Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri Lappeenrannan seudun yhdistys

Lappeenranta
Navigaatio päälle/pois

Helatorstain retkikohteena on Joutsenon Ukonhaudat, 84 hehtaarin Natura-alue.

”Topografialtaan ja maisemakuvaltaan poikkeuksellisen edustava yhtenäinen pohjois-eteläsuuntainen harjumuodostuma, jonka keskellä kulkevassa syvässä ja jyrkkärinteisessä uomassa on kolme suorantaista lampea. Puusto on kuivissa osissa mäntyvaltaista, supissa ja rinteillä kuusivaltaista harjumetsää ääripäinä nuoret mäntytaimikot ja toisaalta ikimetsämäiset kuusikot keloineen.” Tarjolla on siis jylhää maisemaa, hyvät kengät tarvitaan!

Kokoontuminen Joutsenon kirkon kupeessa, josta siirrytään sopivin kimppakyydein retkipaikalle. Retken kesto noin 2 tuntia.