Apukinostalkoissa kolaamme apukinoksia saimaannorpan pesinnän helpottamiseksi. Vapaaehtoiset kolaajat tekevät tärkeää työtä norpan pesinnän onnistumiseksi. Kun poikaset ovat lähteneet pesästä, käymme laskemassa pesät ja etsimme jälkiä syntyneistä kuuteista.

Lumesta hupeneva Saimaa

Norppa tekee pesänsä saarien ja luotojen rannoilla oleviin lumikinoksiin. Viime talvina lumitilanne on ollut heikko ja luonnonkinosten muodostuminen vähäistä.

Kuva: Markus Sirkka

Siirry sisältöön

Apukinostalkoot

Norppa tekee pesänsä tuulen myötä kinostuviin lumikinoksiin kaivertaen kinoksen alle suojaisan paikan. Ilmastonmuutoksen myötä lämpenevät talvet uhkaavat saimaannorppaa. Vähälumisina talvina norppa ei pysty tekemään talvipesää tai pesästä tulee liian heiveröinen, jolloin se romahtaa liian aikaisin. Tällöin kuutit altistuvat paleltumiselle ja petoeläimille.

Avuksi kolaamme joka kevät norpalle apukinoksia, joihin norppa voi tehdä riittävän suuren ja kestävän pesän. Norppa on ottanut apukinokset hyvin vastaan. Viime vuosina noin 80%–90% kuuteista on syntynyt ihmisten kolaamiin apukinoksiin.

Apukinostalkoita koordinoi Metsähallitus, joka jakaa alueet ja paikat joihin apukinoksia tehdään. Toiminta onkin hyvin ennalta suunniteltua eikä kinoksia tule tehdä omin päin. Teemme apukinoksia talkoovoimin ja otamme mielellämme mukaan vapaaehtoisia kolaajia oman alueemme apukinostalkoisiin.

Apukinokset tulevat tarpeeseen Saimaan heikon lumitilanteen vuoksi.

Apukinosten paikat ja mitat kirjataan ylös. Toiminta on tarkoin ohjeistettua.

Pesälaskennat

Apukinokset ja potentiaaliset luonnonkinokset käydään joka kevät tarkistamassa, kun pesät ovat vajonneet ja norpat ovat lähteneet pesästä. Löytyneistä pesistä tehdään tarkat merkinnät saimaannorpan kannan seuraamiseksi. Pesien sisältä etsitään kuutin karvaa, mikä on merkki synnytyspesästä. Tältä pohjalta voidaan tehdä arvio syntyneiden kuuttien määrästä. Lisäksi pesälaskennoissa pannaan merkille myös esimerkiksi löytyneet hengitysavannot.

Pesälaskennat suoritetaan niin myöhään keväällä, että jäät ovat jo paikoin todella heikkoja. Tästä syystä pelastuspuku on pakollinen varuste jokaiselle pesälaskijalle. Pesälaskentoihin tarvitaan myös erillinen häirintälupa. Pesiä ei tulekaan omin luvin lähestyä.

Pesästä otetaan otetaan mitat, jotka muiden havaintojen lisäksi kirjataan ylös.

Norppa tekee avannon lumikinoksen alle, jonka jälkeen se tekee kinokseen pesänsä.