Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Metsiensuojelun saavutukset 2018

Kuvaaja: Pekka Raukko.

Kouvolan Niivermäen METSO-suojelualueen laajennus:

Kouvolan kaupungin omistaman Kuusankosken Niivermäen 30 hehtaarin METSO-suojelualuetta laajennetaan 15 hehtaarilla Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakso 25.4.2018 tekemän aloitteen seurauksena.

Nyt suojeltava alue sisältyi kaupungin teettämään METSO-selvityksen alkuperäiseen suojelurajaukseen. Kouvolan kaupunki oli sittemmin tehnyt alueella hieman hakkuita ja oli aikeissa tehdä lisää.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt METSO-tarjouksen, mutta Kouvolan kaupunki ei ole vielä hyväksynyt sitä.

Kouvolan Inkeroisten Kaihlassuon määräaikainen METSO-suojelu:

Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson ansiosta runsaslahopuustoinen metsä säästyi Kouvolan Inkeroisissa yhteisalueen mailla.

Kohde oli menossa päätehakkuuseen hetkellä minä hyvänsä. Leimikkonauhat oli laitettu noin 8 ha alalle kiinteistöä. Alueelta löytyi liito-oravan papanoita viidestä eri kohtaa, joista kaksi esiintymää kolohaapojen alta.

Kun Luonnonsuojeluliitto kävi paikan päällä ja oli yhteydessä Metsäkeskukseen ja ELY-keskukseen, asia eteni pikavauhtia. Tieto oli viranomaisilla perjantaina ja jo seuraavana maanantaina metsä mitattiin ja tiistaina ELY teki suojelutarjouksen.

Yhteisalueen hallitus hyväksyi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tarjouksen. Suojelu toteutetaan peräti 17 hehtaarin alalle, tosin valitettavasti 20-vuoden määräaikaisena ratkaisuna.

–       laatinut: Riku Rinnekangas 25.10.2018