Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Metsät / Uhattuja metsiä / Vetoomus Malahvian hakkuiden lopettamiseksi

Vetoomus Malahvian hakkuiden lopettamiseksi

Vetoomus Malahvian hakkuiden lopettamiseksi

Greenpeace, Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto
vaativat Suomussalmen Malahvian metsäalueen hakkuiden keskeyttämistä.

Järjestöt pyytävät ympäristöministeriötä puuttumaan valtion liikelaitos
Metsähallituksen hakkuisiin alueella. Metsähallitus aloitti hakkuut suojelullisesti
arvokkaassa metsässä viikonloppuna.

Ympäristöministeriössä on parhaillaan loppusuoralla yli kymmenen vuotta valmisteltu
ns. Kalevalapuiston suojelualueiden muodostaminen. Malahvian alue on yksi laajimmista ja
hienoimmista Kalevalapuistoon ehdotetuista kohteista.

Sen luontoarvot on todettu valtakunnallisesti arvokkaiksi ympäristöviranomaisten selvityksissä.
Keskeinen osa Malahviasta on suojeltu, mutta alueen reunoilla on edelleen suojelemattomia metsiä
sekä erämaajärvien ja -lampien rantoja. Alue on tärkeä paikallisille asukkaille virkistys- ja eränkäyntialueena.

Järjestöt vetoavat ympäristöministeriöön: hakkuut on keskeytettävä Kalevalapuiston
suojeluvalmistelun ajaksi ja Kalevalapuistoon on sisällytettävä kaikki aikanaan
ympäristöviranomaisten tutkimuksissa ja järjestöjen esityksissä arvokkaaksi todetut alueet.

Helsingissä 9.10.2012

Matti Liimatainen, metsävastaava, Greenpeace
Lauri Kajander, metsävastaava, Luonto-Liitto
Risto Sulkava, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätiedot: Matti Liimatainen matti.liimatainen(a)greenpeace.org