Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit 2017

Haluatko edistää luonnon asiaa ehdokkaana tai äänestäjänä kuntavaaleissa 2017? Tämä sivu on sinulle.

Kunnissa luodaan edellytykset kestävälle elämäntavalle. Silti kuntien tehtäviä vähennetään jatkuvasti. Siksi ympäristöasioiden kuten kaavoituksen, ilmasto- ja energiaratkaisujen, ympäristökasvatuksen ja julkisten hankintojen merkitys kunnan päätöksenteossa kasvaa.

Joka neljäs vuosi pidettävissä kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Luonnonsuojeluliitto kampanjoi aktiivisesti kuntavaaleissa luonnon puolesta ja pitää luonnonsuojelun ääntä esillä ehdokkaille ja äänestäjille. Vuonna 2017 vaalit pidetään 9.4.

Nyt tarvitaan ympäristömyönteisiä valtuutettuja ja heille hyviä aloitteita. 

Auta luontoa kuntavaaleissa! Lataa ja jaa digiflyereita kuntavaaliehdokkaille somessa


Alla on luontoa puolustavat kuntavaaliviestit ja -toiveet tuleville valtuutetuille digitaalisina flyereina. Jos haluat auttaa saamaan luonnon äänen kuuluviin kuntavaaleissa 2017 niin auta levittämään näitä viestejä kuntavaaliehdokkaille sosiaalisessa mediassa.

Ohjeet flyereiden jakamiseen

- Lataa joko kaikki tai valitsemasi flyer omalle koneellesi tai kännykän muistiin. Flyerit ovat PNG-kuvia.
- Jaa kuva omassa profiilissasi Twitterissä, Facebookissa tai Instagramissa ja merkitse kuvaan haluamiesi kuntavaaliehdokkaiden profiileja tai puolueiden virallisia tilejä käyttämällä @-tagia.
- Tai jaa kuva yksityisviestillä haluamallesi ehdokkaalle.
- Tai jaa kuva ehdokkaan Facebook-profiilin seinälle.
- Voit jakaa kuvan myös sähköpostilla ehdokkaalle, mutta muista, että sähköpostiliikenne on varmasti vaalien alla tukossa.

Jos et halua ladata kuvia omalle koneellesi:

- Luonnonsuojeluliitto jakaa kuvat omissa some-kanavissaan. Voit käydä jakamassa näitä päivityksiä ja kuvia liiton Facebook- ja Twitter-tileiltä ja levittää niiden sanomaa. Myös jakoihin on mahdollista merkitä ihmisiä @-tagin avulla. 

Luonto kuntavaaleissa 2017

 

Luonto ja ulkoilu turvattava kaavoituksessa ja kuntametsien hoidossa


Luonnon huomioiva kaavoitus säilyttää luonnon monimuotoisuuden ja lähiluonnon virkistysarvot. Kaavoituksen keinoin säilytetään riittävä viherverkosto ja vapaat rannat. Virkistysmetsien hoidon tavoite on luontoarvojen, virkistäytymisen ja maiseman kauneuden vaaliminen. Metsänhoito kohdennetaan ja toteutetaan mahdollisimman luonnonmukaisesti nämä tavoitteet huomioiden. Avohakkuukäytännöstä luovutaan. Vaalikaudella kunnan maille perustetaan vähintään yksi uusi suojelualue edeten kohti kansainvälisesti suositeltua 17 % suojeluastetta.

Ilmastoystävällinen kunta uusiutuviin siirtymällä


Kunnan energiaratkaisuilla luodaan kestävää taloutta ympäristöä kunnioittaen. Kunta laatii ilmastostrategian ja sitoutuu EKOenergian tai vastaavat ilmastohyödyt takaavat ja luonnon monimuotoisuutta turvaavat kestävyyskriteerit täyttävän uusiutuvan energian hyödyntämiseen vuoteen 2030 mennessä. Sitoumus sisältää erilliset energiatehokkuus- ja energiansäästötavoitteet ja keinot ilmastoystävällisten liikkumismuotojen ja liikennepalvelujen vahvistamiseen. Kunta edistää alueellaan olevien pienvesivoimaloiden ja muiden kalojen vaellusesteiden purkamista, ja ainakin yksi sopiva virtavesi ennallistetaan vaelluskalaystävälliseksi.


Ympäristökasvatus kunniaan kunnissa!


Vastuu ympäristökasvatuksesta kuuluu myös kunnille. Tätä on edistettävä käytännöllisin toimenpitein. Luontokerhot tuodaan takaisin kouluihin ja ekotukihenkilöt nimetään työyhteisöihin. Kuntalaisille ja päätöksenteon pohjaksi on oltava saatavilla ajantasainen tieto luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön tilasta.

Julkiset hankinnat kestäviksi


Kunnan hankintaohjeistukseen on kirjattava kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät ohjeet. Myös kunnan rahavirrat kuten sijoitukset on saatava kestäviin uomiin ja irti fossiilisista polttoaineista. Viisas kunta mahdollistaa pienenergiahankkeet, ylläpitää kierrätyskeskuksia ja pyrkii toiminnassaan välttämään jätteen syntymistä sekä tavaroiden uudelleenkäyttöä. Jakamistaloutta voidaan laajentaa esimerkiksi lisäämällä kirjastojen tarvekalulainausta (tavarapyörät, porat ym.). Kunta ehkäisee aktiivisesti ruokahävikkiä laitoksissaan, hankkii kasvispainotteista ja eettisesti kestävää luomua ja lähiruokaa sekä käyttää rakentamisessa kierrätettäviä materiaaleja.


Miten vaikuttaa kuntametsien tulevaisuuteen?


kuntametsaopas_kuntavaalisivu2017
Luonnoltaan vetovoimaiset kuntametsät innostavat ihmisiä ulkoilemaan. Luonnossa liikkuminen vaikuttaa positiivisesti kuntalaisten terveyteen ja hentää kuntien terveysmenoja. Hallitusti luonnontilaisilla kuntametsillä voidaan edistää uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua. Hallittu luonnontila on myös edullinen tapa hoitaa virkistysmetsiä.

Luonnonsuojeluliiton kuntametsäoppaassa käydään läpi kuntametsien hyödyt asukkaille ja luonnolle sekä keinot parantaa niitä. Oppaassa tarkastellaan kysymyksiä:

• mitä on hallittu luonnontila metsis
• miten kuntametsien käsittelystä päätetään ja miten siihen vaikutetaan
• hyviä esimerkkejä siitä, miten metsien hoidosta päätetään yhdes
• miten harjoittaa metsätaloutta kunnan talousmetsissä, niin että siitä on vähiten haittaa luonnon monimuotoisuudelle ja virkistyskäyttäjille

Lataa opas tästä

 

Lue ilmastotoimista ja resurssiviisaudesta kunnissa