Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Eläimet

Eläimiin liittyvä edunvalvonta

 

2017

14.8.2017 Vastaselitys Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Suomen riistakeskuksen ahmojen metsästyslupia koskevaan lausuntoon

29.3.2017  Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Suomen riistakeskuksen myöntämästä ahmojen metsästysluvasta

11.1.2017  Vastaselitys Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle koskien Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausuntoa ja Mawson Oy:n vastinetta piirin valitukseen maakotkan häirintäpäätöksestä

 

2016

12.10.2016  Valitus hallinto-oikeuteen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maakotkan häirintäpäätöksestä Mawson Oy:lle

 

2015

4.3.2015  Valitus ja keskeytysvaatimus Suomen riistakeskuksen tekemästä suden tappoluvasta

20.2.2015  Keskeytysvaatimus Suomen riistakeskus Lapille suden tappoluvasta Ivalon paliskunnalle

 

2014

7.11.2014 Vetoomus Suomen riistakeskukselle Norjan pantasuden puolesta

 

2013

8.11.2013 Valitus KHO:lle Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan päätöksestä pitää voimassa Suomen riistakeskuksen päätös suden kaatoluvasta Kolarin paliskunnalle

6.6.2013 Lapin luonnonsuojelupiirin vastine SRK:n 19.2.2013 antamaan lausuntoon

 

2012

20.12.2012 Valitus 11.12.2012 Suomen riistakeskuksen tekemästä Kolarin suden kaatoluvasta sekä valituslautakunnan pyytämä täydennys

24.7.2012 Lausunto taigametsähanhen metsästysasetuksen muutosluonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriölle

23.3.2012 ja 11.4.2012 Valitus ja lisävalitus Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle

20.2.2012 Lausunto MMM:lle susilupien lisäkiintiöistä poronhoitoalueelle