Sijainti: Pääsivu / Linkkivinkit / Vesistöt

Vesistöt

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin   Kaikki Suomen vesienhoitosuunnitelmat, vesienhoidon toimenpideohjelmat, merenhoitosuunnitelma sekä tulvariskienhallintasuunnitelmat

Suomen vesienhoitoalueet

Ymparisto.fi -sivulla tulvatyöryhmät (mm. Kemijoen vesistöalueen tulvatyöryhmän pöytäkirjat)

Kalojen dioksiinista Jokiblogissa

Julkisasiamiehen 23.10.2014 antama ratkaisuehdotus asiassa C461/13 koskien Saksan ennakkoratkaisupyyntöä jäsenvaltioiden velvollisuudesta kieltää hankkeet, joilla on tai voi olla kielteistä vaikutusta pintavesimuodostumien tilaan: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CC0461&rid=6 Europpan Unioinin tuomioistuimen ei tarvitse noudattaa julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta, mutta usein se kuitenkin noudattaa ehdotusta.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Sininen biotalous -teema

 

Vuotos