Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri Meri-Kymen yhdistys

Kotka
Navigaatio päälle/pois

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Meri-Kymen Luonto ry on Suomen Luonnonsuojeluliiton (=SLL) paikallisyhdistys ja SLL Kymenlaakson piirin jäsenjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on toimia sekä kotikaupungin Kotkan luonnon että Pyhtään ja entisen Ruotsinpyhtään kunnan ja ympäristön luonnon edunvalvojana, lisätä kuntalaisten ympäristötietoutta ja edistää luontoharrastusta. Yhdistys on puolueisiin sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon luonnonsuojelun kansalaisjärjestö.

LUONNONSUOJELU JA LUONTOHARRASTUS
Yhdistys seuraa Kotkan, Pyhtään ja entisen Ruotsinpyhtään luonnon tilaa ja sitä uhkaavia tekijöitä sekä pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon. Yhdistys valistaa ja tiedottaa kuntalaisia luonto- ja ympäristöasioissa sekä edistää luontoharrastusta järjestämällä retkiä erilaisiin Kymenlaakson luontokohteisiin.
Yhdistys on edelleen sitoutunut Itämerihaasteeseen sekä Itämeren suojeluun. Yhdistys tukee uusiutuvaa energiaa, kuten lähes päästötöntä tuulivoimaa mikä vähentää tuontiriippuvuutta ja lisää kotimaassamme tuotetun energian osuutta.

TAPAHTUMAT
Vuonna 2019 yhdistys järjestää ainakin seuraavat tapahtumat:

 • ”Luonto lainassa”- viikko helmikuussa 2019
 • toukokuussa jo perinteeksi muodostunut ja suosittu Arktika- retki tarjoaa mahdollisuuden kokea lintujen kevätmuutto saaristosta käsin asiantuntijan opastuksella
 • kesäkuussa luonnonkukkien päivänä järjestetään kasviretki jossakin paikallisessa luontokohteessa
 • lapsille pidetään ötökkäretki ja aikuisille kasviretki
 • lepakkoretki järjestetään kesän aikana
 • koiralenkkejä järjestetään muutama vuoden aikana
 • Suomen luonnon päivänä 31.8.2019 järjestetään suoretki
 • retkiä Pyhtäälle tulevat olemaan mm. ketotalkoot Munapirtissä ja karpaloretki Munasuolle
 • Suomen Luonnonsuojeluliiton valitsema ympäristönsuojeluteema vuodelle 2019 tulee näkymään myös Meri-Kymen Luonto ry:n tapahtumissa
 • luontokerhotoimintaa
 • syksyllä järjestetään sieni/puolukkaretki
 • syksyllä tulee olemaan luontokuvailta Kotkan kaupunginkirjastolla

Yhdistys voi järjestää resurssiensa puitteissa muitakin retkiä ja tapahtumia mielenkiinnon ja tarpeen mukaan sekä on mukana tavaranvaihtopäivien järjestämisessä Kotkan kestävän kehityksen yhteistyöryhmän kanssa.

EDUNVALVONTA
Yhdistys seuraa kunnallista päätöksentekoa ja pyrkii vaikuttamaan siihen. Yhdistys antaa lausuntoja ja mielipiteitä, tekee muistutuksia, kannanottoja ja aloitteita mahdollisuuksien mukaan. Erityistä huomiota kiinnitetään maankäytön suunnitteluun, kaavoitukseen, ympäristölupiin, jätehuoltoon ja liikenneratkaisuihin. Yhdistys seuraa toiminta-alueensa rakennushankkeiden suunnittelua ja toteuttamista.

YHTEISTYÖ
Yhdistys pyrkii lisäämään aktiivitoimijoiden määrää, etenkin jäsenien aktivoimista halutaan edistää. Yhteistyötä voidaan tehdä myös muiden toimialueen kansalaisjärjestöjen ja organisaatioiden kanssa. Metsähallituksen kanssa toteutetaan yhteistyössä siivoustalkoita luonnonsuojelualueilla. Pyhtäällä järjestettävät Hinkabölen ketotalkoot toteutetaan yhteistyössä Munapirtin saaren kyläyhdistyksen kanssa.

TIEDOTUS
Yhdistys lähettää vuoden aikana kaksi sähköistä jäsentiedotetta. Lisäksi yhdistys lähettää jäsenistölleen Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin julkaiseman Kymenlaakson Luonto- lehden. Yhdistyksen kotisivut uusitaan ja ne tullaan julkaisemaan osoitteessa sll.fi/meri-kymi. Kotisivuilla tiedotetaan tulevista tapahtumista sekä julkaistaan kuvia ja kertomuksia yhdistyksen tapahtumista. Yhdistyksen ja jäsenten välistä tiedotusta pyritään tehostamaan. Tiedotuksia lähetetään myös yhdistyksen sähköpostiringin kautta. Yhdistys toimittaa ilmoitukset yhdistyksen tapahtumista kotisivuille, yhdistyksen Facebook- sivuille ja mahdollisuuksien mukaan Luonnonsuojelija- lehteen ja sanomalehtien järjestöpalstoille. Hyvällä ja asiallisella tiedottamisella pyritään kasvattamaan yhdistyksen tapahtumien osanottajamääriä. Tarvittaessa toiminnasta voidaan lähettää tiedote tiedotusvälineille.

JÄRJESTÖTYÖ
Yhdistys pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Hallitus kokoontuu ainakin 9 kertaa vuoden aikana suunnittelemaan ja organisoimaan yhdistyksen toimintaa. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia tai sähköpostikokouksia. Yhdistystä Suomen Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson  piirin hallituksessa edustavat Tarja Kemppainen,  Markku Suoknuuti ja Antti van Wonterghem  ja Heikki Hyttinen.

YHDISTYKSEN TALOUS
Yhdistys saa tuloja pääosin jäsentensä maksamista jäsenmaksuista. Viime vuosina lisää toimintatuloja on saatu Kotkan kaupungin sekä Pyhtään kunnan myöntämästä ympäristöavustuksesta. Kymen Vesi Oy tukee luontokerhotoimintaa. Yhdistyksen yllä mainitut tapahtumat ja retket ovat yleensä osallistujille maksuttomia. Ainoat maksulliset tapahtumat ovat vuosittain olleet kokopäivän Arktika- retki Ulko-Tammioon sekä marraskuussa pidetty luontokuvailta. Joskus on myös lepakkoretkestä peritty nimellinen maksu. Edellä mainittujen tapahtumien maksullisuus johtuu aluksen vuokrakulusta (Arktika) sekä esiintyjän matka- ja esityskuluista sekä tilavuokrasta. Huolimatta osallistujille järjestetyistä maksuttomista tilaisuuksista yhdistyksen talous pyritään pitämään vakaana ja taloudelliselta kannalta tähdätään vuosittain +/- -tulokseen.