimintaan, jonka kohderyhmänä ovat aikuiset. Toiminnalla Luonnonsuojeluliitto haluaa kannustaa mökkiläisiä, ranta-asukkaita, yhdistyksiä ja aikuiskasvatuksen toimijoita yhdessä lähivesien ääreen.

Vesistölähettiläs ohjaa lähivesiä koskevan tiedon lähteille. Vesistölähettiläs kannustaa eteenpäin, kun syntyy tahto tehdä jotain itse lähivesien hyväksi. Vesistölähettiläs auttaa lähivesistä kiinnostuneita löytämään toisensa, toimimaan ja tulemaan kuulluiksi. Oppimista järjestämällä oppii myös itse parhaiten.

Voit ryhtyä itse vesistölähettilääksi tai ehdottaa vesistölähettilästoimintaa esimerkiksi omaan yhdistykseesi, piiriisi tai harrasteporukkaasi. Ryhtymällä vesistölähettilääksi olet mukana luomassa vesistöjen ystävien verkostoa ympäri Suomea.

Vesistöaiheinen opintopiiri

Vapaaehtoisena vesistölähettiläänä vedät lähivesiteemaista opintopiiriä. Opintopiirissä voi esimerkiksi keskustella ja oppia vesistöistä tee- tai kahvikupposten äärellä, retkeillä lähiveden ympäristöä ja sen muutoksia havainnoiden, järjestää vesiteemaisen toimintapäivän tai toteuttaa oman vesistökunnostushankkeen. Opintopiirin tapaamisten tavat ja ajat voitte sopia itse.

Tukenasi on Suomen luonnonsuojeluliiton jo pilotoima konsepti tukimateriaaleineen. Saat käyttöösi yleistajuisen sisävesistä kertovan käsikirjan, Vesistöoppaan. Lisäksi saat Vesistölähettilään tehtävävihkon, jonka avulla on helppo vetää neljä kokoontumista käsittävä opintopiiri.

Vesistöaiheista opintopiiriä voi vetää vaikka kaksikin henkilöä, joten esimerkiksi ystävykset voivat myös ilmoittautua yhdessä vesistölähettiläiksi. Matalan kynnyksen opintopiiri sopii hyvin myös korona-aikaan, sillä pienet kokoontumiset onnistuvat turvavälein ja tarvittaessa etänäkin.

Ilmoittaudu mukaan

Ilmoittaudu vesistölähettilääksi oheisella lomakkeella. Alta voit ladata maksutta sähköisen Vesistöoppaan sekä Vesistölähettilään tehtävävihkon. Halutessasi postitamme sinulle Vesistöoppaan painettuna kirjana.

Materiaaleja

  • Vesistölähettilään tehtävävihko (2020)

    Vesistölähettilään tehtävävihkoon on kerätty monipuolisia vesistöihin liittyviä tehtäviä, joiden avulla jokainen voi tutustua oman lähivetensä tilaan ja seurantaan. Vihkosta on apua myös muun muassa vesistöteemaisen opintopiirin järjestämisessä. Tehtävävihko toimii parina vuonna 2018 julkaistulle Vesistöoppaalle.

  • Vesistöopas (2018)

    Luonnonsuojeluliiton julkaisema Vesistöopas on yleistajuinen käsikirja suomalaisista vesistöistä. Kirja opastaa lähivesistöjen tarkkailuun ja vaalimiseen sekä antaa taustatukea sinulle, joka haluat toimia oman lähivetesi hyväksi.

  • Opintopiiriesimerkkejä (2020)

    Vesistöaiheisen opintopiirin voi toteuttaa itselleen sopivalla tavalla, esimerkiksi retkeillen, älylaitteilla tietoa etsien, keskustellen tai talkoillen. Opintopiiri voi myös kokoontua eri kerroilla eri tavoin. Opintopiiriesimerkkeihin olemme poimineet Vesistölähettilään tehtävävihkosta eri tyyppisiin opintopiireihin sopivia tehtäviä.

Lisää inspiraatiota

Kerro kokemuksistasi, anna palautetta

Toivomme saavamme palautetta vesistölähettilästoiminnasta. Miten toteutitte opintopiirin? Mikä onnistui? Mitä jäi puuttumaan? Mitkä tehtävät toimivat hyvin? Missä olisi vielä kehitettävää? Mistä muut vesistölähettiläät voisivat hyötyä?

Kerro oman opintopiirinne toiminnasta ja anna meille palautetta. Keräämme palautetta loppuvuoteen 2021 asti.

Yhteystiedot

Kehityspäällikkö Virpi Sahi

FRESHABIT LIFE IP (LIFE14 IPE/FI/023)

Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoima vesistölähettilästoiminta on osa Freshabit LIFE IP -hanketta.

Freshabit-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin LIFE-ohjelmasta, joka on ympäristöalan rahoitusjärjestelmä. LIFE-hankkeiden tavoitteena on auttaa EU:n lintu- ja luontotyyppidirektiivien täytäntöönpanossa sekä suojelualueiden Natura 2000 -verkoston rakentamisessa.

Freshabit LIFE IP on EU-historiamme suurin rahallinen panostus EU:lta Suomen ympäristönsuojeluun. Koko maan laajuista hanketta koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut. Luonnonsuojeluliiton lisäksi muita toimijoita ovat muun muassa Luonnonvarakeskus, Metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö, Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset sekä ympäristöjärjestöistä WWF ja Natur och Miljö.

Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Vesiensuojelu

Luonnonsuojeluliitto työskentelee monin keinoin puhtaamman Itämeren ja sisävesien hyväksi. Lue lisää tavoitteistamme, toiminnastamme ja siitä, kuinka voit itse osallistua vesiensuojeluun.

Tutustu toimintaan