Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Kaivokset ja malminetsintä

Kaivoksien toimintaan ja malminetsintään kohdistuva edunvalvonta

Kaaviokuva kaivoshankkeiden viranomaisvaiheista

Suurempi kaaviokuva ja lisätietoa viranomaisista löytyy täältä.

Lisätietoa kaivos- ja ympäristöviranomaisista ja heidän päätöksistään löytyy Linkkivinkeistä (sivun yläreunasta) kohdasta Ympäristön käyttöä ohjaavia ja valvovia valtion viranomaisia (vasen alareuna).

 

Katso minidokumentti aiheesta Kaivoshankkeet varjostavat Lapin luontoa.

Katsaus malminetsinnästä suojelualueella Suomessa Kansainvälisen soidensuojeluryhmän (International Mire Conservation Group) julkaisussa IMCG Bulletin: October 2016 (sivut 21-23): Esimerkkitapauksensa Viiankiaapa.

 

Esitykset eri tilaisuuksissa

5.5.2018 Kestääkö rajajoki kaksi kaivosta? Väylänvarren tapaaminen, Juoksenki.

8.4.2016  Malmiryntäys Lapissa jatkuu, Kaivosfoorumi 2016, Pikkuparlamentti, Helsinki

12.3.2015  Kaivoshankkeiden viranomaisvaiheet ja tietoa Ylitornion malminetsinnästä, Miksi luonnonsuojelijat eivät halua kaivoksia?, valtuustosali, Ylitornio

29.11.2014 Sokli-seminaarissa pidetyn FL Marianne Juntusen esitys löytyy verkko-osoitteesta http://www.slideshare.net/mkjuntun/sokliseminaari2014


2018

18.7. Valitus AVI:n Soklin kaivosta koskevasta ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisesta päätöksestä

30.5. Vastaselitys Tukesin lausuntoon pHO:n Mawsonin malminetsintälupapäätöksestä.

7.5. Valitus ja vaatimus täytäntöönpanon kieltämiseksi Kittilän Agnico Eagle Finland Oy:n Tukesin myöntämästä purkuputkiluvasta

30.4. Lausunto Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaava- ja asemakaavaehdotuksesta sekä Rautuvaaran teollisuusalueen asemakaavaehdotuksesta

9.3.2018 Lausunto koskien Viiankiaavan YVA-ohjelmaa

9.2.2018 Valitus ja vaatimus täytäntöönpanon kieltämiseksi Mawson Oy:n malminetsintäluvasta Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle


2017

16.10.2017 Valitus Hannukaisen kaivospiirin määräämistä koskevasta päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

19.1.2017  Vastaselitys Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Tukesin antamasta lausunnosta ja GTK:n antamasta vastineesta koskien malminetsintälupaa Lätäsenon-Hietajoen soidensuojelu- ja erämaa-alueelle


2016

9.12.2016  Vastaselitys KHO:lle koskien Sakatti 1-5 malminetsintälupaa Viiankiaavan suojelualueelle

19.9.2016  Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä, joka koski AA Sakatti Mining Oy:n malminetsintälupaa Viiankiaavalle

4.8.2016  Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Lätäsenon-Hietajoen soidensuojelu- ja Natura-alueen malminetsintäluvasta GTK:lle

28.6.2016  Mielipide Suhangon kaivospiirin raukeamisen lykkäämisestä

23.6.2016  Mielipide Hannukaisen kaivospiirihakemuksesta

15.6.2016  Lausuma Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle AA Sakatti Mining Oy:n vaatimukseen korvata heidän oikeudenkäyntikulut

18.5.2016  Vireillepano Lapin ELY-keskukselle Kittilän kaivoksen tuotantomääristä

23.3.2016  Vastaselitys Pohjois-Suomen HAO:een koskien Tukesin lausuntoa ja AA Sakatti Mining Oy:n vastinetta Viiankiaavan malminetsinnän jatkoluvasta tehdystä valituksesta kaivoslain perusteella

7.3.2016  Piirin vastaselitys KHO:lle koskien ympäristöministeriön lausuntoa ja AA Sakatti Mining Oy:n vastinetta Viiankiaavan malminetsinnän jatkoluvasta tehdystä valituksesta soidensuojelulain perusteella

19.1.2016  Mielipide AA Sakatti Mining Oy:n jättämästä täytäntöönpanohakemuksesta Tukesille


2015

Yhteenveto Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 24.8.2015 antamasta päätöksestä, joka koski Mawsonin malminetsintää Mustiaapa-Kaattasjärven Natura 2000 -alueella.

30.11.2015  Valitus KHO:een ympäristöministeriön tekemästä malminetsintäpäätöksestä Viiankiaavan soidensuojelualueelle

30.11.2015  Vastaselitys KHO:lle koskien Tukesin lausuntoja ja Mawson Oy:n vastinetta Mustiaapa-Kaattasjärven malminetsintäalueella

27.11.2015  Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen koskien Tukesin myöntämää malminetsintälupaa AA Sakatti Mining Oy:lle

7.10.2015  Vastaselitys KHO:een koskien Tukesin ja Yaran vastineita Soklin kaivospiirin muutoksesta

6.10.2015  Vastaselity KHO:een koskien Kittilän kaivoksen laajennusta ja lupaehtojen tarkistusta

28.7.2015  KHO:lle täydennys koskien kirjeenvaihtoa Mawsonin kanssa

19.6.2015  Täydennys KHO:n valitukseemme 18.6.2015: Täytäntöönpanomääräyksen kumoaminen

18.6.2015  Valitus KHO:een koskien malminetsintää Ylitornion Mustiaapa-Kaattasjärven soidensuojelu- ja Natura-alueella

1.6.2015  Mielipide Soklin kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta

25.5.2015  Valitus KHO:een koskien Kittilän kaivoksen toiminnan laajentamista sekä ympäristö- ja vesitalousluvan tarkistamista

7.5.2015  Valitus KHO:een koskien Soklin kaivospiirin muutosta

24.4.2015  Lausunto Kittilän kaivoksen uuden rikastushiekka-altaan YVA-ohjelmaluonnoksesta

2.3.2015  Vastaselitys Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle koskien malminetsintää Viiankiaavan lähellä


2014

19.12.2014 Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Tukesista ja TEM:stä

8.12.2014  Vastaselitys Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Tukesin 12.11.2014 antamaan lausuntoon

3.11.2014 Vaatimus Tukesin täytäntöönpanomääräyksen kumoamisesta koskien Mawsonin hakemusta Ylitornion Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-aluetta

20.10.2014 Valitus Tukesin myöntämistä neljästä valtausluvasta Viiankiaavan lähelle

4.9.2014  Mielipide Mawson Oy:n täytäntöönpanohakemuksesta koskien Mustiaapa-Kaatasjärven malminetsintäpäätöstä

28.8.2014 Vetoomus Lapin kansanedustajille Soklista

30.6.2014  Valitus Tukesin malminetsinnän jatkoluvasta Mawson Oy:lle Mustiaavan-Kaattasjärven soidensuojelu- ja Natura-alueelle

25.6.2014  Rikosilmoitus Natura-alueen rajalla kairaamisesta ilman tarvittavia lupia

23.6.2014  Vastaus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle koskien Tukesin lausuntoa ja AA Sakatti Mining Oy:n vastinetta valituksestamme malminetsinnästä Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueella

29.4.2014  Lausunto Kittilän Kuotkon satelliittimalmion YVA-ohjelmasta

13.5.2014  Valitus Pahtavaaran kaivoksen Länsimalmion ympäristöluvasta

22.1.2014  Lausunto Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen YVA-selostuksesta

 

2013

19.12.2013  Mielipide Suhangon kaivospiirin muuttamisesta

9.12.2013  Lausunto Hannukaisen kaivoshankkeen YVA-selostuksesta

18.9.2013  Täydennys Rovaniemen hallinto-oikeuteen 16.9.2013 jätettyyn valitukseen koskien Soklin kaivospiirin muutospäätöstä

16.9.2013  Valitus Rovaniemen hallinto-oikeudelle Tukesin tekemästä Soklin kaivospiirin muutospäätöksestä

6.9.2013  Vastine Rovaniemen hallinto-oikeudelle koskien Tukesin lausuntoa ja AA Sakatti Mining Oy:n vastinetta 26.6.2013 jätettyyn valitukseemme

27.8.2013  Vastaselitys KHO:lle YM:n lausunnon ja AA Sakatti Mining Oy:n vastineen johdosta koskien Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueen malminetsintää

12.8.2013  Mielipide Northland Mines Oy:n Hannukaisen koelouhintailmoituksesta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle

26.7.2013  Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristö- ja vesitalousluvan tarkistamisesta Kittilän kultakaivokselle

26.6.2013  Valitus Rovaniemen hallinto-oikeudelle Tukesin tekemästä malminetsintäpäätöksestä ja täytäntöönpanomääräyksestä Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueelle.

22.5.2013  Lapin luonnonsuojelupiirin lisäperustelut KHO:lle koskien 9.7.2012 tekemäämme valitusta Viiankiaavan malminetsintäluvasta (vastineessaan ympäristöministeriö myöntää tehneensä päätöksensä puutteellisin tiedoin ja pyytää asian palauttamista YM:lle uudelleen valmisteltavaksi)

20.5.2013  Lisäys 3.5.2013 antamaamme mielipiteeseen koskien AA Sakatti Mining Oy:n malminetsinnän jatkohakemusta

3.5.2013  Mielipide AA Sakatti Mining Oy:n jättämästä täytäntöönpanomääräyksestä sekä malminetsinnän jatkohakemuksesta Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueelle

21.3.2013  Lausunto Suhangon kaivoksen laajennuksen ja voimajohtohankkeen Petäjäskoski-Konttijärvi ympäristö- ja arviointiohjelmasta

17.1.2013  Vireillepano Lapin ELY-keskukselle Pahtavaaran kaivoksen allasvuodosta

 

2012

16.11.2012 Vastaselitys KHO:lle ympäristöministeriön lausunnon ja AA Sakatti Mining Oy:n selityksen johdosta koskien jatkomalminetsintälupaa Sodankylän Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueelle

15.11.2012 Lausunto Soklin yleiskaavaehdotuksesta

24.9.2012 Valitus Rovaniemen hallinto-oikeuteen Tukesin myöntämästä malminetsintäluvasta Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueelle (myös Lapin ELY-keskus ja Metsähallitus ovat jättäneet valituksen; 13.12.2012 RoHAO (päätösnro 12/0580/1) palauttaa asian Tukesille uudelleen käsiteltäväksi ks. tiedote)

9.7.2012 Mielipide Tukesille AA Sakatti Mining Oy:n jatkolupahakemukesta

9.7.2012 Valitus KHO:lle Ympäristöministeriön myöntämästä malminetsintäluvasta Sodankylän Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueelle

6.7.2012 Lausunto Kittilän kaivoksen laajennukset YVA-selostuksesta 

5.3.2012 Lausunto Soklin kaivoshankkeen YVA-selostuksen täydennyksen VE3:n osalta, Malmin rikastus Venäjällä


2011

28.4.2011 Lausunto Hannukaisen rautakaivoshankkeen YVA-ohjelmasta

3.2.2011 Lausunto Agnico-Eagle Finland Kittilän kaivoksen laajennuksen YVA-ohjelmasta


2010

22.8.2010 Lausunto Kevitsan kaivoslaajennuksen YVA-ohjelmasta

28.4.2010 Valitus Ympäristöministeriön päätöksestä vahvistaa Soklin kaivoshankkeen maakuntakaava

2.3.2010 Vastaselitys: Valituksemme Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavasta


2009

01.10.2009 Lausunto Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaehdotuksesta

30.06.2009 Lausunto Soklin kaivoshankkeen YVA- selostuksesta

29.06.2009 Lausunto Soklin rautatien YVA- selostuksesta

17.6.2009 Mielipide Arevan Asentolamminojan valtaushakemuksesta

11.3.2009 Lausunto Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

17.02.2009 Mielipide Rumavuoman valtaushakemuksesta

26.1.2009 Lausunto Soklin rautatien YVA- ohjelmasta

 

2008

26.11.2008 Lausunto kaivoslain uudistamisehdotuksesta

14.8.2008 Tervolan Mustamaa 1:n uraanivaltaushakemuksesta

9.5.2008 Soklin kaivoshankkeen YVA-lausunto