Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri Lappeenrannan seudun yhdistys

Lappeenranta
Navigaatio päälle/pois

Lappeenrannan Riihilahdessa (Niemisensaaressa) on taas niiton ja haravoinnin aika!

Yhdistys on hoitanut Luonnonperintösäätiön kohteella niittyjä jo vuodesta 2013. Riihilahden eli Aholan tilaan kuuluu noin 0,6 hehtaaria arvokasta perinnemaisemaa, pääosin niittyä ja osin kuivaa ketoa. Maisemallisia arvoja lisäävät perinteiset hirsirakennukset, tilan päärakennus on vuodelta 1905, ja viereiset suojelumetsät.

Niittotalkoot järjestetään lauantaina 6.8. klo 10 alkaen. Paikalle saadaan ainakin yksi käsin työnnettävä niittokone ja innokkaimmille annetaan viikate käteen; omankin viikatteen voi tuoda mukana. Talkoilun päätteeksi on tarjolla ainakin kahvia ja pientä purtavaa.

Riihilahden niitylle palataan haravointitalkoisiin lauantaina 13.8. klo 10 alkaen. Kuivunut niitos harataan ja haravoidaan kasoihin ja kuljetetaan reunametsikön suojiin – tai heinän laadusta ja käyttömahdollisuuksista riippuen jätetään kokoamispaikoille jatkohyödynnettäväksi. Omaan käteen istuvan haran voi ottaa mukaan! Talkoolaisille on tarjolla kahvia ja muuta virvoketta.

Mikäli sinulla ei ole sopivaa kulkuneuvoa, ota yhteyttä kimppakyytien järjestämiseksi! Tiluksille on matkaa Lappeenrannan keskustasta reipas 15 km.