Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Metsät / Taajamametsät

Taajamametsät

Taajamametsät

Kuva: Virpi Sahi 2012

Kaupunkialueilla on luontoa monessa muodossa. Taajamametsät voivat olla asukkaiden ja luonnon keitaita, joissa voidaan virkistäytyä ja joista voidaan oppia. Suomen Luonnonsuojeluliitto on mukana parantamassa meille kaikille tärkeän lähiluonnon tilaa.

Kuntametsät asukkaiden ja luonnon keitaiksi

Metsäiset viheralueet ovat tärkeä osa hyvää elinympäristöä. Ne lisäävät asukkaiden henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Taajamametsien luontoarvot voivat olla merkittäviä niiden sijainnin ja käyttöhistorian vuoksi. Metsänomistajana on usein kunta tai kaupunki.

Kuntametsät asukkaiden ja luonnon keitaiksi -materiaali esittelee kuntametsien hyödyt asukkaille ja luonnolle. Tarkastelussa on myös hallittu luonnontila virkistysmetsissä sekä miten kuntametsien päätöksentekoon vaikutetaan.

Lue lisää:

 

Koulumetsät arvoonsa - yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta

Luonnossa olo lisää myös lasten ja nuorten hyvinvointia ja parantaa oppimistuloksia. Monilla koululla tai päiväkodilla on olemassa tärkeä lähimetsä tai useampia, joissa on totuttu käymään ulkoilemassa, oppitunteja pitämässä, retkeilemässä tai liikkumassa. Metsää käytetään eniten hyödyksi jos se on lähellä, alle 300 metrin päässä. Rakennettu puisto tai hoidettu puistometsä ei korvaa aitoa metsäluontoa.

Tärkeän lähimetsän säilyminen on arvokasta opettajille, kasvattajille, lapsille ja nuorille. Tärkeä lähimetsä olisikin hyvä saada turvattua oppilaitoksen ja maanomistajan (joka useimmiten on kunta tai kaupunki) välisellä yhteistyöllä. Koulumetsä on koulua tai päiväkotia lähellä oleva pysyvä metsäluontokohde, joka sopii opetus- ja kasvatuskäyttöön sekä lasten ja nuorten virkistykseen.  Kun metsä on pysyvä ja lähellä, myös ulkona oppimisen kehittäminen on mielekästä.

Koulumetsät arvoonsa - yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta on SLL:n koordinoima METSO-yhteistoimintaverkostohanke, joka toteuttiin vuosina 2012-2013. Hankkeen lopputuloksena julkaistiin koulumetsäopas vuonna 2014.

Lue lisää:

 

Lahopuutarha - kaunis ja hyödyllinen lahopuu osaksi kaupunkikuvaa

Luonnon monimuotoisuudelle tärkeä lahopuu voi olla vaan kaunista, hyödyllistä ja kivaa! Lahopuutarha -hankkeen tavoitteena on luoda mallikohteita, joissa lahoavaa puuainesta käytetään ja säilytetään esimerkiksi puistojen lahopuuaidoissa, lenkkipolkujen istumapaikkoina, lasten leikkipaikkana, sopivissa pitkissä kannoissa, pökkelöissä ja onttoutuvissa jaloissa lehtipuissa tai piha-/puistorakenteissa - vaikkapa suojana taimille.

Lue lisää: