Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Suot / HIILIPÖRSSI

HIILIPÖRSSI

Hiilipörssi -hankkeessa testataan ekologisten kompensaatioiden osa-alueen, hiilikompensaation, toimintaedellytyksiä mikrotasolla. Samalla selvitetään jatkuvan kasvatuksen mahdollisuuksia ojitettujen soiden hiilivuodon pysäyttämiseksi. Hankkeella tavoitellaan kokemusta ja tietoa ihmisten valmiudesta maksaa oman hiilijalanjäljen kompensaatiosta ja luonnon monimuotoisuuden kasvattamisesta. Samalla tutkitaan kiistanalaista ekologisen kompensaation käsitettä yksilötasolla.

HIILIPÖRSSI - Anna suon sitoa päästösi

Hiilipörssi on suoluonnon ennallistamisen edelläkävijä!

Suomen luonnonsuojeluliitto rakentaa Koneen säätiön apurahan turvin palvelua, jossa ihminen suon ennallistamista ostamalla voi samanaikaisesti

 • kompensoida omaa hiilijälkeään
 • kasvattaa luonnon monimuotoisuutta
 • parantaa vesistöjen tilaa
 • tuoda lisäeloa maaseudulle
 • tukea ilmastotyötä
 • tukea modernia ympäristötaidetta.

 Suotalkoot Keuruulla. Kuva: Ville Kangas

HIILIPÖRSSI on osa Koneen säätiön Ekologisten kompensaatioiden ohjelmaa ja Suomen luonnonsuojeluliiton vastaus ilmastomuutokseen ja monimuotoisuuden vähenemiseen. Koneen Säätiön avulla rakennamme ensimmäiset Hiilipörssin konttorit ja käynnistämme ”Upota päästösi suohon -pörssimerkintöjen myymisen. 

Kustantamalla noin 5 hehtaarin verran paksuturpeista suota kompensoit jopa koko elämäsi hiilijalanjäljen. Hiilivuoto hehtaarilta ojitetulla suolla on Väli-Suomessa keskimäärin 1500 kg/vuosi. Suomalaisen keskimääräinen hiilijälki on 4300 kg/ha/vuosi.

Hiilivuodon tukkiminen metsänkasvatuksessa epäonnistuneilta soilta on ehdottomasti nopein yksittäinen toimenpide ilmastomuutoksen torjunnassa.

Hiilipörssi avattiin 25.5. 2018 ja kauppaa siellä pääsee tekemään heti:

https://hiiliporssi.fi/

 

 Koneen säätiön tukema hanke lyhyesti: 

Hiilipörssi on osa Koneen säätiön ekologista kompensaatiota tutkivaa ohjelmaa ja sisältää seuraavat elementit:


1. HENKILÖKOHTAINEN HIILIJÄLJEN KOMPENSAATIO SUOTA ENNALLISTAMALLA

Hiilipörssi -hankkeessa testataan ekologisten kompensaatioiden osa-alueen, hiilikompensaation, toimintaedellytyksiä mikrotasolla. Samalla selvitetään jatkuvan kasvatuksen mahdollisuuksia ojitettujen soiden hiilivuodon pysäyttämiseksi.

Hankkeella tavoitellaan kokemusta ja tietoa ihmisten valmiudesta maksaa oman hiilijalanjäljen kompensaatiosta ja luonnon monimuotoisuuden kasvattamisesta. Samalla tutkitaan kiistanalaista ekologisen kompensaation käsitettä yksilötasolla.

2. YMPÄRISTÖTAIDE HIILIJALANJÄLJILLÄ


Ammattitaitelijat tutkivat hiilijäljen kompensaatiota ympäristötaideteoksin ja yhteisöllisin taideleirein. Avoimella haulla etsitään innovatiivisia toteutuksia, joita hyödynnetään kompensaatioidean levittämisessä.

3. ENNALLISTETTUA SUOTA, MONIMUOTOISUUTTA, OSALLISUUTTA, MAASEUDUN ELINVOIMAA, MATKAILUA


Tähtäämme maantieteellisen alueen (Lestijärvi) luonnon monimuotoisuuden ja ihmisen hyvinvoinnin kasvattamiseen. Rakennamme siltaa maaseudun maanomistajan ja kaupunkilaisen luonnonystävän välille. Hanke sisältää ennallistamista, biologista perustutkimusta, kansalaisten osallistamista, toimintatutkimusta, ympäristötaidetta ja matkailun kehittämistä. Aktiivinen Lestijärven luonnonsuojeluyhdistys auttaa kokeilun toteuttamisessa.

 PERIAATE on, että erityisesti metsän kasvatuksen tavoitteissa epäonnistuneet ojitukset palautetaan suoksi. Palautettavaksi otetaan vastaan suokokonaisuuksia kaikilta halukkailta ja erityisesti yksityisiltä maanomistajilta. Hiilipörssiin sijoittaja saa itse valita haluamansa suoalueen tarjolla olevista. Sijoitetulla summalla hoidetaan ennallistaminen sekä kerätään rahoitusta Hiilipörssi ylläpitoon, markkinointiin, paikalliseen luonnonsuojelutyöhön ja laajempaan ilmastotyöhön. 

 

MITEN HIILIPÖRSSI TOIMII HIILIJÄLKEÄÄN KOMPENSOIVAN NÄKÖKULMASTA

 

 • Sijoittamalla Hiilipörssiin autat pysäyttämään hiilivuodon ojitetulta suolta.
 • Samalla edistät vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuuden palauttamista ojitetuilla soilla.
 • Jo viiden hehtaarin ennallistus vastaa hiilivuodon pysäyttämisen ja uuden hiilen kertymisen suhteen keskivertosuomalaisen koko eliniän hiilijälkeä. 
 • Ennallistettu suo toimii vesien suodattimena ja virtauksen tasaajana. 
 • Ennallistetulle suolle palaavat useat harvinaistuneet ja uhanalaistuneet kasvit ja eläimet kuten lakka ja riekko. 
 • Voit maksaa joko kertasuorituksena tai kartuttaa tulevaisuudessa hiilipörssitiliäsi pikkuhiljaa ja tavoitteesi saavutettuasi osoittaa hehtaarit valitsemallesi suolle.  
 • Saat hiilivuodon pysäyttämisen ilon lisäksi dokumentin sijoituksestasi ja pääset osalliseksi suolle tai suosta syntyvään ympäristötaiteelliseen kokonaisuuteen.  

MITEN HIILIPÖRSSI TOIMII SUON OMISTAJAN NÄKÖKULMASTA

 

Aikoinaan metsätulojen toivossa ojitettu suo saa ennallistuksessa uuden elämän - se palaa suoksi. Siellä viihtyy lakka ja riekko ynnä muita ojituksen myötä vähenneitä suon iloja.

Suon omistaja antaa kartalle rajatun suoalueen ennallistamisen Hiilipörssin tehtäväksi eli vuokraa sen 100 vuodeksi ennallistamiskäyttöön. Hiilipörssillä ei ole ilman omistajan lupaa muuhun kuin ennallistamiseen liittyviin toimenpiteisiin.  

Suon ennallistaminen ja siihen liittyvä taiteellinen toiminta voivat tehdä suosta kaikkien osapuolien niin halutessa myös matkailukohteen.

Hiilipörssi mahdollistaa myös suon omistajan oma-aloitteisen suon ennallistamisen.

 

YHTEYSTIEDOT: Heikki Susiluoma, koordinaattori, 040-6306203, heikki.susiluoma@sll.fi