Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Lajit / Saimaannorppa / Tavoitteemme

Tavoitteemme

Tavoitteemme

 

Emo ja kuutti kivellä. Kuva: Eero Korhola.

Saimaannorpan suojelua on tehostettava

Tavoitteemme on, että saimaannorppakanta kasvaa vakaasti ja saavuttaa suotuisan suojelun tason mahdollisimman nopeasti. Yksikään saimaannorppa ei saa kuolla kalanpyydyksiin. Niin tutkimustulokset, kansainväliset sopimukset kuin lainsäädäntö edellyttävät pyydyskuolemien estämisen, jotta saimaannorpan kanta pääsee elpymään. Lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää, ja norpan on kyettävä palaamaan myös entisille elinalueille. Uusimmat geneettiset tutkimukset sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamat uhat edellyttävät sitä, että saimaannorpan kanta pitää saada nykyistä voimakkaampaan kasvuun.

 • Tavoitteena on lajin uhanalaisuuden poistaminen, suotuisan suojelun taso, ihmistoiminnan aiheuttaman kuolleisuuden estäminen ja saimaannorpan palaaminen luontaisille elinalueille.
 • Kannan kasvutavoittetta tulee nostaa 3-4 %:sta vähintään 5-6 %:iin vuodessa.
 • Tavoitteeseen pyritään lainsäädännön keinoin mm. kalastusrajoituksia ja rauhoitusalueita lisäämällä. Suojelutyön tehostamisen ohella on tärkeää jakaa tietoa saimaannorpan suojelusta ja siitä, kuinka ihmiset voivat käytännössä toimillaan auttaa norppaa.
 • Yksikään saimaannorppa ei saa kuolla kalanpyydyksiin.
 • Pitkällä tähtäyksellä saimaannorpalle vaaralliset kalanpyydykset tulee kieltää asetuksella ympärivuotisesti koko tiedossa olevalla norpan levinneisyysalueella. Tämä ei tarkoita totaalista kalastuskieltoa Saimaalla. Pahin uhkatekijä on verkkokalastus, joka voidaan välttää vaihtamalla verkot nielurajoittimilla varustettuihin katiskoihin. Lisäksi voidaan onkia, heittokalastaa, ja vetää uistinta norppaturvallisesti. Kalaa voi myös ostaa ammattikalastajalta, joka kalastaa norppaturvallisesti.
 • Ammattikalastajille maksetaan korvaus rajoitusten takia menetetystä ansiosta ja tuetaan norppaturvallisten kalastusvälineiden kehittelyä ja käyttöönottoa.
 • Vapaa-ajan kalastajia ohjataan norppaturvallisten pyydysten käytössä ja kannustetaan tähän mm. jakamalla norppaturvallisia pyydyksiä sekä nielurajoittimia katiskoihin.
 • Kalastusrajoitusten valvontaa on tehostettava ja rangaistuksia tiukennettava.
 • Saimaannorpan elinoloja uhkaava rantarakentaminen on estettävä kaavoitukseen puuttumalla. Lisäksi on turvattava saimaannorpalle pesimärauha talviaikaan (joulu-huhtikuu), jolloin häirintä pesimisalueilla on minimoitava tarvittaessa liikkumis- ja maihinnousurajoituksin.
 • Myös karvanvaihtoaikainen touko-kesäkuussa loikoilurauha on turvattava.
 • Tarvitaan lisää tutkimusta, jossa ennakoidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia saimaannorpalle ja norppaystävällisten kalastusmenetelmien kehittelyä.
 • Valistusta ja ympäristökasvatusta on tehtävä entistä laajemmin ja monipuolisemmin suojelumyönteisen ilmapiirin vahvistamiseksi.
 • Saimaannorppaan liittyvät luonnonsuojelurikokset on tutkittava ja saatettava rikosoikeudelliseen vastuuseen. Saimaannorpan tappaminen on käsiteltävä luonnonsuojelurikoksena, jolloin sanktioista päätettäessä on huomioitava ympäristöministeriön määrittelemä ohjeellinen arvo: 9755 €.

 

norppaesite.jpg

Saimaannorppa-esite (pdf)