Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Kyrön luonto

Hämeenkyrö
Navigaatio päälle/pois

Matti Rintalasta Vuoden vapaaehtoinen

Joulukuussa 2020 Suomen luonnonsuojeluliiton Vuoden vapaaehtoiseksi valittiin Matti Rintala.

Matti Rintala on Kyrön Luonnon jäsen ja hallituksen varapuheenjohtaja sekä uupumaton purokunnostaja ja Turkimusojan raakun löytäjä. Hänen työnsä seurauksena luotiin Kolmen helmen joet -hanke (2016–2017) sekä Kadonneen helmen metsästys -hanke (2018). Kyrön Luonnon toiminnassa Matti on varsinainen ideanikkari ja monien hankkeiden alullepanija, ja hän onkin organisoinut lukemattomia talkoita ja vapaaehtoistoimintaa, kuten pajujen istutusta, vieraslajitalkoita ja roskien keräämistä Turkimusojan hyväksi. Lisäksi Matti on viestinyt luonnonsuojelusta valmistamalla ja pystyttämällä infotaulun Turkimusojan ulkoilureitin varteen ja tiedottanut vesienkunnostuksesta sosiaalisessa mediassa. Vuoden vapaaehtoinen on kunnostautunut myös Pappilanjoen ja Kirkkojärven liepeillä järjestämällä retkiä, rakentamalla luontopolkua ja esittänyt komeaa mäntyä suojeltavaksi Pappilanjoen rantametsässä.