Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Energiantuotanto

Energiantuotantoon liittyvä edunvalvonta

2018

18.7.2018 Valitus KHO:n Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä koskien Sankapalonsuon turpeennostolupaa. 

2017

13.2.2017  Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle koskien Tainikoski Oy:n vastinetta ja Simon kunnan lausuntoa Sankapalonsuon turpeennostoluvasta

 

2016

20.10.2016  SLL:n Lapin piirin, SLL:n ja WWF:n valitus Vaasan hallinto-oikeuteen Ranuan Sankapalonsuon turveluvasta

 

2015

5.10.2015  Täydennys 30.9.2015 lähetettyyn vastaselitykseen KHO:lle koskien Kemijoki Oy:n Sierilä-vastinetta

30.9.2015  Vastaselitys KHO:lle Kemijoki Oy:n Sierilä-vastineeseen

2.4.2015  Valitus KHO:een Sierilän voimalaitoshankkeesta

2014

17.11.2014 Lausunto Ylitornion Reväsvaaran tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta


2013

10.12.2013 Lausunto Simon tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta

20.11.2013 Lausunto Palkisvaara-Kannusvaaran tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta

22.8.2013 Mielipide Varessuon turvetuotantoalueen lisäalueen ympäristölupahakemuksesta

28.2.2013 Lausunto Simon tuulivoimapuistojen YVA-ohjelmasta

 

2012

28.9.2012 Vastaselitys KHO:lle Kemijoki Oy:n ja Rovaniemen kaupungin tekemistä valituksista

18.9.2012 Mielipide Posion Varessuon turvetuotantoalueen lisäalueen ympäristölupahakemuksesta 

27.2.2012 Pohjois-Pohjanmaan piirin laatima: Vaatimus Vapo Oy:n ympäristöluvasta Näätäaavalle 

 

2011

25.10.2011 Lausunto Majava- ja Poroaavan turvetuotantoalueiden ympäristövaikutusten arviointiohjelmista 

18.10.2011 Lausunto Forest BtL:n biodieselhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

30.6.2011 Valitus Sierilän voimalaitospäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen 

5.6.2011 Lausunto Joukhaisselän ja Tuore Kulvakkoselän tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta 

10.1.2011 Lausunto Tornion Röyttän merituulivoimapuiston YVA-selostuksesta 

 

2010

13.12.2010 Lausunto Metsäliiton ja Vapo Oy:n biodieselhankkeen YVA-selostuksesta koskien Kemin laitosta

2.12.2010 Mielipide Salonsuon turvetuotantoaluetta koskevasta ympäristölupahakemuksesta Raunan, Pudasjärven ja Yli-Iin alueille

9.7.2010 Lausunto Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeen YVA-selostuksesta

 

2009

26.6.2009 Lausunto Mustikkamaan voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

26.6.2009 Fennovoiman Simon ydinvoimahankkeen periaatepäätöshakemuksesta

15.06.2009 Lausunto Suurhiekan merituulipuiston YVA-selostuksesta

2.6.2009 Kirje Simon valtuutetuille Fennovoiman hankkeesta

06.05.2009 Lausunto Tainivaaranaavan turvetuotantoalueen YVA-selostuksesta 

22.04.2009 Lausunto Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeesta

21.1.2009 Lausunto Fennovoima OY: n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

7.1.2009 Valitus Rovaniemen hallinto-oikeudelle Lapin liiton valtuuston Vuotos-päätöksistä

 

2008

1.12.2008 Lausunto Suurhiekan merituulipuistohankkeen sähkönsiirron reittivaihtoehdosta 

13.8.2008 Tainivaaranaavan turvetuotantoalueen YVA-ohjelmasta

14.5.2008 Suurhiekan merituulipuiston reittivaihtoehdoista

7.4.2008 Simon ydinvoimalan YVA-lausunto

 

2006

21.12.2006 Täydennys mielipiteeseen Sierilän voimalaitoshankkeesta

14.11.2006 Sierilän katselmuskokouksessa esitetty mielipide