Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Mäntsälän yhdistys

Mäntsälä
Navigaatio päälle/pois

Sandbergin pelto kuuluu Ohkolanjoen Natura-alueeseen. Se on myös luokiteltu Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemakohteeksi. Pinta-alaltaan entinen laidunkäytössä ollut pelto on noin 3,5 hehtaaria. 

Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys on hoitanut Sandberginpeltoa niittämällä. Yhdistys on myös kaskennut koealoja, jolla on ollut positiivinen vaikutus uhanalaisen hirvenkellon esiintymiseen.  

Pellolla kasvaakin niittykasvillisuutta, mm. edellä mainittu uhanalainen (VU) hirvenkello ja silmälläpidettävät (NT) ketoneilikka, ketonoidanlukko ja laskospoimulehti sekä erittäin uhanalainen (EN) saunionoidanlukko. Lisäksi edustavaan niittykasvillisuuteen kuuluu saksan- ja keväthanhikki, hakarasara ja särmäputki.  Sandberginpellon perhoslajisto on myös edustava, siellä esiintyy mm. mansikkakirjosiipi, pihlajaperhonen, keto-, rinne- ja orvokkihopeatäplä,  haapaperhonen, niittyvihersiipi, virnapunatäplä, direktiivilajeihin kuuluva kirjoverkkoperhonen sekä silmälläpidettävät (NT) ketokultasiipi ja tummakirjosiipi.

Itäpuolella kulkee moottoritie ja oikorata, joista kantautuu jonkin verran häiritsevää melua alueelle. Muuten kohteella vierailu on hieno luontoelämys ja kohde on maisemallisestikin hyvin kaunis.

Toiminta

Yhdistys edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalii kulttuuriperintöä toiminta-alueellaan.

Lue lisää

NCC Kielo -projekti

Sisältöä tulossa pian...

Lue lisää