Sijainti: Pääsivu / VARMUUS / Paikallisyhdistykset / Kemin Seutu

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry.

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistyksen toiminta-alue kattaa Kemin, Keminmaan, Tervolan ja Simon kunnat. Seuratkaa yhdistyksemme tapahtumia netistä: http://www.sll.fi/lappi/paikallisyhdistykset/kemin-seutu

  

Hallitus ja yhteystiedot

HALLITUS

31.10.2013 olleessa syyskokouksessa hallitukseen valittiin

Aimo Tervahauta (puheenjohtaja)

Hilkka Lipponen

Pentti Myllyneva

Liisa Puupponen

Tapio Siirilä

ja varajäseniksi

Seppo Junes

Yrjö Lukkari

Anita Parsiala

Helena Sarta

 Johtokunnan kokous 24.2.2014

Hallituksen kokous 24.2.2014

 

TULEVAA TOIMINTAA

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Toimintasuunnitelmassa on seuraavia asioita. Päivämäärät täsmentyvät myöhemmin.

Kevätkokous helmi-maaliskuussa

Kevään aikana tilaisuus kaivosten jätevesistä ja Perämeren tilasta

Mansikkanokan puiston siivoustalkoot toukokuussa

Luonnonkukkien päivän retki kesäkuussa

Meriretki Perämerelle

Jatketaan ydinvoiman vastustamista

Osallistutaan alueemme kaavoitusasioihin

Mielipiteitä ja lausuntoja YVA-asioista

 

TAPAHTUNUTTA

 

Luonnonkukkapäivä 15.6.2014

Luonnonkukkapäivän retki suuntautui Kemin Ajoksen Murhaniemeen. Väkeä oli mukana runsaasti.

Kuvissa alueelta tavattu ruijanesikko sekä osa retken osanottajista.

Kevätkokous 26.3.2014

 

Kokouksessa käsiteltiin tilit ja hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus ja suunniteltiin kuluvan vuoden toimintaa.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013 tilit ja toimintakertomus ja suunniteltiin kuluvan vuoden toimintaa.

Alustus

Outokumpu Oy:n ympäristöpäällikkö Juha Kekäläinen kertoi suunnitelmista pumpata kahdesta Elijärven kaivoksen avolouhoksesta noin 4,7 miljoonaa kuutiometriä vettä Iso-Ruonaojaan.

keskustelu

Tilaisuuden osanottajilla oli ympäristöpäälliköltä kaikenlaista kysyttävää.

Muistutus Sarius-hankkeen asemakaavasta

Hilkka Lipponen, Liisa Puupponen ja Tapio Siirilä tekivät johtokunnan valtuuttamina 12.3.2014 Kemin kaupungille seuraavan muistutuksen:

Perustava virhe Sarius-hankkeessa on tehty siinä, kun alueelle hyväksyttiin yleiskaava, joka mahdollistaa puistojen ja urheilu- ja virkistysalueiden kaavoittamisen asuintaloiksi ja hotelleiksi. Esitämme siksi, että asemakaavan valmistelua ei jatketa pitemmälle. Sen sijaan on ryhdyttävä valmistelemaan sellaista yleiskaavan muutosta, joka säilyttää lähes viimeiset keskustassa olevat puistot ja virkistysalueet.

Esityksemme perusteluksi esitämme seuraavaa:

  • Kemissä hotellien käyttöaste on 30 ... 40 %. Mitään tarvetta uusien hotellin rakentamiselle ei siten ole.
  • Kemissä on jatkuvasti tyhjillään yli 300 asuntoa. Myöskään pula asunnoista ei siten ole peruste rantojen asuintaloiksi kaavoittamiselle.
  • Mansikkanokan puisto on ainoa keskustan tuntumassa oleva vähänkään luonnontilaisempi alue. Sellaista tarvitaan ruohonleikkuukoneella ajeltavien puistojen lisäksi.
  • Talvella alueella on paljon käytetty hiihtolatu. Valaistu latu lähes luonnontilaisessa ympäristössä kaupungin keskustassa on lähes ainutlaatuinen ja on sellaisena säilytettävä.

SYYSKOKOUS 31.10.2013

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käytiin vilkasta keskustelua tulevasta toiminnasta.

31.10.2013 pidetyn syyskokouksen osallistujia.

KEMI IRTI FENNOVOIMASTA

 

Juliste

Kemin kaupunginvaltuustolle esitettiin 29.10.2013 pidetyssä kokouksessa noin 3,8 miljoonan euron lisäsijoitusta Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen. Pitkällisen keskustelun jälkeen valtuusto päätti äänin 27 - 16, että tällaista rahaa ei Fennovoiman hankkeeseen anneta. Kaikki valtuustoryhmät, joissa on enemmän kuin yksi valtuutettu, hajosivat äänestyksessä.

Valtuusto 29.10.2013

Valtuustoryhmien kokouksiin meneville valtuutetuille kerrottiin mitä mieltä kemiläiset ovat rahojen sijoittamisesta Fennovoiman hankkeeseen.


VAIHTOEHTOJA TALOUDELLE

Kemin Työväenopiston ja Kemin seudun luonnonsuojeluyhdistyksen luento- ja keskustelutilaisuus oli Kemissä 10.10.2013. Luennoitsijana oli filosofian tohtori ja tietokirjailija Kaarina Kailo.

Kaarina Kailon luentotilaisuus Kemissä

Yhdistyksen puheenjohtaja Aimo Tervahauta avasi tilaisuuden

Yleisöä 

Yleisö osallistui vilkkaasta keskusteluun.

 

KEMIN RUUTINPUISTON ASEMAKAAVA KUMOTTIIN

Kemiläinen rakennusliike M. Kurtti Oy sai Kemin kaupungin kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella rakennusoikeuden meren rannassa olevan Ruutinpuiston alueelle. Asemakaavan mukaan alueelle on mahdollista rakentaa kolme jopa seitsemänkerroksista kerrostaloa. Nykyisellään hyvin hoidetun puiston osana on erillinen koirapuisto ja puistossa on myös paljon käytetty frisbeegolfrata. Rakentaminen merkitsisi paitsi taas yhden puiston hävittämistä myös näköyhteyden katkeamista merelle.

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys valitti asemakaavasta. Valituksen perusteella Rovaniemen hallinto-oikeus kumosi Ruutinpuiston asemakaavan lainvastaisena joulukuussa 2012. Hallinto-oikeuden mukaan asemakaava ei ole tarpeeksi tarkka eikä selkeä kaupunkikuvan kannalta erittäin tärkeälle alueelle.

Luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtajan Aimo Tervahaudan mielestä Kemin kaupunki oli siirtänyt omaa kaavoitusvaltaansa rakennusliikkeelle.Tervahaudan mukaan tämä oli hallinto-oikeudenkin kanta ja siksi asemakaava kumottiin.

 

Korouoman syysretki

Kuvaaja: Pentti Korpela

Korouoma1 Korouoma2 Korouoma3 Korouoma4

 

Korouoma5 Korouoma6 Korouoma7 Korouoma8

 

 

 

SANDSKÄRIN RETKI  3.7.2011

Sandskärin hautausmaa.1.JPG

Sandskärin kirkkoSandskärin kirkossa

 

Sandskärin opas ja retkeläiset.1.JPG