Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Kohtuutalous / MIPS / MIPS-lukuja / Sähkö, lämpö ja muut energianlähteet

Sähkö, lämpö ja muut energianlähteet

Tässä taulukossa on sähkön ja lämmön MI-kertoimia (kg/kWh) eri maissa ja eri tuotantotavoilla. Esitettyjä kertoimia on joko laskettu tai käytetty Suomessa tehdyissä tutkimuksissa ja selvityksissä.

sahkojalampo.jpg
Seuraava taulukko sisältää sähkön ja lämmön lisäksi muiden energianlähteiden MI-kertoimia (kg/kg) eri maissa.  Se on kokonsa (462 kt) vuoksi PDF-muodossa.

Sähkö, lämpö ja muut energianlähteet.LÄHTEET:

1. Wuppertal-instituutti 2003. Wuppertal-insituutti 2003 List of Material intensities.
  http://www.wupperinst.org/en/info/entwd/index.html?&beitrag_id=437&bid=169
2. Vihermaa Leena, Lettenmeier Michael, Saari Arto 2005. RautatieMIPS - Luonnonvarojen 
  kulutus Suomen rautatieliikenteessä. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 56/2005. 
3. Salo Ville, Lettenmeier Michael 2006. SähkölaiteMIPS - Käyttöiän ja energiatehokkkuuden
  vaikutus sähkölaitteiden aiheuttamaan materiaalipanokseen. Pääkaupunkiseudun
  kierrätyskeskus Oy, Uusi Elämä -hanke.
4. Schmidt-Bleek F., Bringezu S., Hinterberger F., Liedtke C., Spangenberg J., Stiller H. & 
  Welfens M.J. 1998. MAIA. Einführung in die Material-Intensitäts-Analyse nach dem 
  MIPS-Konzept. Wuppertal Texte. Basel: Birkhäuser.
5. Nieminen Anni, Lettenmeier Michael, Saari Arto 2005. LentoMIPS - Luonnonvarojen kulutus
  Suomen lentoliikenteessä. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 57/2005.
6. Sinivuori Paula 2004. Kahden Helsingin yliopiston rakennuksen luonnonvarojen kulutuksen
  selvittäminen MIPS-laskennan avulla. Pro gradu -työ, Helsingin yliopisto, Biotieteellinen 
  tiedekunta, ympäristönsuojelutiede.
7. Salo Marja, Lettenmeier Michael, Lähteenoja Satu. MatkailuMIPS - Matkailun
  luonnonvarojen kulutus. Tutkimusraportin luonnos, kesäkuu 2007.
8. Hacker J. 2003. Bestimmung des lebenszyklusweiten Naturverbrauches fûr die
  Elektrizitätsproduktion in den Ländern der Europäischen Union. Diplomarbeit. Wien:
  Technische Universität Wien. Fakultät fûr Elektrotechnik und Informationstechnik.
9. Nikula J. 2004. Suomessa vesivoimalla tuotetun sähköenergian MIPS-käsitteen mukainen
  materiaali-intensiteetti, Ympäristöstrategioiden ja teknologian arvioinnin erikoistyö, Teknillinen
  korkeakoulu, Espoo.
10. Ritthoff M., Rohn H., Liedtke C. 2002. Calculating MIPS - Resource productivity of products
  and services. Wuppertal Spezial 27e. (Saatavissahttp://www.wupperinst.org/en/info/
  entnd/index.html?&beitrag_id=257&bid=169)

Takaisin olemassa olevia MIPS-lukuja sivulle.