Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri Lappeenrannan seudun yhdistys

Lappeenranta
Navigaatio päälle/pois

Mitä maisemamaalaukset kertovat eteläisen Saimaan geologisesta luonnonperinnöstä? Geologi Kaisa-Maria Remes johdattelee kuulijat katsomaan maisemamaalauksia geologisesta näkökulmasta ja kertoo maisemamaalauksien avulla Saimaa Geopark -alueen kallioperän ja maaperämuodostumien synnystä sekä Saimaan vaiheista. Miten esimerkiksi harjuja ja kalliojyrkänteitä on kuvattu 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun maisemamaalauksissa?