Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Suot / SuoMaa-hanke

SuoMaa – ikiaikainen yhteys turvattava

Suomenselän ja Maanselän alue muodostaa käytävän, jota pitkin lajit ovat vaeltaneet idästä länteen ja päinvastoin. Arvokas ekologinen yhteys on turvattava.

 

Kuva: Markus Sirkka / www.sirkkaimage.com

Metsätalous, turvetuotanto ja muu luonnonvarojen käyttö on muuttanut metsiämme, soitamme ja vesistöjämme dramaattisesti viimeisen puolen vuosisadan aikana. SuoMaan suojelu- ja ennallistamisaloite on Suomen luonnonsuojeluliiton aloite alkuperäisluontomme puolesta.

Iäkkäät metsät ovat lähestulkoon kadonneet eteläisestä Suomesta ja Suomen keskiosista. Jäljellä olevat metsät ovat pirstoutuneita pieniksi metsäsaarekkeksi sinne tänne. Lajien on vaikea selviytyä liian pienissä elinympäristöissä. 

Venäjän Karjalan metsät eivät ole kokeneet näin suurta muutosta. Nämä säilyneet metsät ovat aarre luonnon monimuotoisuudelle sekä koti monille lajeille, jotka Suomessa taistelevat selviytymisestä.

Nämä metsät yhdistyvät Venäjän pohjoisimpiin metsiin ja siten myös Suomen metsiin pitkin rajaa. Tämä vihreä vyöhyke on elintärkeä reservaatti suomalaiselle lajistolle. 

Suomaa_karttateksti_UUSI.jpg
SuoMaan ilmeen ja kartan suunnittelu: Anna Mattsson

Alueen tärkeys monimuotoisuudelle tiedetään ja Suomenselkä- Maanselkä-alueen luonnonsuojelualueita on perustettu.

Monet monimuotoisuuden kannalta tärkeät metsät ja suot ovat kuitenkin edelleen suojattomia ja vaarassa kadota.

Suomenselän ja Maanselän vedenjakajat sijoittuvat Suomen keskiosaan. Näiden vedenjakajien alue muodostaa rikkoutumattoman elinympäristöjen käytävän, jota pitkin lajit ovat vaeltaneet idästä länteen ja päinvastoin.

Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa suojella tämän kansainvälisesti merkittävän ikiaikaisen yhteyden ja pelastaa monimuotoisuuden kannalta elintärkeän ekologisen käytävän Suomen sisällä sekä Suomen, Venäjän ja muiden lähialueiden välillä.

Suomenselkä-Maanselkä- eli SuoMaa-hanke parantaa alueen suojelutasoa, kytkeytyneisyyttä ja lajiston tilaa. Lisäksi SuoMaalla tähdätään salametsästyksen ehkäisyyn.

SuoMaa-hanke koostuu useasta eri osahankkeesta, joiden yhteisenä tavoitteena on SuoMaan ekologisen yhteyden säilyttäminen ja parantaminen. Mukana on maakotkia, taimenia, perhosia ja riekkoja, soita, metsiä ja puroja. Tarkoituksena on edistää soiden, metsien ja pienvesien suojelua, pitkällä tähtäimellä saada käyttöön parempia menetelmiä metsänhoidossa ja lopettaa suoluontoa heikentävät toimet.

 

 

Lue mitä SuoMaa -hanke pitää sisällään:

Lisätietoja:

suomaa@sll.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot täältä.