Sijainti: Pääsivu / Luonnonsuojelija / Lehtiarkisto / 2018 / 2/2018 / Näin tunnistat luonnonmetsän

Näin tunnistat luonnonmetsän

Tieto lisää luontoretkeilyn nautintoa. Kun ymmärtää lahopuun merkityksen, alkaa puupökkelöä katsoa arvostavasti. Ryteikkö onkin elämää kihisevä lintuparatiisi ja vanha haapa kuin metsän ikivanha kuningas.

Teksti Miia Pietiläinen, kuvat Pertti Harstela / Vastavalo ja Jyri Mikkola

Luonnonmetsästä tulevat yhdelle ensimmäisenä mieleen naavan peittämät puuvanhukset, paksu sammalpeite ja korppien raakunta. Toinen taas arvelee, että nuori hoitamaton luonnonmetsä on läpipääsemätön ryteikkö.

Luonnonmetsiä on tosiasiassa monenlaisia. Ne voivat olla avaria ja valoisia mäntykankaita, kituliaita ja harvapuisia kalliomänniköitä ja rämeitä tai reheviä lehtoja. Luonnonmetsiä löytääkseen ei myöskään tarvitse lähteä erämaihin, sillä keskellä kaupunkiakin voi olla ihmistoiminnalta suojattu metsäalue.


Luonnonmetsän piirteitä


1. Runsaasti lahopuuta

Luonnonmetsien selvin yhdistävä piirre on lahopuun määrä. Keloja, pökkelöitä ja muuta lahoavaa puuta löytyy koskemattomista metsistä jopa kaksikymmenkertaisesti talousmetsiin verrattuna. Myrskyssä kaatuneet puut retkottavat  pitkin ja poikin.

2. Vanhoja ja nuoria puita

Luonnontilaisessa metsässä vanhoja puita on runsaasti ja puuston ikähaitari on laaja. Saadessaan kasvaa rauhassa mänty voi elää pohjoisessa jopa 800-vuotiaaksi. Ikihonkien lomassa kasvaa niin taimia kuin keski-ikäisiäkin puita.

3. Mosaiikkimainen metsä

Luonnonmetsä on mosaiikkista ja vaihtelevaa. Tilkkutäkkimäisessä metsässä vaihtelevat niin puulajit kuin aukeat, ryteiköt ja niitytkin. 

4. Vanhojen metsien lajeja

Luonnonmetsän lajikirjo on erilainen kuin yksitoikkoisen talousmetsän. Vanhojen metsien vähenemisen vuoksi monet niille tyypillisistä lajeista ovat harvinaisuuksia. Kaikkea peittävät päällyslajit: käävät ja sienet, jäkälät, sammalet, naavat ja lupot. Eri lahoamisvaiheissa olevat puut antavat ravintoa ja kodin valtavalle määrälle erikoistuneita selkärangattomia. Monia lahopuuhun erikoistuneita sieniä, kolopesiviä lintuja ja nisäkkäitä sekä vaateliaita kasveja esiintyy vain vanhoissa luonnonmetsissä.

Julkaistu Luonnonsuojelijassa 2/2018. Lehti on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenetu. Liity: sll.fi/liity