Sijainti: Pääsivu / Tiedotteet / Tiedotteet 2017 / Kannanotto: Sierilän voimalaitosta ei pidä rakentaa

Kannanotto: Sierilän voimalaitosta ei pidä rakentaa

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry
Kannanotto 27.11.2017
Julkaisuvapaa heti


Sierilän voimalaitosta ei pidä rakentaa

Kemijoki Oy:n Sierilän voimalaitoksen rakentaminen on vakava uhka koko Kemijoen valuma-alueen vesiluonnon käytölle ja kehittämiselle. Voimalaitoksen pato vaikeuttaisi lohen palauttamista Kemijokeen. Alueen ainoat vapaat kosket hävitettäisiin lopullisesti ja tilalle tulisi patoallas. Padon rakentaminen tuhoaisi useita uhanalaisia ja suojeltuja kasvi- ja eliölajeja. Emme voi luottaa yhtiön lupauksiin vaelluskalojen kutunousun turvaamisesta Sierilässä, koska Kemijoki Oy on vuosikausia vastustanut kalateiden rakentamista.

Patoaltaan vedet peittäisivät alleen alueen asukkaiden ja vapaa-ajan asuntojen omistajien maita sekä virkistyskalastajien suosimat Hirvikarin ja Tikkasenkarin koskipaikat. Nämä Kemijoen Rovaniemen alueen ainoat kosket hävitettäisiin altaaseen. Se olisi kuolinisku kalastusmatkailun kehittämiselle, koska harjuskanta menetettäisiin.

Talvella jokiväylän virkistyskäyttö kävisi mahdottomaksi, koska jäällä hiihto ja muu liikkuminen estyisi. Todennäköisesti voimalan virtaukset pitäisivät joen sulana aina Oikaraiselta Rovaniemen keskustaan asti.

Korkein hallinto-oikeus vahvisti vajavaisin tiedoin Sierilän voimalaitoshankkeen vesitalousluvan. Kemijoki Oy:n alueella tekemät luontoselvitykset ovat 20 vuoden takaa ja erittäin puutteelliset. Sen jälkeen alueelta on löydetty useita muitakin uhanalaisia lajeja, jotka yhtiö on jättänyt selvittämättä. Vasta lupaprosessin jälkeen aloitettiin suojellun jokihelmisimpukan esiintymisen tutkiminen.

Sierilän vesivoimalaitoksen sähkön tuotto olisi Kemijoki Oy:n kokonaistuotantoon verrattuna pieni, mutta padon aiheuttama haitta olisi suuri luonnolle ja virkistyskäytölle. Se tuhoaisi lopullisesti harvinaisia kasvi- ja eliölajeja sekä kauniin koskimaiseman. Siksi Sierilän voimalaitosta ei pidä rakentaa.


Yhteydenotot:
Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry
Järjestötyöntekijä Tanja Seppänen, 044 2429 452,

Kansankatu 8, 3 krs., 96100 Rovaniemi
p. 040 823 2443,
www.sll.fi/lappi