Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Metsät / Uhattuja metsiä / Pohjois-Suomen metsät

Pohjois-Suomen metsät

Pohjois-Suomen metsät

Järjestöjen 2006 julkaisema yleiskartta Metsä-Lapin suojelemattomista arvokkaista metsäalueista.

Vaikka suuri osa maamme suojelluista metsistä sijaitseekin Pohjois-Suomessa, ovat erityisesti valtionmetsien suojelu ja käyttö edelleen ajankohtaisia kysymyksiä sielläkin. Laajimmat luonnontilaisimmat metsämme ovat Pohjois-Suomessa, ja niillä on monia muitakin käyttömuotoja kuin metsätalous.

Pohjois-Suomen valtionmetsien lisäsuojelusta käytiin ns. dialogineuvotteluita suojelujärjestöjen (Luonnonsuojeluliitto ja WWF) sekä Metsähallituksen välillä vuosina 2003-2006.

Prosessin aikana eri luonnonsuojelujärjestöjen vapaaehtoiset keräsivät massiivisen määrän uutta tietoa keskusteluissa olleiden alueiden luontoarvoista, kuten uhanalaisten lajien esiintymistä.

Dialogiprosessin tuloksena metsätalouskäytön ulkopuolelle siirrettiin Metsähallituksen päätöksellä yhteensä 121 000 hehtaaria metsätalouden maata, josta 55 000 hehtaaria on tuottavaa metsää. 

Neuvotteluiden lopputulos ei kuitenkaan ollut kattava, vaan se jätti juuri kaikkein laajimmat ja luonnontilaisimmat suojelemattomat alueet Metsä-Lapissa edelleen metsätalouskäyttöön. Tästä syystä Luonnonsuojeluliitto ei ollutkaan ratkaisuun tyytyväinen ja esitti yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa dialogiratkaisun täydentämistä 5.5.2006. 

Metsähallitus teki puolestaan talvesta 2006/2007 lähtien hakkuita lähes kaikilla järjestöjen arvokkaina pitämillä alueilla.

Luonnonsuojeluliiton ja muiden luonnonsuojelujärjestöjen kamppailu Metsä-Lapin metsäerämaiden puolesta jatkui. Toukokuussa 2006 ympäristöjärjestöt julkaisivat Metsä-Lapin suojelemattomat metsäerämaat-raportin. Myös 257 suomalaista tutkijaa vetosi maaliskuussa 2007 alueiden säilyttämisen puolesta. Tutkijoiden mukaan luonnontilaisten metsien hakkuut ovat ekologisesti kestämättömiä ja Suomen allekirjoittamien luonnon monimuotoisuuden suojelusopimusten vastaisia.

Metsähallituksen hakkuiden kohteina olevat alueet ovat satoja vuosia vanhoja, luonnontilaisia ikimetsiä. Alueilla on satoja uhanalaisten lajien esiintymiä. Hakkuut myös heikensivät poronhoidon toimintaedellytyksiä.

Syyskuussa 2009 Metsähallitus kutsui ympäristöjärjestöistä Greenpeacen mukaan Lapissa pidettyihin alueellisiin neuvotteluihin, joiden tarkoitus oli löytää sopimus näiden ns. järjestörajausten maankäytöstä. Neuvottelut päättyivät 26.10.2009 sopimukseen, jonka mukaan noin 80% alueiden vielä jäljellä olevista luonnontilaisista kasvullisista metsämaista siirrettiin Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelun päätöksin metsätaloustoiminnan ulkopuolelle.

Vanhoja, luonnontilaisia metsiä jäi alueilta myös runsaasti metsätalouskäyttöön. Luonnonsuojeluliitto katsoo, ettei Suomella ole enää varaa hakata luonnontilaisena säilyneitä metsiä.