Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Lajit / Saimaannorppa / Saavutuksemme

Saavutuksemme

Saavutuksemme

 

Suomen luonnonsuojeluliiton järjestämä "Pelastetaan edes saimaannorppa" -mielenosoitus
4.4.2009 nosti norpan ahdingon yleiseen tietoisuuteen. Kuva: Riku Cajander

Saimaannorpan suojelun saavutuksia

Suojelu- ja tutkimustyön ansiosta saimaannorpan kanta on hitaasti kasvanut 1980-luvun alusta, jolloin norppia oli arviolta runsaat sata yksilöä. Kannan notkahdus 2000-luvulla nosti suojelun tehostamisen kiireellisyyden uudelleen keskusteluun. Kalastusrajoituksia on vastustettu kiivaasti, mutta olemme sinnikkäästi vaatineet tiukempia kalastusrajoituksia norppa-alueille. Myös ihmislähtöisen häiriön vähentäminen ja ilmastonmuutoksen vastainen työ ovat olleet suojelutyömme perustana. Suojelutyö jatkuu, ja maailman uhanalaisimman hylkeen kanta on noussut hitaasti lähes 400 yksilöön. Vuonna 2017 kannan kooksi on arvioitu noin 370-380 yksilöä.

Olemme vaikuttaneet saimaannorpan suojelun edistämiseen:

  • Vaatimalla saimaannorpalle tehokkaita suojelutoimia mm. antamalla lausuntoja ohjelmista, esityksistä, asetuksista ja kaavoituksesta.
  • Osallistumalla maa- ja metsätalousministeriön Saimaannorppa ja kalastus – työryhmän sekä seurantaryhmän työskentelyyn. Työryhmä ajoi mm. sitä, että vuonna 2011 norppien keskeisistä lisääntymisalueista vajaa 2000 km² saatiin keväisten kalastusrajoitusten piiriin. Myös ympärivuotisen pyydystyyppiasetuksen alueita laajennettiin ja pyydysrajoituksia lisättiin. Kalastusrajoitusasetukset ja -sopimukset uusittiin vuonna 2016. Parannuksia tuli jonkin verran, mutta ei riittävästi. Suomen luonnonsuojeluliitto jätti esitykseen eriävän mielipiteen.
  • Osallistumalla ympäristöministeriön saimaannorpan suojelustrategian ja toimenpideohjelman laatimiseen ja toteutukseen seurantaryhmässä. 
  • Osallistumalla Saimaannorppa-LIFE -hankkeeseen.
  • Norppalähettiläiden kiertäminen Saimaan alueen (Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala) alakouluissa vuosina 2010-2011, 2013 ja 2016-2018. Lähettiläiden koulukiertueilla on tavoitettu yli 10 000 lasta. Lisäksi kesälähettiläät kiersivät kesällä 2013 Lappeenrannassa ja kesällä 2014-2015 Saimaan alueen kesätapahtumissa. Lapsille on järestetty norppaleiri Koloveden maisemissa kesinä 2014-15 ja Pihlajavedellä 2016-17. Niihin osallistui yhteensä noin 80 lasta. Leiri järjestetään myös vuonna 2018.
  • Kiertämällä päiväkoteja saimaannorppa-teemalla pääasiassa Etelä-Karjalassa.
  • Osallistumalla apukinoskolauksiin ja pesälaskentoihin.
  • Esittämällä saimaannorpan elämästä ja sen uhkatekijöistä kertovaa ”Taru saimaannorpasta” –näyttelyä lähes kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Olemme toteuttaneet ja levittäneet myös muita saimaannorpasta kertovia näyttelyitä.
  • Järjestämällä ”Vaihda verkot katiskoihin” – tempauksia yhteistyössä osakaskuntien kanssa eri puolilla Saimaata vuosina 2008–2011 ja 2014-2017. Jo sadat vapaa-ajan kalastajat ovat saaneet kauttamme norpalle turvallisen katiskan. Tempaukset ovat nykyään osa Saimaannorppa-LIFE-hanketta. Vuonna 2014 on järjestetty kaksi tempausta ja vuosina 2015, 2016 ja 2017 yksi. Vuonna 2018 tempaus järjestetään Ruokolahdella Etelä-Karjalassa.
  • Järjestämällä norppaturvallisen Saimaa-katiskan rakennustalkoita.
  • Jakamalla ilmaiseksi katiskakalastajille tuhansia nielurajoittimia, joiden avulla tavallisesta katiskasta saa norpalle turvallisen. Vuonna 2012 alkaneen "Kalasta oikein katiskalla"- kampanjan myötä sopimusten vastaisten katiskoiden määrä tarkistetuista laski vuodesta 2011 vuoteen 2015  50%:sta 2%:iin. Laajentuneiden rajoitusalueiden myötä laittomien katiskojen määrä nousi vuosina 2016-17, joten työ jatkuu.
  • Jakamalla tietoa saimaannorpasta ja sen suojelusta tilaisuuksissa, tapahtumissa, kouluissa, nettisivuilla, facebookissa ja esitteissä.
  • Tapahtumien kuten erilaisten tukikonserttien ja tempausten järjestäminen saimaannorpan suojelun tehostamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi
  • Tekemällä yhteistyötä tutkijoiden, viranomaisten, osakaskuntien ja muiden tahojen kanssa.
  • Tekemällä yhteistyötä Laatokalla toimivien venäläisten ympäristökasvattajien kanssa.
  • Vaikuttamalla rantojensuojeluun ja rantakaavoitukseen (yksittäisinä esimerkkeinä mm. Kangassaari Enonkoskella, Sarviniemi ja Talsionsaari Taipalsaarella, Pistohiekka Puumalassa).
  • Hankkimalla sopivia rantakohteita saimaannorpan suojelutarkoituksiin. Luonnonsuojeluliitolla on omistuksessaan saari Etelä-Karjalassa ja kolme rantakohdetta Etelä-Savossa, jotka kaikki on rauhoitettuja luonnonsuojelualueita.

 

Saimaannorpan suojelun lyhyt historia