Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Kohtuutalous / Mikä kohtuutalous?

Mikä kohtuutalous?

Luonnonvarojen ylikulutus, ilmastonmuutos, talous- ja velkakriisit sekä kasvava eriarvoisuus ovat aikamme suuria haasteita, jotka pakottavat tarkastelemaan taloutta uusin silmin.

Kuva: Flickr Evan Leeson (CC BY-NC-SA 2.0)

Suuri osa aikamme ympäristöongelmista juontaa juurensa markkinatalouden perusajatukseen, jonka mukaan talouden tulee kasvaa äärettömästi, jotta yhteiskunta ei romahda. Viimeisten 30 vuoden aikana maailman talous on tuplaantunut, mutta samalla maapallon ekologisen kantokyvyn rajat on ylitetty monelta osin. Maailmanlaajuisesti kulutamme jo nyt puolitoista kertaa niin paljon kuin ympäristö pystyy kestävästi kantamaan. Samaan aikaan myös taloudellinen eriarvoisuus on lisääntynyt ja vauraus on yhä harvempien käsissä.

Suomen luonnonsuojeluliiton kohtuutaloushankkeessa kasvutalouden kipukohtiin tartutaan ratkaisukeskeisellä otteella. Ympäristö- ja hyvinvointihaasteisiin vastaaminen edellyttää pureutumista ongelmien alkulähteille. On pohdittava, voiko ratkaisuja ylipäätään yhdistää talouden jatkuvaan kasvuun. Miten talouskasvu ja ekosysteemin rajat ovat sovitettavissa yhteen? Millaisin keinoin voidaan luoda runsasta ja hyvinvoivaa elämää ilman ylikulutusta?

Mikä kohtuutalous?

Kohtuutalouden peruslähtökohtana on, että maapallon kantokyky luo reunaehdot, joihin talouden on sopeuduttava. Tavoitteena on talousjärjestelmä, joka tuottaa oikeudenmukaista hyvinvointia ympäristön asettamissa rajoissa.

Kohtuutalous suhtautuu kriittisesti talouskasvun ideologiaan ja kyseenalaistaa talouden kulttuurisen ylivallan. Se tavoittelee järjestelmää, jossa hyvinvointi pystytään turvaamaan talouskasvusta ja globaalista kilpailukyvystä riippumatta.

Tavoitteena on talousjärjestelmä, joka tuottaa oikeudenmukaista hyvinvointia ympäristön asettamissa rajoissa.

Kohtuutalouden edistämisessä keskeistä on kokonaisvaltainen ajattelu ja uudenlaisten talouden toimintamallien rakentaminen. Esimerkiksi ekotehokkuus on toistaiseksi nähty ratkaisuna rajallisen maapallon ongelmaan. Tuotannon ja kulutuksen kasvun on kuitenkin huomattu syövän ekotehokkuuden hyödyt - tasaisesta ekotehostumisesta huolimatta luonnonvarojen absoluuttinen kulutus on lisääntynyt. Vaikka ekotehostaminen on tärkeää, pelkkä teknologiaan panostaminen ei riitä: muutoksen on oltava kokonaisvaltainen.

Kohtuullisempaa taloutta edistävien toimintamallien ja poliittisten päätösten lisäksi kohtuuden saavuttaminen vaatii myös arvojen ja asenteiden muutosta. Kulutuksen, materialismin ja kasvun korostamisen tilalle tarvitaan hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä vaaliva kohtuuden kulttuuri. Talous on palautettava aidosti välineen asemaan. On myös huomattava, että itse asiassa merkittävä osa hyvinvointiamme luovista tekijöistä jää rahatalouden ulkopuolelle – hyvät ystävät, puhdas luonto, harrastukset ja henkinen kehitys.

Polkuja kohtuutalouteen -hanke

Vuonna 2015 Luonnonsuojeluliitto on pureutunut kohtuutalouskysymyksiin Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa. Olemme järjestäneet vuoden aikana erilaisia tapahtumia ja seminaareja ympäri Suomea, toteuttaneet kohtuutalouteen liittyvää vaikuttamistyötä ja tuottaneet erilaisia julkaisuja ja tekstejä. Lisätietoja ja lukemista löydät tämän sivun lopusta sekä Vaihtoehtoja kasvutaloudelle -sivulta.

Kohtuusjulkaisu 2015

Osana hanketta tuotimme julkaisun "Kohtuutalouden ratkaisut", joka tarkastelee talouden ja ympäristökysymysten kytköksiä sekä kertoo havainnollisesti, mistä kohtuutaloudessa on kyse. Tiivis tietopaketti tarjoaa ratkaisuja ja havainnollistaa esimerkein, miten ajattelumallit ja toimintatavat muuttuvat maapallon rajat huomioiviksi. Julkaisu myös antaa tavalliselle ihmiselle työkaluja puhua taloudesta ja kannustaa kestävien ratkaisujen etsimiseen. Sähköinen versio oppaasta on maksutta ladattavissa verkkosivuiltamme: www.sll.fi/kohtuusjulkaisu.

 

Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.


Lue lisää aiheesta:

 

Näkökulmia kohtuutalouteen -juttusarja

 

Järjestä oma kohtuutaloustilaisuus

 

Koneen Säätiön logo