Esimerkkikohteita

SuoMaan suojelu- ja ennallistamisaloitteen esimerkkikohteet edustavat arvokkaita soita ja metsiä eri puolella Suomenselän ja Maanselän vedenjakaja-aluetta.

ID 2024 Matolamminneva – Räntäjärvi, Virrat

matolamminneva.png
Kuva Eero Heinonen

Kohde muodostuu pääosin ojittamattomasta Matolamminnevan aapasuosta sekä umpeen kasvaneesta Räntäjärvestä ja näitä yhdistävistä metsistä ja soista. Matolamminneva on todettu jo soidensuojeluohjelmassa valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Alue on linnustollisesti erittäin merkittävä ja esimerkiksi vaarantuneeksi luokitellun riekon tiedetään pesivän alueella. Kohteen merkittävyyttä lisää myös se, että se kytkeytyy Natura 2000 -alueeseen. Alueen uhkatekijänä on mm. turpeenkaivuu. Kohde jakautuu kolmelle maanomistajalle, joita ovat Valtio, Vapo ja UPM.

Lue lisää kohdekuvauksesta...


ID 4003 Entisen varuskunnan metsät, Keuruu

varuskunnanmetst.png
Kuva Ari Aalto

Kokonaisuus muodostuu vanhojen metsien alueista, joissa metsätyyppi vaihettuu luoteisosien karuhkoista kankaista Keurusselän rannan reheviin lehtomaisiin lehtimetsiin. Lahopuun määrä on runsas ja alueella on monia vanhojen metsien indikaattorilajeja. Alue on valtion omistuksessa ja Metsähallituksen hallinnoima.

Lue lisää kohdekuvauksesta…ID 5026 Iso Pajusuo, Pyhäntä/Kajaani

pajusuo.png
Kuva Mauri Huhtala

Iso Pajusuo on lähes kokonaan ojittamaton suo, jonka luontoarvoja ja maisemaa monet luonnontilaiset ja pääosin hyvin iäkkäät metsäsaarekkeet rikastuttavat. Helppo saavutettavuus lisää myös virkistyskäyttöarvoa. Suo on arvokas linnustoalue sekä metsäpeuran vasomisaluetta. Suohon kohdistuu akuutti kuivatusuhka turpeenkaivuuta varten. Valtion omistama Iso Pajusuo on vuokrattu osittain Vapolle.

Lue lisää kohdekuvauksesta…ID 8012 Kalliojärven eteläpuoliset metsät ja suot, Lieksa

kalliojrvi.png
Kuva Harri Hölttä

Kohde muotoutuu vanhoista metsistä, ojittamattomista soista ja vesistöistä. Metsäluonto on monipuolista männyköistä kuusikkoihin ja kohteella kasvaa myös järeää haapaa. Kohde täyttää METSO I-luokan kriteerit ja on arvokas myös vesistöjen suojelun näkökulmasta. Alue on metsäyhtiö Tornatorin omistuksessa.

Lue lisää kohdekuvauksesta...