Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Suot / SuoMaa-hanke / Esimerkkilajit / SuoMaan maakotkat

SuoMaan maakotkat

SuoMaan kotkien suojelutyössä kartoitetaan maakotkalle sopivia pesäpaikkoja, rakennetaan maakotkalle tekopesiä sekä tehdään suojeluesityksiä kotkan saalistus- ja pesimäalueiden suojelemiseksi.

Maakotka. Kuva: Markus Varesvuo.

Suomenselkä-Maanselän alueella kartoitetaan maakotkalle sopivia pesimäalueita ja pesäpaikkoja, jottei säilyneitä kotka-alueita tuhota esimerkiksi sijoittamalla turpeenkaivuualueita tai muuta häiritsevää toimintaa kriittisille paikoille.

Hankkeen aikana maakotkille rakennetaan tekopesiä, sillä metsätalouden vuoksi lajille välttämättömiä jykeväoksaisia puita on entistä vähemmän.

Vuonna 2014 rakennettiin 15 uutta tekopesää maakotkan levinneisyysalueen etelärajoille. Noin puolet rakennettiin eteläisimmälle Suomenselälle Suupohjan – Etelä-Pohjanmaan alueelle ja puolet Suomenselän keskiosiin, Etelä-Pohjanmaan – Keski-Suomen rajaseuduille. Vuonna 2013 rakennettiin jo viisi tekopesää Kuhmoon. Viimeisimpien havaintojen mukaan maakotkan elinpiiri on laajentunut Suomenselällä pykälän verran etelämmäksi ja uusia pesintöjä on varmistunut useampia.

Tekopesien rakentamista jatkettiin vuonna 2015, jolloin tavoitteeksi asetettiin rakentaa 10-15 pesää keskiselle Suomenselälle ja Maanselän puolelle. Tekopesien rakentamista tukivat myös Ilosaarirock ja Helsingin Yliopiston eläinlääketieteen opiskelijat. Vuonna 2016 on tarkoitus jatkaa pesien rakentamista ja seurata jo rakennettujen pesien tilaa - josko niihin saataisiin uusia asukkeja.

Viereisessä kartassa näkyvät kaikki SuoMaa-hankkeen aikana rakennetut tekopesät. Niitä on yhteensä noin 50, joista 25 rakennettiin vuonna 2015. Ensimmäiset maakotkaparit ovat ottaneet jo tekopesät käyttöön. 

Tekopesät auttavat kotkia asettumaan alueille, joilla ei metsätalouden vuoksi ole enää lajille välttämättömiä jykeväoksaisia puita pesäpaikoiksi. Tällöin ihmisen apu on tarpeen ja tekopesä auttaa lintuja kotiutumaan sopivalle alueelle.


Kotkien suojelemiseksi tehdään myös salametsästyksen vastaista työtä. Kotkien ampumistapauksiin ja muihin laittomuuksiin puututaan tiukasti ja autetaan mahdollisuuksien mukaan rikollisten saattamisessa vastuuseen. Tarvittaessa hoidetaan loukkaantuneita kotkia, pyrkien palauttamaan ne takaisin luontoon.

Tämän lisäksi keskeisten alueiden suojelua edistetään kaavoituksen ja muiden alueellisten prosessien yhteydessä.

SaarinenMarkkukotkanpoikanen2015.JPG
Kuva: Markku Saarinen

Lisätietoja:

Risto Sulkava
p. 040-5456472