Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri Lappeenrannan seudun yhdistys

Lappeenranta
Navigaatio päälle/pois

Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Kari-Matti Vuori kertoo vuonna 2018 käynnistyneen PuuMaVesihankkeen kokemuksista ja tuloksista.

Saadaanko ”Puupohjaisilla uusilla materiaaleilla tehoa metsätalouden vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin”? Hankkeessa tutkittiin puuta hyödyntävän uuden biologisen menetelmän tehoa useilla koealueilla Keski-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Pienpuusta kehitettiin uusia vesistökuormitusta pienentäviä rakenteita; risu- ja rankatukkeja sekä -kasetteja, joiden pinnoille kehittyvän biofilmin ja sitä hyödyntävän eliöstön odotettiin suodattavan vedestä ravinteita, humusaineita ja metalleja. Rakenteet pidättävät tehokkaasti myös kiintoainesta. Uppopuuston hallitulla lisäyksellä tavoiteltiin pysyvää, huoltovapaata ja täysin luonnonmukaista biologista puhdistamoa. Miten tässä onnistuttiin, selviää luentoillan aikana.