Sijainti: Pääsivu / Mitä me teemme / Kohtuutalous / Jätteet / Jätteen ennaltaehkäisy

Jätteen ennaltaehkäisy

Jätteen ennaltaehkäisy

 

Valmistuksessa ja raaka-aineiden jalostuksessa syntyy lähes aina huomattavasti enemmän jätettä kuin lopulta itse tuotteesta. Suomessa  syntyi vuonna 2007 3 miljoonaa tonnia yhdyskuntajätettä (Tilastokeskus), mutta materiaalin kokonaiskäyttö oli 500 miljoonaa tonnia (Tilastokeskus). 

Ekotehokkaiden, luonnonvaroja vähemmän tuhlaavien toimintatapojen yleistyminen on laajasti hyväksytty tavoite. Esimerkiksi Euroopan unioni teki kesällä 1997 YK:ssa Rion seurantakokouksessa (UNGASS) ns. ekotehokkuusaloitteen, jossa todettiin, että teollisuusmaissa luonnonvarojen tuottavuutta on parannettava 10-kertaiseksi seuraavan 30—40 vuoden aikana.

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että erityisesti hallinnon ja yritysten toimien pääpainon pitäisi tulevina vuosina olla ehkäisymahdollisuuksien selvittämisessä ja toteuttamisessa. Luonnonsuojeluliitto on muistuttanut lukuisissa yhteyksissä, että ehkäisemällä jätteiden syntyä, edistetään myös muiden ympäristöongelmien ratkaisemista ja lisäksi säästetään kustannuksia. Perinteisessä politiikassa ei ole huomioitu kasvavan jätevirran yhteyttä ilmastonmuutokseen, metsien tai biodiversiteetin häviämiseen, myrkyllisiin päästöihin, eroosioon jne.

Kahdeksan tapaa ehkäistä jätteen syntyä

  1. Valitset.jpgTuotteiden mukana tulevat hyvät huolto-, korjaus-, säilytys- ja käyttöohjeet, jotta niitä ei heitetä pois pikkuvikojen takia.

  2. Monikäyttöisyyden edistäminen. Ei valmisteta tai hankita montaa tuotetta suorittamaan samantapaisia toimintoja.

  3. Yhteiskäyttön ja palveluiden käyttön edistäminen. Kuluttajien käytössä tulee olla tuotteiden lainaus-, vuokraus- ja liisauspalveluita sekä yhteisomistusmuotoja ja palvelunostamismahdollisuuksia hyödykkeiden yksityisen omistamisen sijaan (esimerkiksi kirjasto ja autojen yhteiskäyttöyritys CityCarClub). Käytettävissä tulee olla mm. toimiva joukkoliikenne, vuokrauspalveluita esim. harvoin tarvittaville koneille, laitteille, erityistyökaluille ja juhla-astiastoille sekä helposti saavutettavat talo- tai yleiset pesulat ja saunat. Näitä tulee suosia myös taloudellisella ohjauksella.

  4. Kertakäyttöä karsitaan ja etsitään sille tarjotaan vaihtoehtoja, esimerkiksi kestoastiat, käsipyyhkeet, vaipat, konttorikoneiden värikasetit, uudelleentäytettävät ja -käytettävät pakkaukset. Pakkaukset pitää kuitenkin optimoida niin, ette ne suojaavat tuotteita pilaantumiselta ja rikkoontumiselta.

  5. Varmistetaan riittävät valvontaresurssit, että tuottajien velvollisuus ohjata käyttökelpoiset tuotteet uudelleenkäyttöön toteutuisi käytännössä.

  6. Siirrytään avoimen lähdekoodin ohjelmiin. Tämä ehkäisee sähkö- ja elektroniikkalaiteromun syntyä. Julkishallinto voi näyttää mallia. Sähköpostin välityksellä lähetetyt kaupallisilla formaateilla lähetetyt liitetiedostot ovat yksi suurimmista syistä siihen, että tietokoneita uusitaan tarpeettoman usein. Avoimen lähdekoodin suosimista Vääryys.jpgesitetään EU-hallinnonkin asiakirjoissakin.

  7. Huolto- ja korjauspalveluiden toimintaedellytyksiä ja saatavuutta parannetaan.

  8. Käyttökelpoisille tuotteille ja osille luodaan toimivat uudelleenkäyttömarkkinat, jotka ovat kuluttajan kannalta yhtä helposti saavutettavissa kuin jätehuollon palvelut ja uusien tuotteiden markkinat.

Lisää tietoa jätteenehkäisystä:


Kuvat: Laura Räsänen

Päivitetty 4/2012