Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Metsät / Etelä-Suomen metsiensuojelu ja METSO

Etelä-Suomen metsiensuojelu ja METSO

Etelä-Suomen metsiensuojelu ja METSO

Kuva: Varsinais-Suomen metsäkartoittajat / Suvi Elo

Metsiensuojelun edistämisen kiireellisin tarve Suomessa on tällä hetkellä Etelä-Suomessa, mikä käsittää vanhan Oulun läänin länsiosan, Lounais-Lapin ja niiden etelän puoleisen alueen. Tällä alueella toistaiseksi vain pari prosenttia metsistä on suojeltu, vaikka metsien käyttö on kaikkein voimakkainta.

Etelä-Suomen metsien suojeluntarvetta arviointu ympäristöministeriön työryhmä totesi raportissaan vuonna 2000: 

“Nykyisillä suojelualueilla ei turvata kaikkia uhanalaisia tai taantuneita metsälajeja, joiden luontainen levinneisyys on painottunut hemi-, etelä- tai keskiboreaaliselle vyöhykkeelle. Tiukasti suojeltujen metsien määrää Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla on lisättävä harvinaistuneiden elinympäristöjen ja vaateliaiden metsälajien suojelemiseksi.”

Tällä sivulla: 

Luonnonsuojeluliitto ja METSO-ohjelma 

Luonnonsuojeluliitto huolissaan Metsähallituksen METSO-toimenpiteiden toteutuksesta

Metsänomistajien apuna arvokkaiden metsien löytämiseksi

Luonnonsuojeluliitto ja METSO-ohjelma

Suomen luonnonsuojeluliitto on osallistunut tiivisti valtioneuvoston METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) laadintaan, suunnitteluun ja toteutukseen. Vuonna 2008 hyväksytty ohjelma sisältää lähes kaikki nykyiset toimenpiteet metsien monimuotoisuuden hyväksi tutkimuksesta suojelualueiden perustamiseen. 

METSOlla ei kuitenkaan yksistään voida turvata metsäluonnon säilymistä. METSOn rahoitus on lisäksi ollut niin riittämätöntä, että sen toteutuksen tavoitevuotta on jo kertaalleen jouduttu siirtämään vuodesta 2016 vuoteen 2025. Sipilän hallitus leikkasi METSOn toteutukseen tarkoitetuista rahoista 70% vuosilta 2016-2019. Jos rahoitusta ei turvata, ei METSOn tavoitetta suojella 96 000 hehtaaria metsiä toteudu edes vuoteen 2025 mennessä. Jotta ohjelma saadaan kunnialla päätökseen, olisi rahoitusta oltava noin 23 miljoonaa euroa lisää vuodesta 2019 alkaen.

 

METSOn pysyvän suojelun rahoitus (YM), toteutuneet suojeluhehtaarit vuosittain sekä kumuloitunut suojelupinta-ala. Tavoite METSOssa on suojella 96000ha vuoteen 2025 mennessä. Nykyisellä rahoituksella se ei onnistu, vaan rahoitusta tarvitaan noin 23 miljoonaa euroa vuodessa.


Luonnonsuojeluliitto työskentelee aktiivisesti metsiensuojelutavoitteiden saavuttamiseksi myös METSO:n avulla.

  • Ympäristöjärjestöjen yhteinen " Palaako elävä metsä ?" - teos (pdf) kertoo 2000-luvun metsiensuojelun tavoitteista ja toimenpiteistä.


Luonnonsuojeluliitto haluaa pitää ohjelman kunnianhimon tason korkealla ja on esittänyt uusia, ohjelman tavoitteita tukevia toimenpiteitä päivitettävään periaatepäätökseen.

 

Metsänomistajien apuna arvokkaiden metsien löytämiseksi

METSO-ohjelman kautta yksityiset metsänomistajat voivat saada valtiolta korvauksen arvokkaan metsäalueen suojelusta. Tavoitteena on 96 000 hehtaaria uusia suojelualueita vuoteen 2020 mennessä.

Valtio ei kuitenkaan tee selvityksiä arvometsien sijainnista. Toimiakseen järjestelmä edellyttää sitä, että maanomistaja saa tavalla tai toisella tiedon siitä, että hänen omistamansa metsä on suojelun arvoista. Moni arvokas kohde uhkaa jäädä suojelematta silkan tiedonpuutteen vuoksi.

EskelinenJukka.jpg
Kuva: Jukka Eskelinen

Suomen luonnonsuojeluliito selvittää metsien luontoarvoja, auttaa kiinnostuneita maanomistajia luontoarvojen selvittämisessä ja edistää arvokkaiden kohteiden suojelua yhdessä maanomistajan kanssa. 

Useat luonnonsuojelupiirimme auttavat metsien suojeluarvojen selvittämisessä ja neuvovat METSO-ohjelman mahdollisuuksista.

Tutustu esimerkiksi: