Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Metsät / Ekosysteemipalvelut

Ekosysteemipalvelut

Ekosysteemipalveluilla eli luonnon palveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä.

 

ekosysteemipalvelutEkosysteemipalvelut ovat luonnonvaroja kuten ravintokasveja, puuta tai lääkeaineita. Myös luonnon toimintaa, esimerkiksi pohjaveden puhdistumista ja varastoitumista, kutsutaan ekosysteemipalveluiksi. Luonnon palveluja ei voida käyttää yli luonnon kestokyvyn.

Tällä sivulla

 

Mitä ekosysteemipalvelut ovat?

Ekosysteemipalveluilla eli luonnon palveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Luonnon palvelut ylläpitävät yhteiskuntaamme. Ne ovat luonnonvaroja kuten ravintokasveja, puuta tai lääkeaineita. Myös luonnon toimintaa, esimerkiksi pohjaveden puhdistumista ja varastoitumista, kutsutaan ekosysteemipalveluiksi. Luonnon palveluja ei kuitenkaan voida käyttää yli luonnon kestokyvyn.

Aivan kuten monimutkainen koneisto tarvitsee kaikkia osasiaan, tarvitsee luontokin monimuotoisuutta toimiakseen tuottavasti. Kun luonto yksipuolistuu, heikkenee sen kyky tuottaa luonnon palveluita ja toipua häiriöistä: haavoittuvuus ilmastonmuutokselle ja luonnononnettomuuksille kasvaa.

 

Ekosysteemipalveluiden arvo

Monet ekosysteemipalvelut ovat ilmaiseksi hyödynnettävissä, eikä niitä huomioida taloudellisissa laskelmissa. Luontoa köyhdyttävästä toiminnasta ei laskuteta erikseen tuotteiden hinnoissa tai maankäyttösuunnitelmissa. Jos ekosysteemipalveluille määriteltäisiin hinta, tiedettäisiin, milloin on halvempaa säilyttää ja käyttää luonnon palveluita kuin tuottaa niitä keinotekoisilla vaihtoehdoilla. Esimerkiksi vedenpuhdistus, tulvantorjunta ja ilmastonmuutoksen hillitseminen kannattaa toteuttaa säilyttämällä näitä palveluja tuottava luonto.

 

Ekosysteemipalveluiden jaottelu

 • Tuotantopalvelut: Luonnosta saatavia hyödykkeitä, kuten syötävät luonnonvarat ja maanviljelyn tuotteet, makea vesi, energia ja raaka-aineet.
 • Säätelypalvelut:  Ilmaston säätely, tulvien tasaus ja pohjaveden muodostuminen, veden puhdistus, tautien säätely, eroosion säätely ja kasvien pölyttäminen.
 • Kulttuuripalvelut: Tiede, taide, koulutus, toimeentulo, virkistys, henkinen ja fyysinen hyvinvointi.
 • Ylläpitävät ja säilyttävät palvelut: Geneettinen, lajistollinen ja elinympäristöllinen monimuotoisuus. Ravinteiden sidonta ja kierto, maaperän muodostuminen, veden kierto, vihreiden kasvien yhteyttäminen eli fotosynteesi, hiilen sidonta.

 

Esimerkkejä luonnon palveluista


KaleviSalminen_vaahtera.jpg
Kuva: Kalevi Salminen ISL

Elämän edellytykset – puhdas ilma ja kasvien tuotanto (ylläpitopalvelut/säilyttävät palvelut)

Luonnon monimuotoisuus on palvelu jo itsessään. Maapallon elämää ylläpitävä vihreiden kasvien perustuotanto eli fotosynteesi tuottaa meille elämän peruspalikat: puhdasta ilmaa ja ravintoa. Luonnon monimuotoisesta geenipankista ihminenkin hyötyy – vaikka suon marjoja syödessään tai käyttäessään luonnon lääkeaineita.

 

Ilmastonmuutoksen hidastaja (säätelypalvelut)

Kalliojärvi_Haukijärvi_Ylöjärvi_2_Juho_KytšmŠki.jpg
Kuva: Juho Kytömäki

Metsät ja suot ovat ilmaisia hiilinieluja ja tärkeitä hiilen varastoja. Metsät sekä erityisesti luonnontilaiset suot, joilla turvetta muodostuu enemmän kuin hajoaa, sitovat ilmakehän hiilidioksidia. Soiden turpeeseen, vanhojen metsien puiden biomassaan ja maaperään on näin varastoitunut suuret määrät hiiltä, joka vapautuessaan kiihdyttäisi ilmastonmuutosta. Metsä on ilmainen puhdistuslaitos, se sitoo taajamien pölyä ja melua, puhdistaa ja raikastaa ilmaa. Metsät vaimentavat myös tuulten vaikutusta.

 

Tulvantorjuntaa ja vesien puhdistusta (säätelypalvelut)

Paajalansuo_RSu.jpg
Paajalansuo. Kuva: Risto Sulkava

Suo ja metsämaa pidättävät vettä ja tasaavat jokien virtaamia sateiden jälkeen. Samalla ne suodattavat vedestä kiintoainesta ja ravinteita. Kun ojitettuja soita ja metsämaita ennallistetaan, vähentyvät tulvahaitat luonnonmukaisesti.Suomen lukuisat harjualueet toimivat tehokkaina vedenpuhdistuslaitoksina muodostaessaan sadevedestä pohjavettä. Yhteiskunnat voivat säästää miljoonia suojelemalla valuma-alueidensa vesistöt, jolloin keinotekoista vedenpuhdistusta ei tarvita.


Arvokkaita luonnontuotteita (tuotantopalvelut)

Suo reunametsineen tarjoaa ilmaisia herkkuja kuten sieniä ja marjoja. Luonto on myös monimuotoinen apteekki - luonnonmarjat ovat varsinaisia terveyspommeja. Suoluonnon lihansyöjäkasvista, kihokista, saadaan yskänlääkkeiden raaka-aineita. Männyn havuista ja suopursusta voidaan tislata eteerisiä öljyjä ja koivunlehdistä saadaan teeaineksia. Suomalaisissa yrttikasveissa on valoisan kesän ansiosta korkea aromipitoisuus.

Seppo_Sourula_kimalainen_Ikkunasuomenluontoon.JPG
Kuva: Seppo Sourula ISL
Hyönteisten pölytyspalvelu (säätelypalvelut)

Pölytys mahdollistaa siemenien ja hedelmien tuotannonravinnoksi ja uusien satojen raaka-aineeksi. Kasveista hedelmät, marjat ja vihannekset tarvitsevat pölytystä. Osa ravintokasveista on tuuli- tai itsepölytteisiä, mutta merkittävä osa on eläinpölytteisiä. Meillä hyönteiset, kuten mehiläiset, kimalaiset ja perhoset, ovat tärkeimpiä pölyttäjiä. Pölytys varmistaa kasvien geneettisen monimuotoisuuden säilymisen ja siten edistää niiden kestävyyttä.Pölytys on siemenkasveille - ja ihmiselle - elinehto. 


koivu.png
Kuva: Laura Ahopelto

Pelleteistä älypaperiin (tuotantopalvelut)

Puu on uusiutuva rakennusmateriaali, joka voidaan käyttää elinkaarensa lopussa energiaksi. Puun uudet käyttömahdollisuudet ovat lukemattomat: älypaperista tehty pakkaus antaa tietoa siitä, onko tuote pilaantunut. Hampaiden reikiintymistä ehkäisevä makeutusaine ksylitoli, suomalaisten kehittämä tuote, saadaan koivusta. 


Virkistystä luonnosta (kulttuuripalvelut)Suo ja metsä tarjoavat ainutlaatuisia, kaikille suomalaisille ilmaisia elämyksiä: maiseman, äänimaiseman ja tuoksun. Luonto vaikuttaa positiivisesti niin henkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin. Kansanterveyden kautta myös taloudelliset vaikutukset ovat mittavia. Luonto inspiroi kuvataiteilijoita, muusikoita, kirjailijoita ja elokuvien tekijöitä. Tiede ammentaa suomalaisesta luonnosta aineksia opetukseen, tutkimukseen ja uusiin keksintöihin.

 

Uusiutuva energia (tuuli, vesi, aalto, bio) (tuotantopalvelut)

Uusiutuvan energian tuotannossa hyödynnetään luonnon jatkuvia prosesseja kuten auringonpaistetta, tuulta, virtaavaa vettä sekä ilman ja maan lämpöä. Lisäksi käytetään biologisesti syntyviä tuotteita, kuten puuta. Uusiutuvalla energialla voidaan ehkäistä energiantuotannon ympäristöriskejä ja päästöjä. Uusiutuvat energiamuodot ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

 

Työtä ja toimeentuloa (kulttuuripalvelut)Kuva: Laura Ahopelto

Luontoarvojen turvaaminen tuo myös rahaa ja työpaikkoja. Vuonna 2008 Suomen kansallispuistot tuottivat 70 miljoonaa euroa. Hyötyjinä ovat sekä luonto, että lukuisat retkeily- ja matkailuyritykset sekä ravintola- ja majoituspalvelujen tarjoajat. Myös luonnonsuojelualueiden ja perinnemaisemien hoito työllistää. Uusiutuvan energian hyödyntäminen luo alueellisia tulonlähteitä isoja ydinvoimalayksiköitä enemmän.Hyödylliset mikrobit  (säätelypalvelut)

Maitohappobakteerin ruokaa säilyttävää ominaisuutta on hyödynnetty elintarvikkeiden valmistuksessa. Leipomisessa ja viininvalmistuksessa erilaiset hiivat ovat olleet kauan tunnettuja. Eräät bakteerit kykenevät muuttamaan ihmiselle myrkyllisiä aineita harmittomiksi ja niitä käytetäänkin öljyn ja liuottimien saastuttaman maan puhdistamiseen.

 

 

Mitä sinä voit tehdä?

 • Hyödynnä luonnon ilmaisia ekosysteemipalveluja: sienestä, marjasta ja kalasta. Käytä luonnontuotteita ja suosi lähiruokaa.
 • Harrasta ja virkisty luonnossa, suuntaa retkeilyreiteille ja hiihtoladuille. Suosi  lomilla luontokohteita.
 • Rakenna ekotehokkaasti ja käytä ekologisia rakennusaineita kuten kestävästi kasvatettua puuta.
 • Käytä Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa Ekoenergiaa. Merkki takaa, että energia on tuotettu kestävästi uusiutuvia energialähteitä käyttäen.
 • Maanomistajana suojele ja käytä kestävästi omistamiasi luontoalueita.
 • Osallistu esimerkiksi purojen ja perinnemaisemien ennallistamiseen tai muuhun Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaan.

 

Suomen luonnonsuojeluliitto esittää

 • Luonnon monimuotoisuuden häviämisen aiheuttamat kustannukset tulee huomioida tuotteiden hinnoissa. Haitalliset tuet, kuten turpeen polton tukeminen, tulee lopettaa. Niiden sijasta tulee tukea luonnon palvelujen ylläpitoa.
 • Palveluiden ja tavaroiden tuotantoa on ohjattava vihreämmäksi muun muassa sertifikaattien, standardien, ekomerkkien, sääntelyn, verojen ja hinnoittelun avulla.
 • Luonnonsuojelun rahoitusohjelma on hyvä sijoitus. Suojelualueet tuottavat ekosysteemipalveluja myös ympäröiville alueille. Ennallistamalla voidaan menetettyjä luonnon palveluja palauttaa jälleen toimiviksi.
 • Taajamien lähimetsiä tulee säilyttää ilmaston säätelijöinä, rakentamattomat rannat tulvavyöhykkeinä, esteettömät vesireitit kalaston tuottajina. Vihreä infrastruktuuri palvelee monia tavoitteita (luonto, virkistys,  ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen).
 • Ekosysteemipalvelujen merkitys on otettava huomioon lainsäädännössä, maankäytön suunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa.

 

Lisätietoa

 

 • Erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

 

Sivun alkuun