Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Suot / SuoMaa-hanke / Aloite: SuoMaan suojelu ja ennallistaminen

Aloite: SuoMaan suojelu ja ennallistaminen

SuoMaan suojelu- ja ennallistamisesityksessä ehdotetaan 274 arvokasta metsä-, pienvesi- ja suokohdetta suojeltaviksi, säästettäväksi tai ennallistettaviksi. SuoMaan-kohteet sijaitsevat valtion, kuntien, seurakuntien, yhtiöiden ja yhteismetsien mailla.

Suomenselän ja Maanselän ekologista yhteyttä turvaamassa

Suomenselän ja Maanselän alue muodostaa käytävän, jota pitkin lajit ovat vaeltaneet idästä länteen ja päinvastoin. Arvokas ekologinen yhteys on turvattava. Perinteisen suojelun ohella luonnon tilaa on mahdollista parantaa ennallistamalla.


Suojeluesityksessä mukana monipuolisia suo-, metsä- ja pienvesikohteita

Esityksessä on yhteensä 274 kohdetta ja noin 78 000 hehtaaria. Esityksen kohteet levittäytyvät kymmenen maakunnan ja 55 kunnan alueelle. 

Valtion omistamat kohteet sisältävät sekä Metsähallituksen että puolustusvoimien maita. Muita omistajaryhmiä ovat metsäyhtiöt (UPM, Tornator, Finsilva), turveyhtiöt (Vapo), kaupungit, kunnat, seurakunnat, muut firmat sekä yhteismetsät.KOHDEKUVAUKSET

Voit tarkastella kohteita myös Google Maps palvelussa. Tarkista esimerkiksi oman kotipaikkakuntasi läheiset kohteet.

SuoMaa-esitys kohteet

Alla listattuna kohteet maakunnittain. Klikkaamalla kohteen nimeä, avautuu kohdekuvaus.

 

SATAKUNTA

ID Kohteen nimi Kunta Pinta-ala/ha Kuvaus
1001 Mustakeidas Honkajoki, Kankaanpää 101

Keskiosiltaan ojittamaton keidassuo. Allikoita, luonnontilainen lampi.

1002 Alhonkeidas Kankaanpää 96

Keskiosaltaan ojittamaton keidassuo, metsäsaarekkeita

1003 Koivistonkeidas Kankaanpää 88 Keskiosaltaan ojittamaton keidassuo. Allikoita
1004 Mustakeidas-Yskänlähde Kankaanpää 451 Keskiosaltaan ojittamaton ja erittäin runsasallikkoinen kohde, lähteitä. 
1005 Hevoshaankeidas-Kiviahteen lähteet Kankaanpää 191 Laaja lähteikköinen, osin ojitettu suoalue. Lähdepuroja
1006 Peijarinneva-Peijarin rinnesuo-Lettonevankeidas Kankaanpää 1909 Kaksi laajaa hyvin säilynyttä keidassuota ja laaja ojitettu suoalue. Lähteitä.
1007 Alinen Airos Merikarvia 81 Hyvin säilynyt keidassuo ja jokivarren luhtasuo.
1008 Jäneskeidas-Kurkikeidas Siikainen 205 Kaksi erillistä keidassuota. Allikoita.
1009 Viherperänkeitaan laajennus Kankaanpää 505 Suo-osa luonnontilainen. Allikoita. Loput pääasiaa turvetuotantoaluetta, joka ennallistettavissa
1010 Polvenkeidas Honkajoki, Karvia 230 Reunoiltaan ojitettu moni-ilmeinen ja keskiosaltaan  luonnontilainen keidassuo.
1011 Riitaneva Karvia, Kankaanpää 310 Keskiosiltaan ojittamaton keidassuo. Viettokeidas. Allikoita.
1012 Karhulankeidas-Hirsikankaankeidas Kankaanpää 259 Keskiosaltaan pienialaisesti ojittamattomia keidassoita. Lähteikköjä, puroja ja lettoa.
1013 Järvikeidas Karvia, Kankaanpää 155 Pitkälle kehittynyt keskisosaltaan luonnontilainen korkeakerminen keidassuo. Allikoita.
1014 Lintukulma Kankaanpää 22 Ojituksilta hyvin säästynyt pikkusuo.
1015 Isoneva Siikainen 107 Keskiosaltaan luonnontilainen ja karu keidassuo.
1016 Korvenneva Merikarvia 90 Pääosin ojittamaton ja luonnontilaisen kaltainen keidassuo.
1017 Alkkianvuoren alue Karvia 1333 Laaja, monipuolinen kokonaisuus ojittamattomia soita, vanhoja metsiä, kalliometsiä, järviä ja pienvesiä

Palaa sivun alkuun.


PIRKANMAA

ID Kohteen nimi Kunta Pinta-ala/ha Kuvaus
2001 Iso-Saares Ikaalinen 132 Edustavia vanhoja metsiä, ojittamattomia soita, järven-rantoja ja lampia, merkittävää virkistys-käyttöä
2002 Lymylammen laajennus Ikaalinen - Ylöjärvi 78 Nykyistä suojelualuetta laajentava metsien ja puustoisten soiden kokonaisuus
2003 Rajaneva Ikaalinen 137 Luonnontilaisen kaltainen keidas- ja aapasuomuodostuma sekä korpia, rämeitä ja soistuneita kankaita
2004 Iso-Kivineva Kihniö 143 Pääosin ojittamaton suomuodostuma, ojittamattomia puustoisia soita ja varttuneita metsiä
2005 Sarvineva Kihniö 98 Luonnontilaisen kaltainen suomuodostuma, linnustollisesti arvokas
2006 Hyytiänniemi Mänttä-Vilppula 8 Vanhaa kuusivaltaista metsää sekä Valkeajärven valoisia rantakoivikoita. Vuonna 2016 suojeluun 8 ha, ks. kaupunginhallituksen päätös.
2007 Keurusselkä-Kaijanselkä Mänttä-Vilppula 165 Pieniä rakentamattomia, vanhojen metsien peittämiä saaria, luotoja ja niemiä
2008

Mäkelänvuori

SUOJELTU! Osana METSO-ohjelmaa syksyllä 2017.

Mänttä-Vilppula 10 Kalliorinteen karuja, luonnontilaisia männiköitä lukuisine aihkeineen
2009 Häädetkeitaan laajennus Parkano 623 Suuri ojittamattomien soiden ja suometsä-mosaiikin arvokas kokonaisuus, joka laajentaa tärkeää suojelualuetta
2010 Kotoneva-Sikamäki Parkano 95 Pääosin ojittamattomia soita ja jonkin verran vanhaa metsää, rajautuu suojelualueeseen
2011 Louhineva Parkano 97 Keskiosiltaan ojittamaton aapasuo, riekkosuo
2012 Lylyneva Parkano 124 Ojittamaton suo, vanhapuustoisia metsäsaarekkeita, korpipuro, järvenrantaa
2013 Nivuksenneva - Välineva Parkano 248 Ojittamattomia soita ja järvenrantaa
2014 Ronokorpi Parkano 217 Monipuolinen ja laaja, osin rehevä ojittamattomien, pääosin puustoisten soiden kokonaisuus, myös suometsämosaiikkia
2015 Särkineva-Pelikohno Parkano 344 Suurehko kokonaisuus ojittamattomia soita ja pieniä järviä, virkistyskäyttöä
2016 Niinimäki-Koivulahti Ruovesi 74 Vanhoja ja paikoin reheviä sekä lehtipuustoisia kangas- ja korpimetsiä
2017 Penkkijärvet Ruovesi 23 Luonnontilaisia soita, metsäsaarekkeita ja lampia kansallispuistoon rajautuen
2018 Ruokejärvet, Helvetinjärven laajennus Ruovesi 45 Ojittamatonta suometsämosaiikkia, joka rajautuu kansallispuistoon.
2019 Hirvineva - Paloneva Virrat 175 Keskiosiltaan ojittamattomia aapasoita, järvenrantaa ja puronvartta
2020 Isoneva Virrat 138 Edustava aapasuo
2021 Koiraneva Virrat 36 Rämeitä, reunakorpia ja karuja männiköitä
2022 Kouranotko Virrat 49 Rehevä rotkolaakso ja sitä reunustavat vanhapuustoiset rinteet
2023 Lakeisneva Virrat 76 Keskiosiltaan ojittamaton aapasuo, osa laajempaa arvokkaiden soiden verkostoa, rajautuu Metsähallituksen suojelumetsään ja Natura 2000-alueeseen
2024 Matolamminneva - Räntäjärvi Virrat 371 Laaja arvokas suokokonaisuus, joka täydentää suojeltuja soita
2025 Nevajärvi Virrat 38 Luonnontilaisia soita ja soistuneita 100-vuotiaita kuusi- ja mäntymetsiä
2026 Pahkaneva - Hakkurikorpi Virrat, Ylöjärvi 418 Laaja luonnontilaisen kaltainen aapa- ja keidassuomuodostuma, jolla myös pienvesiä ja edustavia metsäsaarekkeita, sekä siihen liittyvä räme- ja korpialue
2027 Pesäkorpi Virrat 13 Luonnontilaisia ja sen kaltaisia korpia kolmessa vierekkäisessä rajauksessa.
2028 Ruunonkumpu - Teerineva Virrat 175 Varttuneita metsiä, korpinotkoja, ojittamatonta suota ja pieni järvi
2029 Vaskisalo Virrat 45 Vanhoja, varttuneita ja käsittelemättömiä nuorempia metsiä ison järven saaressa, virkistysalue
2030 Alkkunaneva Ylöjärvi 101 Luonnontilaisen kaltainen isohko suomuodostuma reunametsineen
2031 Iso-Kivijärvi - Vähä-Tervajärvi Ylöjärvi 66 Puronvarsisoita ja ympäröiviä metsiä
2032 Jakopuro - Iso-oja Ylöjärvi 274 Monipuolisia, paljolti ojittamattomia, soita, pienvesiä ja reunametsiä
2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi Ylöjärvi 795 Suojelualueeseen rajautuva virkistysalue, melko paljon vanhoja ja varttuneita metsiä, ojittamattomia puustoisia soita, järvenrantaa
2034 Lammineva-Teerineva Ylöjärvi 234 Laaja arvokas suokokonaisuus, rajautuu suojelualueeseen
2035 Lapioneva - Mustajärvi Ruovesi, Ylöjärvi 742 Arvokas metsä- ja suokokonaisuus, joka yhdistää nykyisiä suojelualueita kansallispuiston läheisyydessä
2036 Lumivuori Ylöjärvi 107 Majavan tulvittama pieni järvi, puustoisia soita ja kalliometsiä
2037 Pirttilammi Ylöjärvi 100 Varttunutta ja vanhaa kangasmetsää, korpea, pieni järvi
2038 Riuttasjoki Ylöjärvi 289 Pienen joen varren pääosin ojittamattomia soita sekä kallio- ym. metsiä.
2039 Suovanainen - Iso Silmäkesuo Ylöjärvi 345 Merkittävä kokonaisuus ojittamattomia soita kansallispuiston tuntumassa, retkeilyreitin varrella, myös metsiä ja rantoja 
2040 Torttijärvi Ylöjärvi 33 Varttuneita metsiä, ojittamattomia puustoisia soita ja soistuneita kankaita, järvenrantaa ja pienen joen vartta
2041 Ylinen Neulalampi Ylöjärvi 53 Ojittamattomia puustoisia soita ja vanhoja metsiä pienen järven ympärillä
2042 Äijäjärvenneva - Kaviolampi Ylöjärvi 485 Laaja kokonaisuus pääosin ojittamattomia soita, metsiä ja pieniä järviä
2043 Elämänmäen laajennus Mänttä-Vilppula 12 Suoraan Elämänmäen luonnonsuojelualueeseen rajautuva alue.
2044 Lylyniemi Ruovesi 28 Vaihtelevan ikäisiä (yli 50-v., myös yli 100-v.) kuusivaltaisia ranta- ja kangasmetsiä.
2045 Vuorikorkee Mntt-Vilppula 12 Vuorijärven rantoja ja rantajyrkänteiden runsaslahopuustoisia havumetsiä.

Palaa sivun alkuun.


POHJANMAA

ID Kohteen nimi Kunta Pinta-ala/ha Kuvaus
3001 Siliäneva Lestijärvi 102 Lähinn reunoilta ojitettu kapea ja pitkänomainen suo
3002 Iso-Vihtasen neva Lestijärvi 143 Laajahko reunaojitettu neva, jonka E-osassa järvi
3003 Egyptinneva Lestijärvi 23 Pieni, osin ravinteikas ja rimmikkoinen avoneva
3004 Ison-Vihtasen Peräneva Lestijärvi 32 Pienehkö, karu ja kuiva avoneva jonka E- ja N-osissa ojituksen kuivaamaa aluetta
3005 Kuikkaneva Lestijärvi 69 Lyhytkortinen suo jonka itä-osassa allikkoisuutta
3006 Tuliniemenneva Lestijärvi 113 Laaja reunaojitettu avoneva, isot rimmikot, rajoittuu itä-osasta Lehtosenjokeen
3008 Jouhineva-Kivipohjanneva Lestijärvi 149 lyhytkorsinevoja, joissa saraikoita ja metsäsaarekkeita, mosaiikkimaisuutta
3010 Katajajärvenneva-Junkisuo Halsua 165 Karuhko laaja lyhytkortinen suo, jossa kivikkoisia saarekkeita
3012 Saarineva Veteli 60 Reunoiltaan ojitettu avosuo.
3013 Julkuneva Veteli 342 Laaja avoneva, rimmikoita ja metsäsaarekkeita.
3014 Kakkurinneva Vimpeli 44 Pienialainen , karu ja kuivahko suo jonka SW-osaa ojitettu
3015 Ristineva Alajärvi 27 Pieni, kuiva ja karu avoneva, jonka NW ja SE osat ojitettua.
3017

Valkeisneva

Alajärvi 78 Järveen rajautuva avosuo, jossa reunaojituksia
3018 Loukkusaarenneva Perho 97 Laaja mosaiikkimainen reunaojittamaton suo, keskiosalla rimpi ja saarekkeita
3019 Rimminneva Kuortane 53 Kuivakko karu avosuo, reunaojitettu
3020 Hirvineva Lapua 318 Karuhko ja pitkänomainen suo, jossa metsäsaarekkeita ja ojituksia
3021 Kylkisalonneva Seinäjoki 117 Vähäpuustoista suota ja rämettä sekä korpea, reunaojituksia
3022

Raatoneva

Suojeluprosessi käynnissä.

Seinäjoki 87 Karuhkoa avonevaa, jossa metsäsaarekkeita. Reunaojituksia.
3023

Vähänjärvenneva

Vapon alue (100ha) suojeltu osana luontolahjani 100-vuotiaalle kampanjaa.

Jalasjärvi 384 Rehevä keskiosa, rajoittuu N-osassa Liikajärveen
3024 Isoneva Alavus 28 Lyhytkortista ja kuivahkoa vähäpuustoista suota, pienialainen
3025 Järvineva Kurikka 302 Keskellä rehevä vesialue, sekä NW-osassa järvi, puustoisia saarekkeita ja ojia
3026 Lintuneva Kurikka 176 Keskiosaltaan saraikkoista, reunaojitettua puustoista suota, N-osassa noro
3027 Housukeidas Isojoki 99 Pienialainen, allikkoinen reunaojitettu keidassuo
3028 Töyrenkeidas Kristiinankaupunki 69 Keidassuo, jossa allikkoja ja rimpi, vähäisesti puustoa, reunaojituksia
3029 Stormossen Kristiinankaupunki 250 Laaja suoalue, jossa metsäsaarekkeita ja rimpialueita keskellä.
3030 Paholuoma Kauhajoki 36 Hyvin luonnontilainen puronvarsi, kangasmailla, korpia, pieni soita, lähteitä
3031 Marjaneva Kauhajoki 67 Keidassuo, reunaojitettu, vähäpuustoista ja avonevaa
3032 Prunnineva-Hukankeidas Kauhajoki 102 Keidassoita
3033 Loukkuunneva Toholampi 357 Osa laajaa avonevaa, NE-osasa rimpi, ES-osassa järvi
3034 Soidinneva Perho 244 Rimmikkoinen avosuo jossa  puustosaarekkeita, reunaojituksia
3036 Hangasneva-Suovanevan laajennukset Perho 330 Soidensuojelualueiden ympäröimiä metsä- ja suolaikkuja ja suo-metsä-mosaiikkeja
3037 Valkiaisenneva-Sammakkolamminneva Lestijärvi 140 Keskellä lampi, W-järvi, N-osassa rimmikkoa, puusaarekkeita ja S-osa kuivempaa
3038

Vehmaskangas

Suojeltu 12 ha laajuinen alue !

Alajärvi 18 Pienehkö vähäpuustoinen suo, jonka E-osassa lähde
3039 Pirttineva Soini 117 Kuivahkoa avonevaa jossa saarekkeita, N- ja E-osassa puro
3040 Roopakanneva Kurikka 64 Kuivahko avosuo jossa keidasuota, joka vähäpuustoinen ja reunaojitettu
3041 Teerineva Lapua 60 Kuivahko reunaojitettu avosuo, jonka P-osassa vanhaa ojitusalaa
3042 Matosuon laajennus Soini 552 Natura-alueseen liittyviä, laajalti luonnontilaisena säilyneitä erämaisia soita.
3043 Matolamminneva Ähtäri, Soini 348 Toisiinsa liittyvien ojittamattomien soiden ketju. Metsät  pääosin mäntyvaltaisia.
3044 Isonjärvenneva - Silmäkkeenneva Ähtäri 198 Luontotyypeiltään monipuolisia, luonnontilaisia soita ja ehyitä soiden laiteita.
3045 Alasenneva-Märjänneva Ähtäri 88 Luonnontilaisena säilyneet suot ehyine korpineen ja vanhoine laitametsineen
3046 Sysilampi-Maaherransuo Ähtäri, Multia 566 Pienialainen vähäpuustoisten soiden ja lampien alue
3047 Isoneva Lestijärvi 194 Reunaojitettu rimpinen aapasuo, jossa noro
3048 Lehtosenjärven laajennus Lestijärvi 546 Ojittamattomien soiden mosaiikkimainen laaja alue.
3049 Vähä-Jänkä Perho 86 Soistuvaa järven rantaa, niukkapuustoisia soita ja saarekkeiden METSO-metsiä ls-alueiden kyljessä
3050 Linjasalmenneva-Linjasalmenkangas Lestijärvi 176 Kahden luonnonsuojelualueen välissä nuorehkoja (40–70-v.), runsaasti kuusta, koivua ja haapaa kasvavia kehityskelpoisia metsiä, osin myös karuja männiköitä
3051 Elämäisen itärantä Perho 15 Rajaus käsittää Elämäinen-järven suojelualueeseen liittyvää rakentamatonta erämaista rantaa.
3052 Rautamulta Ähtäri 170 Rautamullan alue on puustoista suota, jolla on paikoin lähdevaikutteisuutta.
3053 Kivijärvenkangas Perho 22 Rajaus sisältää Kivijärven erämaista rantaa sekä varttuneita korpikuusikoita ja niiden välisiä kangasmänniköitä
3054 Luola-Kaita Perho 29 Pienipiirteinen ja selvärajainen kuvio, jolla vaihtelevaa luontoa pienistä lammista ja soista varttuneisiin runsaslahopuustoisiin kangasmetsiin.
3055 Siliäkangas Perho 15 Rajaus sisältää vanhoja, Perholle tyypillisiä karuhkoja ja pienipiirteisen soistuneita männiköitä sekä ojittamattomia rämeitä.
3056 Kierinniemi Ähtäri 52 Kierinniemi on maisemallisesti upea vanhojen runsaslahopuustoisten metsien ja hienojen hiekkarantojen muodostama niemi.
3057 Surmankorpi Ähtäri 19 Tiheää nuorehkoa–varttunutta kosteapohjaista kuusimetsää.

Palaa sivun alkuun.

KESKI-SUOMI

ID Kohteen nimi Kunta Pinta-ala/ha Kuvaus
4001 Tuurajärvi Kannonkoski 46 Retkeilyreitin varrella korpia ja järeää liito-oravametsää sekä Tuurajärvi kokonaan
4002 Alasenneva Keuruu 50 Monipuolinen suo-metsämosaiikki Alasenjoen varrella
4003 Keuruun varuskunnan metsät Keuruu 268 Laaja, yhtenäinen monipuolisten vanhojen metsien kokonaisuus. Vuonna 2016 suojeluun 170 ha, ks. SLL tiedote.
4004 Haiton metsä Keuruu 9 Kosteapohjainen ja laajalti korpinen, kuusivaltainen lahopuustoinen vanha metsä.
4005 Heräjärven ls-alueen laajennus Keuruu 64 Soistunut, rämeinen ja korpinen vanhojen metsien alue suojelualueen kyljessä
4006 Huhkojärvi-Limpsinginmäki Keuruu 48 Jyrkkää, kivikkoista rinnettä ja siihen liittyviä korpia ja lampia rantasoineen
4007

Ilovuori-Mäntymäki

SUOJELTU! Osana METSO-ohjelmaa syksyllä 2017.

Keuruu 68 Vanhoja havupuustoisia metsiä suositulla virkistysalueella
4008 Lempaatsuo Keuruu 226 Pienvesien, rehevien suotyyppien ja luonnontilaisten reunakorpien erämainen alue
4009 Martinjärven itäpuoliset suot ja metsät Keuruu 943 Kansallispuistotasoinen avosoiden, korpien ja vanhojen kangasmetsien kokonaisuus
4010 Mullikkasuo Keuruu 139 Vanhapuustoinen kalliometsämosaiikki ja luonnontilainen Mullikkasuo
4011 Pyörkkilänperä-Kolmisoppinen Keuruu 59 Runsaslahopuustoista ja laajalti korpista vanhaa kuusimetsää
4012 Päijänteenmäki Keuruu 31 Runsaslahopuustoisten kangasmetsien peittämä korkea mäki
4013 Pöyhölän metsät Keuruu 30 Monen tyyppisiä lehtipuustoisia vanhoja metsiä sekä luonnontilaista rantaviivaa
4014 Teerisuo-Kivisuo Keuruu, Multia 137 Kaksi laajalti luonnontilaista suota ja niiden välinen soistunut metsäinen harjanne.
4015 Latoniitty Kivijärvi 39 Laaja rehevien korpien keskittymä
4016 Mittarinperäkorpi Kivijärvi 7 Vanhan metsän ympäröimä pienialainen rinnekorpi
4017 Rajalamminkangas Kivijärvi 25 Luonnonsuojelualueen ympärillä vanhoja männiköitä, korpia ja rantasoita
4018 Rutalahti Kivijärvi 9 Kivijärven vaihtelevia rantametsiä
4019 Sammakkolampi Kivijärvi 23 Liito-oravametsä kolmen lammen välisellä kannaksella
4020 Valleussuon laajennukset Kyyjärvi, Karstula 969 Valleussuon Natura-alueeseen liittyviä luonnontilaisia ja ennallistamiskelpoisia soita
4021 Särkivuori Multia 108 Vanhoja, osin aarniomaisia haapaa kasvavia metsiä suojelualueen läheisyydessä
4022 Hoikanpuron metsät ja suot Pihtipudas 465 Laaja, yhtenäinen nevojen, rämeiden ja  laajalti korpisten kuusimetsien mosaiikki
4023 Kuivajärvi Pihtipudas 23 Kaksi ls-aluetta yhdistävä lahopuustoinen rantasekametsä
4024 Lamminahonrinteen metsät Pihtipudas 37 Vanhojen metsien suojelualueeseen liittyviä luonnontilaisia korpia ja kallioita
4025 Väljänkangas Pihtipudas 33 Karuhkoja, aihkien kirjomia männiköitä suojelualueeseen rajautuen
4026 Aittosuon laajennukset Saarijärvi 116 Aittosuon ls-alueeseen rajautuvia soita ja metsiä
4027 Hilloneva Saarijärvi 161 Metsäsaarekkeiden kirjoma erämainen ja laajasti ojittamaton suoalue
4028 Karahkajärvet Saarijärvi 140 Erämainen kirkasvetisten lampien ja vanhojen rantametsien kokonaisuus
4029 Kekonsuo-Kekonlampi Saarijärvi 315 Mosaiikkimainen, luonnontilainen ja yhtenäinen keidas- ja aapasuoalue
4030 Kylmämäen laajennus Saarijärvi 8 Kylmämäen ls-alueeseen rajautuvaa vanhaa mäntyvaltaista sekametsää aihkeineen
4031 Mahasuon laajennus Saarijärvi 14 Puronvarsikorpia ja vanhaa kuusimetsää suojelualueen rajalla
4032 Hankasuo-Purstokangas Uurainen 148 Laajalti luonnontilaisena säilynyt suo ja siihen liittyviä vanhoja metsiä
4033 Peurakangas Karstula 13 Kohde on komeaa vanhaa metsää ja nuorempaa, luontoarvoiltaan kehityskelpoista metsää pienen, Peuralampi- nimisen järven rannassa.
4034 Egyptinkorpi Viitasaari 120 Egyptinkorven metsät ovat enimmäkseen varttuneita kuusikkokorpia, joissa kasvaa melko runsaasti koivua ja haapaa. Rajauksessa mukana myös ojittamaton hoikkasuo
4035

Iso-Tynnyrijärvi

SUOJELTU! Osana Luontolahjani 100-vuotiaalle kampanjaa!

Kivijärvi 13 Rajaus käsittää vaihtelevaa vanhaa metsää, rantametsiä sekä luonnontilaista järven rantaa.
4036 Joutenjärvi Karstula 132 Natura2000 -alueen yhteydessä olevia, pääosin nuorehkoja (50–70-v.), sekapuustoisia
4037 Marjasaarenneva Pihtipudas 176 Marjasaarenneva on maisemallisesti näyttävä keskiboreaalisen vyöhykkeen välipintainen aapasuo
4038 Orineva Viitasaari 135 Aapasuo, jota monipuolistavat soistuneet ja korpiset reunat, muutamat luonnontilaisen kaltaiset kangasmetsät sekä luhtavaikutteinen puronvarsilaide.
4039 Louhuvuoren laajennus Pihtipudas 515 Reisjärven rajalle muodostunut yli 3000 ha laajuinen suojelukokonaisuus on valtakunnallisesti merkittävä erityisesti edustavien ja lajirikkaiden mäntyvaltaisten luonnonmetsien sekä suoluonnon suojelun kannalta

Palaa sivun alkuun.


POHJOIS-POHJANMAA

ID Kohteen nimi Kunta Pinta-ala/ha Kuvaus
5001 Pesäneva Haapajärvi, Pyhäjärvi 130 Reunaojituksesta huolimatta hyvin säilynyt suokokonaisuus
5002 Rimpineva Kärsämäki 97 Ojituksilta säästynyt aapasuon keskiosa, jossa myös pieni lampi
5003 Onkinevan keski- ja pohjoisosa Kärsämäki 354 Laaja, keskiosiltaan ojittamaton aapasuo
5004 Savineva Kärsämäki 291 Pitkänomainen suo moreeniselänteiden välissä, sisäosilta avosuomainen ja karu
5005 Leväsuo Pyhäjärvi 301 Reunaojitettu, keskiosista säilynyt suo kahden joen latvaosan välissä pitkänomaisessa laaksossa
5007 Vihtaneva - Latvaneva Pyhäjärvi 800 Edustava keskiboreaalisen vyöhykkeen rimpineva, reunoilta ojitettu. Metsäsaarekkeita ja rantavalleja. 
5008 Pahkaneva - Korpimäenkuohu Pyhäjärvi 96 Korpimäenkuohun luhtainen suoalue, jonka läpi virtaa luonnontilaisen kaltainen puro, puron vanhapuustoinen reunametsä. Pahkanevan keidassuo. 
5009 Korpineva-Jonasuo Pyhäjärvi 1148 Useita lähekkäisiä, ojittamattomia suoaltaita sekä näitä yhdistävia suo- ja metsäosaiikkeja
5010 Leppineva Pyhäntä 228 Lähes luonnontilainen suo, pienipiirteistä rämeiden, nevojen ja kangasmaiden mosaiikkia. 
5011 Lummeneva Pyhäntä 357 Muodostuu laajasta aapasuoalueesta, eteläpuolelta liittyvistä harjualueista sekä edustavista pienvesisoiden alueesta. 
5012 Kuohuneva-Pilpanneva Pyhäntä 663 Pääosin ojittamaton karuhko aapasuo, kangasmetsäsaarekkeita, suolampi ja luonnonpuro.
5013 Haaposuo-Haapopuro Pyhäntä 263 Monipuolinen ja edustava aapasuo ja siitä alkunsa saava puro reunametsineen ja -korpineen
5014 Siikajoen metsät Pyhäntä 13 Luonnontilaisen kaltaisia, korpisia ja reheviä Siikajoen itärannan metsiä.
5015 Iso Mätässuo Pyhäntä 284 Iso rakenteellisesti vaihteleva keidassuo, jossa vallitsevana välipintaiset nevat ja erilaiset rämeet. 
5017 Kotineva Pyhäntä 130 Keskikokoinen rehevä rimpineva, joka on reunaojituksista huolimatta säilyttänyt aapasuoluonteensa. 
5018 Kokkosuo Pyhäntä 89 Hyvin säilynyt harjunlieveaapa, jolla rimpi- ja välipintaisia osia, eteläosassa myös kehittyvää keidassuota. 
5019 Pahaneva-Huhmarpuro Pyhäntä 179 Alue muodostuu aapasuosta ja harjualueen eteläreunaa myötäilevästä korpireunaisesta purosta. 
5020 Itämäen itä- ja kaakkoispuoliset suot ja metsät Pyhäntä 214 Merkittävä ojittamattomien soiden kokonaisuus ja laadultaan vaihtelevia kangasmetsiä. 
5021 Kaukolanpuron reunametsät ja -korvet Pyhäntä 36 Uomaltaan luonnontilaisen kaltainen puro ja ojituksesta huolimatta luonnonkorville tyypillisiä piirteitä säilyttäneitä kangasmetsiä ja korpia. 
5022 Tattarinneva Pyhäntä 536 Iso, vain reunoilta ojitettu rimpinen aapasuo.
5023 Nimettömänneva - Pieni Mätässuo Pyhäntä 285 Kaksi harjujaksoon liittyvää aapasuota, 12 pientä tai keskikokoista harju- ja suolampea ja lähdevaikutteinen puro.
5024 Harakkaneva - Lohipuro Pyhäntä 219 Monipuolinen ja hyvin säilynyt aapasuokompleksi sekä purot ja niitä reunustavat kangas- ja korpimetsät.
5025 Siikajoki-Tuomipuro Pyhäntä 143 Puroista muodostuva pienvesikokonaisuus ja tähän liittyviä kangasmetsiä, soita ja eriasteisesti ojitettuja korpia ja rämeitä.
5026 Iso Pajusuo Pyhäntä, Kajaani 585 Laaja ja suotyypeiltään monipuolinen aapasuo.
5027 Perkkiön ympäristön suot, metsät ja louhikot Reisjärvi 60 Muodostuu lähekkäisistä rehevistä ja korpisista piensoista ja näiden rajautuvista rakkakivikoiden täplittämistä kangasmetsistä.
5028 Kolmisopenneva Sievi 400 Kompleksi, jossa sekä keidassuon että aapasuon piirteitä. 
5029 Maansydämenneva - Lähdekorpi Sievi 307 Harjumuodostelmaan rajautuvat suoalueet, rakentamattomat ranta-alueet, harjunaluslammet ja puro.
5030 Törmäsensuo Siikalatva 316 Aapasuokokonaisuus, jota rikastuttavat pieni järvi ja harjumuodostelmaan liittyvä suo- ja metsämosaiikki

Palaa sivun alkuun.


POHJOIS-SAVO

ID Kohteen nimi Kunta Pinta-ala/ha Kuvaus
6001 Kelosuo Rautavaara 196 Kelosuo ja sen ympäristön suo-metsämosaiikki, neljä erikokoista lampea ja Hoikkainpuronvarsi. 
6002 Luostanjoki Rautavaara 149 Kangasmaasaarekkeiden, avoimien ja puustoisten soiden sekä pienvesien mosaiikki Luostanjoen pohjoispuolella.
6003 Väärälampi Rautavaara 97 Alue koostuu lammista, purosta ja niitä ympäröivistä soista, suojuotista pienvesineen sekä vanhan metsän kuvioista, joista osa kalliometsiä.
6004 Holinrotkon laajennus Rautavaara 103 Kallioiden, kalliomänniköiden, kallioalueiden välissä sijaitsevien soiden ja erilaisten pienvesien kokonaisuus.
6005 Taivalsuo Rautavaara 140 Kaksi suota, joiden lisäksi alueella lampia, puroja, soiden reunoilla ojikoita ja metsäsaarekkeissa eriasteisesti käsiteltyjä metsiä.
6006 Vironpuro Rautavaara 42 Alue koostuu Vironpurosta, sen varsilla olevista korvista, Vironlammesta ja sen lähiympäristön muista soista. 
6007 Pirttipuro Rautavaara 87 Varttuneita ja vanhoja korpisekametsiä sekä muuttumia, joiden vanhat ojitukset pääasiassa kasvaneet umpeen, itäpäädyssä nevoja.
6008 Saarisuo Kiuruvesi 139 Merkittävän kokoinen ojituksilta säästynyt, rakenteeltaan monipuolinen suoalue. 
6009 Iso Aittosuo Kiuruvesi 156 Matalien moreenimaasaarekkeiden ympäröimä aapasuo, jonka keskiosassa on laaja ojittamaton rimpineva. 
6010 Salakkasuo Sonkajärvi 117 Välipintainen aapasuo, jota monipuolistavat lampi, muutamat metsäsaarekkeet ja rajautuminen järveen.
6011 Salmijärvi-Turunsuo Sonkajärvi 289 Edustava ja monipuolinen väli- ja rimpipinta-aapojen, suometsämosaiikin, puronvarren ja rakentamattomana säilyneen Salmijärven muodostama kokonaisuus.
6012 Kangaslampi-Kuohunsuo Sonkajärvi 283 Kohde muodostuu aapasoista, harjusta, drumliiniselänteestä, viidestä lammesta ja pienistä metsäsaarekeista.
6013 Viitosenmäen ympäristön suot ja metsät Sonkajärvi 270 Kaksiosainen alue, joka sisältää huomattavan keskittymän pääosin ojittamattomia soita, luonteeltaan vaihtelevia metsiä, kaksi puroa ja usemman lammen. 
6014

Kinttusalmensuo-Ruijunlammit

SUOJELTU OSITTAIN! Osana Tornatorin Luontolahjani 100-vuotiaalle Suomelle kampanjaa 2017.

Sonkajärvi 654 Ojitettua suometsämosaiikkia, ojittamaton aapasuomuodostelma, lampien ja puron muodostama kokonaisuus. 
6015 Talaskankaan etelä- ja itäpuoliset suot Sonkajärvi, Viremä 5061 Edustavaa suometsämosaiikkia ja laajoja toisiinsa kytkeytyviä aapasuoaltaita.
6016 Kilpeläisenmäki Rautavaara 19 Edustava vanhan metsän alue. 

Palaa sivun alkuun.


KAINUU

ID Kohteen nimi Kunta Pinta-ala/ha Kuvaus
7001 Lakkasuo-Kaakkurisuo Kajaani 639 Laaja ja hyvin säilynyt välipintaisten nevojen, karujen rämeiden ja useiden kymmenien pienten ja keskisuurten kangasmetsäsaarekkeiden muodostama mosaiikkimainen suosysteemi.
7002 Karppisensuo-Salinsuon laajennukset Kajaani 444 Jo suojeltuja alueita täydentävä soiden ja metsien kokonaisuus
7003 Leväsenjoen metsät ja suot Kajaani 335 Pienten, vanhapuustoisten kumpumoreenisaarekkeiden ja näiden välisten karujen räme-, korpi- ja nevasoiden pienipiirteistä mosaiikkia. 
7004 Kivisuo - Kokkosuo Kajaani 842 Laaja suosysteemi, joka muodostuu kahdesta toisiinsa kytkeytyneestä aapasuoaltaasta
7005 Laakajärvi-Iso-Soppi Kajaani 1226 Kivijärven, Sopenjoki-Iso-Sopen ja Laakajärven pohjoisosan metsäluonnoltaan arvokkaimmat alueet
7006 Korpilampi-Talkkunasuo Kajaani 213 Talkkunasuon laaja aapasuomuodostelma, siihen liittyvä vanhan metsän alue ja metsä- ja suorantainen Korpilampi
7007 Loutenvaara-Roninsuo Kajaani 1783 Ojittamattomista soista, arvokkaista pienvesistä ja METSO-kriteerit täyttävistä kangasmetsistä, korvista ja rämeistä muodostuva kokonaisuus.
7008 Mannilanmäki-Kivisuo Kajaani 67 Kivisuon ojittamaton keskiosa sekä siihen liittyviä ennallistamis-kelpoisia suoalueita
7009 Ukosuo-Päivänlasku Kajaani 671 Edustava nevavaltainen alue, johon liittyy laadultaan vaihtelevia metsiä ja ojikkoja. 
7010 Saarelan luoteispuolen metsät ja korvet Kajaani, Sotkamo 188 Monipuolinen kangasmetsä- ja lehtokohteesta sekä siihen liittyvä ojitettu hyvin rehevä suoalue
7011 Härkäsuo-Karhuvaara Kuhmo 499 Kohteella edustavaa kangasmetsien, soistumien ja korpien suometsämosaiikkia sekä kaksi lähekkäistä välipintaista aapasuota.
7012 Surmansuo-Hoikanlampi Kuhmo 318 Pienvesistöketjun, vanhojen metsien ja rimpi- ja välipintaisten soiden kokonaisuus
7013 Liukkusuo-Kaarnelampi Kuhmo 387 Laajoja aapasuoaltaita, kuvioita vanhaa kangasmetsää sekä joitain pienvesistöjä.
7014 Heinäsuo-Koirisuo Kuhmo 790 Edustava alue vanhoja kangasmetsiä, ojitamattomia nevoja ja useita pienvesiä. 
7015 Karsikkosuo Kuhmo 183 Koostuu kahdesta edustavasta kostean, ravinteisen ja isorimpisen rimpipintaisen nevan suoaltaasta
7016 Pullukanjarvi Kuhmo 463 Monipuolinen pienvesiä, nevoja ja vanhan kangasmetsän laikkuja sisältävä aluekokonaisuus
7017 Lapiosuo Kuhmo 2030 Kohde sisältää monipuolisesti edustavaa vanhaa kangasmetsää, rimpisiä avosoita, puustoista suota ja pienvesistöjä
7018 Likosuo-Potkunjoki Kuhmo 111 Kahdesta suurehkosta nevasta, vanhasta kangasmetsästä ja pienvesistöistä muodostuva kokonaisuus
7019 Hepovaara Kuhmo 31 Kohde koostuu merkittävistä alueista kuivahkoa ja tuoretta kangasmetsää, pienehköistä alueista puustoista suota ja pienvesistöistä
7020 Matopuro-Niemilampi Kuhmo 200 Kolmiosainen suovaltainen alue, jossa välipintaisia aapoja, lammenrantasoita, vanhan metsän alueita, useita suolampia ja korpireunainen puron varsi
7021 Hepovaara-Löttövaara Kuhmo 185 Vanhojen metsien vallitsemia kangasmaita ja puustoisia ojittamattomia suolaikkuja
7022 Hamara-aho-Koiravaara Kuhmo 452 Monipuolisia alueita vanhaa kangasmetsää, avoisoita, puustoisia soita ja pienvesistöjä
7023 Kuolusuo-Pieni Riihisuo Kuhmo 216 Kahdesta suurehkosta aapasuosta ja vanhan kangasmetsän kuvioista muodostuva, Natura2000-alueita kytkevä kohde. 
7024 Iso Hukkalampi Kuhmo 535 Monipuolinen pääosin vanhojen kangasmetsien, lampien, soiden ja purojen alue. 
7025 Porkkalammit-Anninpuro Kuhmo, Sotkamo 230 Vanhojen kangasmetsien vallitsema alue, jossa reunoiltaan soistuneita metsä- ja suolampia. 
7026 Ahvenlamminkangas-Korkeamännikkö Kuhmo 870 Hyvin säilynyt, keskikokoinen suo- ja metsäverkosto
7027 Jongunvaara Kuhmo 484 Arvokas ja suuri pääosin ojituksilta säilynyt soiden keskittymä, johon liittyy vanhoja metsiä ja majavatulvioita
7028 Ryönänlampi-Salmilampi Kuhmo 1192 Arvokkaasta suometsämosaiikista, vanhoista kangasmetsistä, pienvesistä ja ojittamattomista suoalueista koostuva kohde.
7029 Heikinsuo - Iso-Kukkonen Kuhmo 701 Kohde koostuu arvokkaasta suometsämosaiikista, vanhojen kangasmetsien alueista, pienvesistä ja ojittamattomista suoalueista
7030 Sammakkoniemi Kuhmo 169 Vanhoista metsistä, puustoisista suoalueista ja pienvesistöistä koostuva alue
7031 Laukerinsuo Kuhmo 50 Suuri, ojittamaton ja ehytreunainen Loukerinsuo ja laikku vanhaa yli 160-vuotiasta metsää.
7032 Leväsuo Kuhmo 170 Edustava ja hyvin säilynyt välipintainen aapasuo, vanhaa metsää kasvavat suosaarekkeet ja pohjoislaidalla vanhojen metsien alue
7033 Jonkerin itäosan luhdat ja saaret Kuhmo 923 Erämaajärvi, jonka rannoista vain vähäinen osa rakennettu.
7034 Kuikkaportti Sotkamo 36 Harjanteella oleva metsäkohde joka sisältää vanhaa tuoretta ja lehtomaista kangasmetsää, suolammen ja vähäpuustoista rämettä ja korpea
7035 Isovaaranlammit-Suo-Peura Sotkamo 113 Kohde sisältää vanhan metsän kuvioita, suolampien ketjun ja kuvioita vanhaa metsää
7036 Losonvaara Sotkamo 543 Laaja vaaraluontokokonaisuus, johon kuuluu vanhoja kuusikoita, reheviä korpia, pienvesiä ja joitain lehtoja ja lähdesoita
7037 Naulavaara Sotkamo 206 Maisemallisesti näyttävä vaara-alue, aluerajauksessa mukana joukko pieniä soita
7038 Talvivaaran koillisrinne ja valumasuo Sotkamo 174 Talvivaaran vaaramuodostuman koillisrinne ja osa harvakseltaan ojitetusta Valumasuosta
7039 Kuohunsuo-Sikosuo Sotkamo 150 Koostuu pääosin ojitetuista soista, iältään vaihtelevista kangasmetsistä ja tuoreen ja kostean lehdoin laikuista
7040 Lappavaara Sotkamo 82 Yli 330 m korkeuteen ulottuva lakialaue, vaararinnemetsiä sekä eteläosan kangasmaiden ja pääosin ojitettujen korpien mosaiikkia. 
7041 Loutteenvaara - Ratsinsuo Sotkamo 594 Laadultaan vaihtelevia kangasmetsiä, ojittamattomia ja ojitettuja soita sekä puro- ja jokivesistöjä
7042 Joutensuo-Mustinsuo Sotkamo 866 Kohde muodostuu välipintaisesta aapasuosta, noin kolmen kilometrin matkan luhta- ja korpireunaisesta Joutenjoesta ja pienipiirteisestä vaihtelevasta nevojen, rämeiden, korpien ja kangasmetsien mosaiikista.
7043 Hiidenvaaran Natura2000-alueen laajennus Sotkamo 266 Kohde sisältää suometsämosaiikkia ja harvaan ojitetun Mesisuon aapasuon.
7044 Holinpuro ja lännen puoleiset metsät Sotkamo 110 Merkittävä keskittymä vanhoja kuusivaltaisia tuoreita ja lehtomaisia vaarametsiä, korpia, lehtolaikkuja ja puronotko.
7045 Salminen-Heinäjoki Sotkamo 1264 Useiden jokien ja Salmisen järven ympäristössä merkittävä määrä ojittamattomia soita ja kohtalainen määrä METSO-tason kangasmetsiä.

Palaa sivun alkuun.


POHJOIS-KARJALA

 

ID Kohteen nimi Kunta Pinta-ala/ ha Kuvaus
8001 Junginsärkkä-Junginsuo Lieksa 91 Kohde sisältää luonnontilaisena säilyneen Junginsuon, siihen liittyvän Junginsärkän harjun sekä jokimaisena laskevan Myllypuron.
8002 Kalliojärvi-Saarisuo Lieksa 1125 Vanhoja kangasmetsiä ja runsaasti ojittamattomia soita, joiden lisäksi vaihtelevia ojitettuja soita ja talousmetsiä sekä aluetta monipuolistavat lammet ja järvet. 
8003 Vornasensärkkä- Änäkäinen Lieksa 555 Alue sisältää virkistysmetsää, kallioita, harjuja, järviä, vanhapuustoisia rantametsiä sekä monipuolisesti ojittamattomia soita
8004 Piilosensärkät Lieksa 222 Metsiä taimikoista aarnimänniköihin, pinnanmuodoiltaan vaihtelevia harjumaastoja, kymmenen lampea, rämeitä ja nevoja.
8005 Rasvasuo-Kitkasuon Natura 2000 -alueen laajennus Lieksa 2234 Alueella luonnontilaisen kaltainen Jongunjoki ja sitä reunustavia reheviä metsiä ja korpia, soita, moreenimaasaarekkeita sekä lampia.
8007 Myllyvaaran korvet Lieksa 17 Koostuu Myllyvaaran rinteiden metsistä sekä rinteiden alla kulkevasta purosta ja siihen liittyvistä korvista ja rämeistä.
8008 Kanervasuo - Niittysuo Lieksa 277 Laaja soiden, metsien ja pienvesien muodostama alue Ruunaan retkeilyalueen länsipuolella.
8009 Savipuronkorpi-Kielilampi Lieksa 80 Käsittää erilaisia soita, pienvesiä ja niiden reunametsiä.
8010 Telkkä Lieksa 22 Alue koostuu vanhoista metsistä sekä alueella olevista pienialaisista kallioista, puustoisista soista ja Telkän lammesta
8011 Heinäsuo Lieksa 91 Erilaisten soiden, metsien ja pienvesien muodostama alue.
8012 Kalliojärven eteläpuolen metsät ja suot Lieksa 93 Länsiosa käsittää kallioisia, lahopuustoisia soita, itäosa puolestaa erilaisia soita. 
8013 Pienen Ruosmajärven itä-, kaakkois- ja eteläpuoleiset metsät ja vesistöt Lieksa 198 Toisiinsa kytkeytyneitä vanhoja metsiä, ojittamattomia soita ja vesistöjen ranta-alueita. 
8014 Araratinvuori Lieksa 32 Muodostuu vaihtelevasta ja osin kallioisesta mäestä, sen länsipuolisesta vanhan metsän alueesta sekä suojuotteesta.
8015 Syvänvaara-Sulkulampi Lieksa 31 Kohde muodostuu osin kallioisesta vanhan metsän alueesta sekä siihen liittyvästä Viekinjoen, Sulkulammen ja Mikonpuron alueesta. 
8016 Saarvalampi ja lähimetsät Lieksa 50 Kohde muodostuu majavavaikutuksen kohteena olevasta Viekijoesta, vesistönrantasoista, metsä- ja suorantaisesta lammesta sekä niin vanha- kuin nuoripuustoisista metsistä. 
8017 Tiaissuo Lieksa, Nurmes 174 Keskeisiltä osin luonnontilaisen suon, siihen liittyvien lampien ja purojen sekä vanhojen metsien muodostama kokonaisuus. 
8018 Majasuo-Särki-Loukkaja Lieksa, Nurmes 150 Alueella metsätaloudelta säästyneitä metsiä, erikoinen suoalue, Kaatiojoki, erämainen järvi sekä harjumuodostelma. 
8019 Kannusvaara-Kaihlavaara Nurmes 486 Sisältää vanhoja kangasmetsiä, korpi-, räme- ja nevasoita, kapean harjumuodostelman skeä useita lampia. 
8020 Lautasuo-Hietanen Nurmes 2051 Arvokas luontokokonaisuus sisältää metsäluontoa, vesistöjä sekä pääosin ojituksilta säästyneitä soita. 
8021 Peurasuo-Sihvonpuro Nurmes 369 Kohde jakautuu vanhoihin metsiin, suovaltaiseen alueeseen muutamine lampineen ja puroon lähisoineen ja -metsineen.
8022 Suurisuo-Ansasuo Nurmes 519 Kohde muodostuu pääosin ojittamattomasta Suurisuosta ja ojitetusta Ansasuosta.
8023 Yöttäjän suot Nurmes 553 Yöttäjä-järven ympäristön ojittamattomat suot ja vanhaa metsää.
8024 Leiviskänkallioiden laajennus Nurmes 126 Natura-alueeseen rajautuva Kujanginkankaan harjualue, siihen liittyvä suo ja vanhapuustoiset kangasmetsät.
8025 Kaihlajärvi Nurmes 229 Rakentamattoman Kaihlajärven ympäristön vanhat metsät, luonnontilaiset ja ojitetut suot, kolme pientä suolampea ja kaksi luonnontilaista puro-osuutta.
8026 Suurisuo-Rimpisuo Nurmes 309 Kohde sisältää laajan ojittamattomien soiden alueen ja sen läpi kulkevan Konttipuron.
8027 Mustinvaara-Liippasuo Nurmes 895 Natura-alueita yhdistäviä metsiä, soita ja pienvesiä.
8028 Kukkoharju Nurmes 194 Maisemallisesti näyttävä, suurelta osin vanhapuustoisnen harjumuodostelma, johon liittyy pieniä ja keskikokoisia harju- ja suolampia sekä ojittamattomia soita.
8029 Luokkisuo Nurmes 221 Ojittamattomia ja ojitettuja soita, kaksi pientä suolampea, puro, noro ja metsäalueita. 
8030 Peurajärven länsiosan metsät ja suot Nurmes 219 Vaihtelevia metsiä, pääosin ojittamattomia soita ja monipuolista vesiluontoa.
8031 Salmijärven Natura2000-alueen pohjois-, itä- ja lounaispuoliset suot ja metsät Nurmes 218 Natura-alueeseen rajautuvia arvokkaita suo- ja metsäalueita, joilla luonnonsuojelullista kokonaismerkitystä.
8032 Salmivaara Valtimo 173 Kivikkoinen ja paikoin jyrkkäpiirteinen vaara, jonka metsät lähinnä kuivia tai kuivahkoja kankaita.
8033 Lamparevaara Valtimo 29 Lamparevaaran länsirinne ja sen alla kulkeva korpi.

Palaa sivun alkuun.