Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Vuosikokous päättää seuran varojen siirrosta KLYY:n tillille sekä sääntömääräiset (7-kohta) vuosikokousasiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 • esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta sekä toiminnantarkastajan lausunto,
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
 • valitaan hallitukseen puheenjohtaja sekä erovuoroisten tilalle jäsenet ja varajäsen,
 • valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,
 • vahvistetaan jäsenmaksun suuruus,
 • hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma kuluvalle toimintakaudelle,
 • Sieniseuran rahavarojen siirto KLYY:n tillille
 • muut mahdolliset asiat.

Tervetuloa!

Hallitus