Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Lajit / Vaelluskalat

Vaelluskalat

Vaelluskalat

 

Suomessa esiintyviä vaelluskalalajeja ovat: lohi, taimen, nieriä (osa ei vaella), vaellussiika, vimpa, toutain, nahkiainen ja ankerias. Nämä kaikki ovat uhanalaisia.

Järvilohi luokitellaan äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi. Sekä Jäämeren että Itämeren lohet luokitellaan vaarantuneiksi.

Meritaimen ja ankerias on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi ja vaellussiika erittäin uhanalaiseksi. Nahkiainen ja toutain ovat silmälläpidettäviä.

Lähes kaikki Suomen lohijoet on padottu. Luontainen ja alkuperäinen kanta on enää Teno-, Näätämön-, Tornion- ja Simojoella.

 

sähkökoekalastus_Pirjo Itkonen.jpgMiksi vaelluskalamme ovat uhanalaisia?

1. Valtaosa joistamme on padottu, jolloin vaelluskalat eivät pääse nousemaan kutualueilleen ja takaisin mereen.

2. Kalojen elinympäristöjä on tuhottu niin lisääntymisalueilla kuin syönnösalueilla. Vaikka kalat pääsisivät nousemaan lisääntymisalueilleen, ei lisääntyminen onnistu, jos aluetta on liiaksi muokattu. Suurimmat syyt elinympäristöjen tuhoutumiseen ovat jokien patoaminen ja koskien perkaaminen uittoa varten.

3. Kalastus on useilla alueilla kestämättömällä pohjalla. Kaloja pyydetään alamittaisina ja liian paljon suhteessa kantojen kestävyyteen.

4. Vedenlaatu on monin paikoin heikentynyt, mikä osaltaan vaikeuttaa kalojen selviytymistä.

 

Mitä voimme tehdä?

taimenen poikanen_Pirjo Itkonen.jpgLuonnonsuojeluliitto vaatii kalan kulun ja ympäristövirtaaman palauttamista. Patojen purkamista ja kalateiden rakentamista rakennettuihin vesistöihin tuetaan aloittein, kannanotoin ja lausunnoin. Kalateiden rakentamista voidaan edistää vaatimalla vesivoimaloihin kalatalousvelvoitteita ja vanhojen kalatalousvelvoitteiden päivittämistä nykyajan tasolle.

Vaelluskalojen kestävien kantojen turvaamiseen liittyy elinympäristö- ja vedenlaatukysymyksiä. Liitto nostaa esille erityisesti turvetuotannon ja metsien kunnostusojitusten vaikutukset sekä vaelluskalojen lisääntymisympäristöjen kunnostustarpeet.

Luonnonsuojeluliitto tekee esityksiä ja seuraa vaelluskalojen nousua turvaavien hankkeiden ja toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttaa vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen turvaamiseksi.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Tapani Veistola, tapani.veistola at sll.fi, puhelin 0400 615 530

Kuvat: Matkunjoella taimenelle tehdään lisää kutupaikkoja / Pirjo Itkonen,
taimenen poikanen / Pirjo Itkonen sekä virtakuva / wikimedia commons

Kunnioita luontoa – näin sinä voit auttaa!

  • Kalasta kestävästi. Älä siis ota kaloja enempää kuin itse tarvitset.
  • Muista maksaa kalastuksenhoitomaksu ja tarvittavat lupamaksut. Maksut käytetään kalavesien hoitoon.
  • Liity paikallisen kalastusseuran jäseneksi. Jäsenenä voit vaikuttaa asioihin paremmin ja opit monia hyödyllisiä taitoja.
  • Muista kalojen rauhoitusajat. Kalat tarvitsevat lisääntymisrauhan.
  • Ota kaveri tai lapsi mukaan kalaan ja kerro kestävästä kalastuksesta.
  • Vapauta kala tarvittaessa. Esimerkiksi alamittaiset kalat tulee aina vapauttaa. Muista hellävarainen käsittely vapautettaessa.
  • Hanki tietoa kaloista ja niiden suojelusta. Internetistä, kirjoista sekä seurojen ja järjestöjen jäseniltä saat paljon tietoa.
  • Tue ympäristöjärjestöjen, esimerkiksi Luonnonsuojeluliiton toimintaa. Näin olet mukana auttamassa mm. vesiensuojelua.
  • Lähde mukaan koskien- tai järvienkunnostustalkoisiin. Osallistumalla vaikutat enemmän.
  • Vastusta uusien vesivoimaloiden rakentamista. Suomen monet tärkeät lohi- ja taimenjoet on jo padottu eikä enempään ole varaa.

 

Aiheesta muualla: